Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > Kritéria pro evaluaci podmínek předškolního...

Ikona teoreticky

Kritéria pro evaluaci podmínek předškolního vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: Zora Syslová
Anotace: Článek se podrobně věnuje vnitřním i vnějším podmínkám předškolního vzdělávání, nabízí škálu kritérií, podle které lze postupovat při evaluaci.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: hodnocení, evaluace
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jednou z oblastí, které musí mateřské školy na základě požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) vytvářet pro efektivní a kvalitní vzdělávání dítěte předškolního věku, jsou podmínky.

Jejich výsostní postavení z hlediska předškolního vzdělávání pochopíme, jestliže se blíže zamyslíme nad kompetencemi, kterých by dítě mělo na konci předškolního období dosáhnout. Naučit se organizovat svoje činnosti, chovat se zodpovědně, dodržovat pravidla soužití, samostatně řešit problémy, spolupracovat s ostatními, respektovat jejich názory a mnoho dalších dovedností nemohou děti zvládnout bez toho, aniž jim k tomu vytvoří mateřská škola vhodné podmínky.

Podmínky jsou také jednou z oblastí, kterou si mateřská škola musí pravidelně vyhodnocovat (vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Pro vyhodnocení naplňování požadavků v oblasti podmínek je potřeba, podle pokynů RVP PV, vytvořit si "konkrétní kritéria pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou předmětem evaluace, mohou být odvozena z požadavků na předškolní vzdělávání vyjádřených v RVP PV" (2004, s. 40).

Za indikátory (ukazatele kvality) lze tedy považovat jednotlivé body formulované přímo v podmínkách charakterizovaných v RVP PV (2004, s. 32 - 36). Pro jejich lepší vyhodnocení je pak dobré vytvořit si vlastní - konkrétní kritéria. Následující ukázka kritérií je pouze jednou z možností, jak si v MŠ "nastavit" kvalitu, ke které si bude MŠ svoji práci vyhodnocovat a poté plánovat její zkvalitňování. Tvorba kritérií by měla vždy korespondovat s filozofií (dlouhodobými záměry, vizí) školy. V ukázce se některá kritéria objevují na dvou místech. Jsou označena červeně. Důvodem je interaktivnost podmínek, což znamená, že jednotlivé podmínky nestojí izolovaně, ale jsou navzájem provázány.

Příkladem evaluačních kritérií je již vytvořený evaluační dotazník Projektu podpory zdraví v mateřské škole. Dotazník s názvem INDI MŠ popisuje kvalitu z hlediska filozofie podpory zdraví, tedy toho, jak kvalitně by měly být vytvořeny podmínky v mateřské škole pro podporu zdraví. Většina níže uvedených kritérií je převzata právě z dotazníku INDI MŠ. Důvodem je, že Projekt podpory zdraví byl ve Školním preventivním programu (2001) doporučen jako vhodný metodický materiál pro tvorbu ŠVP z hlediska prevence patologických projevů a je tedy zárukou kvality.

Kritéria jsou pojata jako popisné výroky o tom, jak lze kvalitu popisovaného jevu spatřit v práci celé MŠ, ve třídě, v práci předškolního pedagoga, ředitele MŠ a v projevech chování dětí. Pro vyhodnocení jednotlivých kritérií je dobré si uvědomit, zda popisovaný jev skutečně lze ve třídě, v MŠ vidět, či zda je dokladovatelný (zpravidla v písemné podobě). Kritéria slouží k tomu, aby minimalizovala snahy hodnotit podle toho, co si jednotlivý hodnotitel "myslí", co se "domnívá", o čem je "přesvědčen".

Pro zachycení míry sledovaného jevu je možné využít následující škálu.

++ + - --
Děláme vždy,
vždy se děje...
Zpravidla děláme,
zpravidla se děje...
Zpravidla neděláme,
zpravidla se neděje
Nikdy neděláme,
nikdy se neděje
Kritéria hodnocení podmínek v MŠ

1. Věcné podmínky
2. Životospráva
3. Psychosociální podmínky
4. Organizace
5. Řízení MŠ
6. Personální a pedagogické zajištění
7. Spoluúčast rodičů

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 02. 2007
Zobrazeno: 22816krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SYSLOVÁ, Zora. Kritéria pro evaluaci podmínek předškolního vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 07. 02. 2007, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Hodnocení/1135/KRITERIA-PRO-EVALUACI-PODMINEK-PREDSKOLNIHO-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.