Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > Hodnocení komunikačních kompetencí ve Fi...

Hodnocení komunikačních kompetencí ve Finsku

Informativní příspěvek
Autor Tarja Valkonen
V rámci projektu Pilot G se VÚP věnuje mapování problematiky hodnocení klíčových kompetencí na gymnáziích ve světě. Jednou ze zemí, ve kterých vývoj hodnocení KK sledujeme, je Finsko.

V rámci projektu Pilot G se VÚP věnuje mapování problematiky hodnocení klíčových kompetencí na gymnáziích ve světě. Jednou ze zemí, ve kterých vývoj hodnocení KK sledujeme, je Finsko. V následujících článcích přinášíme informace o komunikačních kompetencích ve Finsku a způsobu jejich hodnocení. Články vychází z finského překladu1, ze kterého byly převzaty 4 kapitoly. Celkově je tedy k dispozici 6 zajímavých článků o finském způsobu uchopení výše zmíněného pojmu a jeho evaluaci.

První článek Komunikační kompetence v národním klasifikačním systému v základech gymnaziálních učebních osnov přináší charakteristiku komunikačních kompetencí, prezentaci dřívějších výzkumů, které s nimi souvisí, a dále obecné informace o jejich hodnocení, které je stanoveno v národním klasifikačním systému pro učební výsledky jako jedna z oblastí pro hodnocení působení vzdělávání. Rovněž zkoumá, jak jsou komunikační kompetence zahrnuty v základech učebních osnov na gymnáziu. Druhý článek Plánování hodnocení pojednává o cílech a objektech hodnocení komunikačních kompetencí a dále prezentuje plánování hodnocení a předběžné zkoušky. Třetí článek, který se týká zkoumaných gymnázií a žáků, je z důvodu množství obsažených informací rozdělen na 3 menší články (Zkoumaná gymnázia a studenti - vzorek a ztráta; Zkoumaná gymnázia a studenti - informace o gymnáziích; Zkoumaná gymnázia a studenti - informace o studentech) a uvádí, na co se hodnocení komunikačních kompetencí, co se vzorků týče, soustředilo, jaký vzorek studentů reprezentujících celou zemi výběr obsahoval (studenti 2. ročníku 100 finských a 9 švédských denních gymnázií). Dále se zabývá uskutečněním výběru, rozdělením posuzovaných gymnázií a studentů, jakož i základními informacemi o gymnáziích a studentech. Čtvrtý článek Provedení hodnocení a struktura zkoušek prezentuje, jak bylo hodnocení provedeno, ukazuje strukturu zkoušek (jejich cíle a postupy) a uskutečnění průzkumu postojů, které byly použity k hodnocení komunikačních kompetencí. Pátý článek Hodnocení zkušebních úkolů uvádí hodnotící kritéria a konečně šestý článek Reakce - feed-back - učitelů a studentů na zkoušky ukazuje reflexi na hodnocení komunikačních kompetencí a na jejich rozvoj jak ze strany učitelů, tak ze strany studentů.


1 Valkonen, T.: Lukiolaisten kommunikaatiovalmiudet (Lukion 2. vuoden opiskelijoiden kommunikaatiovalmiuksien kansallinen arviointi 2000). - The Finnish National Board of Education. Helsinki, 2001.
(Komunikační kompetence gymnazistů, národní evaluace komunikačních kompetencí studentů 2. ročníků gymnázií, Yliopistopaino, Helsinky 2001.)

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek