Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Zaujaly vás naše výzkumné zprávy? Dejte nám...

Ikona informativni

Zaujaly vás naše výzkumné zprávy? Dejte nám o tom vědět!

Autor: Miroslav Bocan
Anotace:

Jste člověk, který se ve svém zaměstnání či ve svém volném čase jako dobrovolník zabývá prací s dětmi a mládeží? Nebo se problematikou dětí a mládeže a způsoby trávení volného času zabýváte na akademické půdě? Nebo vás toto téma prostě jen zajímá? Ano? Tak právě váš názor nás velice zajímá!

Klíčová slova: výzkumy, Klíče pro život, hodnotové orientace dětí

Projekt Klíče pro život se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a s tím přichází i čas na kratší zamyšlení.
Během období realizace i přípravné fáze projektu vznikla již celá řada výzkumných zpráv, které slouží pro potřeby projektu Klíče pro život. Využívány jsou především jako jeden z podkladů pro tvorbu vzdělávacích programů projektu, ale určeny jsou také všem, kteří s dětmi a mládeží pracují. A to jak ve školách, střediscích volného času, školních klubech, školních družinách či  nestátních neziskových organizacích, tak také veškeré odborné veřejnosti, ale třeba i studentům nebo rodičům dnešních dětí.

mládežVýzkumy v rámci projektu Klíče pro život byly tedy zaměřeny na témata, která se dotýkají obsahu projektu a zároveň jsou v dnešní době velice diskutovaná a zajímavá, ale na druhou stranu mnohými organizacemi, které se věnují práci s dětmi a mládeží, dodnes opomíjená.

V nedávné době jsme vás také postupně informovali a seznamovali s vybranými částmi našeho stěžejního a společensky velmi potřebného výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let. Výsledná podoba výzkumné zprávy spatří světlo světa v co nejbližší době. Pokud budete mít zájem o její celkové znění, sledujte pozorně naše internetové stránky společně se stránkami Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (NRVDM) www.vyzkum-mladez.cz, na kterých bude závěrečná zpráva v plném znění volně ke stažení.

Ovšem tím naše práce zdaleka nekončí, ale svým způsobem mnohé začíná. Totiž již teď, na základě zjištění z tohoto výzkumu, spolu s odborníky z akademické sféry zpracováváme „sadu“ doporučení k opatřením, které by mohly (měly) instituce, jež život dnešních dětí zásadním způsobem ovlivňují, učinit. Jedná se především o rodinu, školu, organizace poskytující volnočasové aktivity a státní správu (MŠMT, MPSV, MZd. a další). Sada těchto doporučení pak bude přílohou závěrečné zprávy ze zmíněného výzkumu. Velice by nás ale také zajímaly vaše názory, podněty, náměty a připomínky ke zjištěním, která se v našich výzkumných zprávách objevují. Například přinesly vám některé závěry z našich výzkumů užitečné poznatky, které jste mohli uplatnit během vaší praxe? Rádi byste se podělili i o vaše zkušenosti? Máte pro nás nějaké návrhy/doporučení třeba i legislativního rázu, které by byly vhodné v oblasti dětí a mládeže uplatnit? Napište nám!

Zde jsou odkazy na naše výzkumné zprávy, které jsou uloženy v Národním registru výzkumů o dětech mládeži (ale najít je můžete i na našich webových stránkách v sekci výzkumy - cíle a výstupy):

Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=200

Informovanost a participace mládeže: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=201

Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=202

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=210

Analýza stavu potřeb "Dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků" v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání (pouze na stránkách projektu sekce výzkumy - cíle a výstupy):

http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/cile-a-vystupy/analyza-stavu-potreb-dalsiho-vzdelavani-pedagogickych-a-nepedagogickych-pracovniku-v-oblasti-zajmoveho-a-neformalniho-vzdelavani


Adam Spálenský, odborný pracovník výzkumu
adam.spalensky@nidm.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 05. 2011
Zobrazeno: 2032krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOCAN, Miroslav. Zaujaly vás naše výzkumné zprávy? Dejte nám o tom vědět!. Metodický portál: Články [online]. 04. 05. 2011, [cit. 2020-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Hodnotové orientace dětí/12425/ZAUJALY-VAS-NASE-VYZKUMNE-ZPRAVY-DEJTE-NAM-O-TOM-VEDET.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.