Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní > Začínáme se školním parlamentem V.

Začínáme se školním parlamentem V.

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Kamila Petrovská
Parlament o sobě dává vědět

Setkání parlamentu pravidelně probíhají, zástupci byli vyškoleni v důležitých dovednostech, rozbíhá se realizace prvního parlamentního projektu, který přispěje ke zlepšení atmosféry ve škole. Jak bude činnost parlamentu během školního roku pokračovat, může se objevit několik rizikových momentů - začne klesat motivace žáků, parlament nebude vědět, co přesně dělat, ostatní ve škole se přestanou o jeho činnost zajímat apod. Pro snížení těchto rizik je potřeba dbát především na následující věci:

Každý ve škole má dostatek informací o fungování parlamentu, obsahu jeho zasedání, o konkrétních výstupech. K tomu mohou sloužit různé nástroje - nástěnka, rozhlas, časopis, tiskové konference, webové stránky apod.

Žáci vědí, že jejich práce v parlamentu je brána se vší vážností a výsledky jejich práce se setkávají s úspěchem. Stejně tak by zástupci měli vědět, že pokud si vymyslí dobrý projekt, mohou vždy počítat s podporou učitelů, a že jejich práce bude oceněna. Zpětná vazba jak od žáků, tak od učitelů a vedení školy je velmi důležitá. K podpoře důležitosti parlamentu můžeme využít některé z následujících možností:

  • uspořádat „oficiální raut" pro členy parlamentu u příležitosti jejich zvolení
  • vyvěsit fotografie zástupců parlamentu na nástěnce
  • připravit zážitkové výjezdové zasedání parlamentu
  • uspořádat exkurzi do jiné školy s fungujícím parlamentem a vyměnit si s jeho členy zkušenosti
  • zveřejnit rozhovory se členy parlamentu ve školním časopisu
  • dát jim další prestižní funkce (např. předseda parlamentu zahajuje Vánoční besídku apod.)

Setkání parlamentu jsou pravidelně obohacována o různé hry, zábavné aktivity, společné zážitky či výjezdová zasedání, která podporují motivaci k parlamentní práci a radost ze společně stráveného času.

Aktivity vhodné pro podporu této fáze

Proč, proč, proč - žáci pojmenují problémy, se kterými se ve škole a při práci parlamentu potýkají a hledají možná řešení. Aktivitu je možné v této fázi použít např. při hledání odpovědí na otázku: Proč někteří žáci nejsou dostatečně informováni o práci parlamentu?

Lovci názorů - žáci zjišťují názory ostatních na dané otázky, popíší jaký je jejich vlastní názor, diskutují s ostatními a hledají konsensus.

Papírový kolotoč - Aktivita vhodná k vyjádření názorů na dané téma, k rozpoutání diskuse, k hledání řešení.

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 4
Začínáme se školním parlamentem 6

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf126 kBVhodné aktivity
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám