" /> Tisková zpráva k výsledkům výzkumu

Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Tisková zpráva k výsledkům výzkumu

Ikona informativni

Tisková zpráva k výsledkům výzkumu

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace:

Tiskové sdělení k připravované závěrečné zprávě o výsledcích výzkumu "Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let", který proběhl v rámci projektu Klíče pro život.

Klíčová slova: výzkumy, Klíče pro život, hodnotové orientace dětí

Praha, 19. 5. 2011

Polovina dětí nemá svůj vzor! Čím nižší socioekonomický status rodičů, tím méně jejich děti věří škole jako instituci! Více než třetina dětí v ČR nepovažuje své otce za hodné! Děti, které aktivně tráví volný čas, se cítí v životě více šťastné než děti ostatní!

kluk

Tyto a mnohé další nejnovější poznatky ze života současných dětí přinesl unikátní výzkum „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let“, který realizoval Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) v letech 2010 až 2011. Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé ČR, které tvořily reprezentativní vzorek. Dále proběhlo 16 skupinových polostrukturovaných rozhovorů s žáky základních škol, jichž se celkem zúčastnilo více než 100 dětí.

Výzkum probíhal v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže. Projekt se zabývá systémovou podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. „Chceme-li přinést nějaké pozitivní změny do oblasti trávení volného času dětí a do problematiky dětí a mládeže vůbec, musíme znát aktuální stav, a to není možné bez realizace rozsáhlého empirického výzkumu. A data, která jsme výzkumem získali, tu dlouhodobě chyběla,“ uvedl Mgr. Miroslav Bocan z NIDM, garant výzkumu.

Studie se tedy zaměřovala na vztah dětí k hlavním socializačním činitelům v jejich životě, kterými jsou rodina, škola, kamarádi, organizace nabízející volnočasové aktivity a média, jež můžeme nazývat tzv. klíčovými hráči v životech dětí. Cílem průzkumu bylo zjistit, jakou roli tito klíčoví hráči v životě dětí hrají, jak velký podíl mají na formování osobnosti dítěte, jaký k nim mají děti vztah a jaké preference jim přidělují, jak tráví volný čas, jaké jsou hodnoty a životní postoje dnešních dětí, jak jsou se svým životem spokojeny a co od něj očekávají.

Získané výstupy jsou určeny nejen realizátorům zmíněného projektu Klíče pro život, ale všem pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, a další široké veřejnosti, třeba rodičům dnešních dětí. Seznamováni s nimi budou u tzv. kulatých stolů, kde se také povede o těchto zjištěních odborná diskuse.
Na základě výzkumné zprávy, jež bude k dispozici v červnu, budou ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru psychologie, pedagogiky a zdravotnictví zpracovány i podklady k doporučením na systémové, případně legislativní změny v oblasti dětí a mládeže.

Další informace o výzkumu „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let“ naleznete na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (NRVDM) www.vyzkum-mladez.cz a na metodickém portálu www.rvp.cz (sekce články, neformální vzdělávání.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 05. 2011
Zobrazeno: 2898krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. Tisková zpráva k výsledkům výzkumu . Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2011, [cit. 2020-02-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Hodnotové orientace dětí/12667/TISKOVA-ZPRAVA-K-VYSLEDKUM-VYZKUMU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.