Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > Autoevaluace v mateřské škole

Autoevaluace v mateřské škole

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Kateřina Smolíková
Úvod do problematiky autoevaluace v mateřských školách, jejího významu, příčin, cílů a způsobů zpracování.

Téma autoevaluace a hodnocení ve vzdělávání je v současné době velice aktuální, předškolní vzdělávání nevyjímaje. Přesto, že bylo na toto téma již mnohé řečeno a napsáno a že je problematice hodnocení vlastní činnosti mateřské školy věnována celá řada nejrůznějších vzdělávacích akcí, představuje toto téma a především pak požadované autoevaluační aktivity v očích pedagogů skutečnost nejen novou, ale také velmi obávanou. Mnozí přistupují k evaluaci a hodnocení s nedůvěrou a s obavami z náročnosti práce. Často jim uniká pravý smysl těchto činností a postupů a někteří je považují za záležitost do značné míry formální.

Připravujeme proto řadu informativních i metodických příspěvků, jimiž chceme toto téma pedagogům přiblížit. Chceme, aby vnímali tuto oblast své práce patřičně profesionálně, avšak ne složitěji, než tomu ve skutečnosti je. Chceme, aby porozuměli, že profesionálně vedená průběžná práce se zpětnou vazbou a posuzovaní vlastní činnosti školy je logickým důsledkem poskytnuté volnosti, avšak že tato volnost zároveň vyžaduje profesionální i osobní odpovědnost.

V předškolním vzdělávání jistě bude řešení jednodušší, než v dalších úrovních vzdělávání, což je dáno specifikou práce mateřské školy. Jistě není zanedbatelné ani to, že předškolní pedagogové již delší dobu pracují podle nových dokumentů a že řadu evaluačních a hodnotících aktivit v praxi úplně přirozeně uplatňují. Každý den se zamýšlíme nad dětmi, nad průběhem vzdělávání, nad vlastní prací i prací svých kolegů, nad svými plány, projekty, nad tím, co jsme udělali, co jsme dětem zprostředkovali či nabídli, jak to děti přijaly apod. Chceme vědět, co se nám podařilo, v čem jsme úspěšní (a v čem tedy budeme pokračovat), a stejně tak nás zajímají i problémy. Stále dokola se ptáme sami sebe, zda pracujeme "dobře", pochybujeme, zvažujeme, přemýšlíme, odhalujeme problémy, navrhujeme jejich řešení... Neustále tedy sledujeme a vyhodnocujeme vzdělávací proces i vše, co k němu patří.

Zdá se tedy, že samotný proces sledování a vyhodnocování průběhu i výsledků vzdělávání by zřejmě pro pedagogy tak velkým problémem být nemusel, protože mnozí z nich již řadu zkušeností mají. Problém je dnes spatřován spíše v tom, že se od nich požaduje tento proces ve všech jeho fázích explicitně popsat (tj. zpracovávat evaluační plán či strukturu, monitorovat provádění vlastního hodnocení činnosti školy a vše písemně vyhodnocovat).

V příspěvcích se pokusíme reagovat na tyto požadavky. V prvním bloku příspěvků nabídneme pedagogům přehled platné legislativy a základních informací, pokynů a doporučení. Pokusíme se vysvětlit, proč se zabývat sebehodnocením a jaký má praktický smysl, a nabídneme konkrétní postupy k vyzkoušení, popř. k inspiraci. V druhém bloku pak budeme postupně uveřejňovat příspěvky z praxe, resp. praktické příklady, jak si s danými pokyny a pravidly poradily mateřské školy (ať už v každodenní pedagogické činnosti, ve svých ŠVP či v hodnotících zprávách).


Obecné předpisy týkající se provádění vlastního hodnocení školy
Pravidla upravující vlastní hodnocení mateřské školy


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek