Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní > Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím...

Ikona prakticky

Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím programu Google Earth

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Mgr. Markéta Kubešová
Anotace: Žáci si díky programu Google Earth „projedou“ trasu po Jižní Americe, kterou absolvovali Zikmund s Hanzelkou v roce 1949. Navštíví významná města (včetně vybraných budov), přírodní lokality nebo památky UNESCO. Během této „projížďky“ plní žáci řadu úkolů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
 3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje jejich specifika
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Geografické informace a terénní vyučování » používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů
 3. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
 2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Počítače s internetem, pracovní list.
Klíčová slova: regiony světa, Jižní Amerika, Zikmund, Hanzelka, Google Earth

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Díky Google Earth během chvilky v teple svého pokoje vyšplháme na nejvyšší vrchol světa, navštívíme New York, či kterékoli jiné místo na světě. Google Earth využívá družicových snímků, map, modelování terénu i 3D modely budov a dává uživateli jedinečné zeměpisné informace. Program Google Earth je volně dostupný pro každého, a to na internetové adrese www.earth.google.com.

Ovládání Google Earth je velice jednoduché.

Ovládání Google Earth
1. Ovládání Google Earth

 

 1. Prvky navigace - přibližování, oddalování, nakláněné, otáčení úhlu pohledu.
  2. Panel Hledat - pomocí tohoto panelu můžeme hledat místa, trasy nebo konkrétní objekty.
  3. Panel Místa - díky tomuto panelu si můžeme ukládat a znovu navštěvovat naše oblíbená místa.
  4. Panel Vrstvy - tento panel zobrazuje různé položky (silnice, terén, počasí, hranice, sídla...atd.).
  5. Řádek pod zobrazením místa ukazuje souřadnice, stav datového proudu a nadmořskou výšku.
  6. Ikona skrývá postranní panel
  7. Ikona přidává značku místa.
  8. Ikona vkládá mnohoúhelník.
  9. Ikona vkládá trasu.
  10. Ikona vkládá překryvný obrázek.
  11. Ikona Pravítko - měření tras, možné volit různé jednotky
  12. Ikona Dopis - možnost odeslání obrázku emailem
  13. Ikona Tisk - možnost vytištění obrázku
  14. Ikona zobrazuje vGoogle mapách
  15. Ikona umožňuje přepnutí na oblohu - zobrazuje hvězdy, souhvězdí, planety, Měsíc

Zdroj: Upraveno dle www.earth.google.com

Projekt po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím Google Earth

Za nejslavnější české cestovatele jsou bezpochyby považováni pánové Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Jejich cesta Jižní Amerikou začala v roce 1949, Zikmund s Hanzelkou postupně projeli se svou Tatrou T 87 Argentinu, Paraguay, Brazílii, Bolívii, Peru a Ekvádor. V původním plánu jejich cesty sice byla ještě Kolumbie a Venezuela, ale nakonec nedostali povolení projet přes kolumbijské území, a tak byla jejich cesta Jižní Amerikou předčasně ukončena na území Ekvádoru.

Jezero Titicaca
2. Jezero Titicaca

 

 

Pro tento projekt byla vytvořena v programu Google Earth složka obsahující zajímavá města (některá i s památkami - 3D modely budov) a místa, jimiž Zikmund s Hanzelkou projeli (viz příloha). Každé místo je doplněno poutavým kratičkým textem - úryvky z knih Zikmunda a Hanzelky (viz obr. č. 2).

Tato složka obsahuje následující místa:

 • Buenos Aires (Casa Rosada, La Bombonera)
 • Asunción
 • Vodopády Iguaçú
 • Hydroelektrárna Itaipú
 • São Paulo
 • Rio de Janeiro (socha Krista Spasitele, Copacabana)
 • Pôrto Alegre
 • Montevideo
 • Aconcagua
 • Mendoza
 • San Juan
 • Potosí
 • La Paz
 • Titicaca
 • Cuzco
 • Machu Picchu
 • Plošina Nazca
 • Lima (Katedrála)
 • Quito (Rovník)
 • Cotopaxi
 • Chimborazo

Místa jsou značena různými ikonkami. Červeným špendlíkem jsou značena města, žlutým budovy, zeleným přírodní zajímavosti, ikonkou hvězdičky jsou značeny památky UNESCO a ikonkou sopky vulkány.

Žáci dostanou na počátku hodiny seznam úkolů a slepou mapu Jižní Ameriky, do níž budou postupně zakreslovat města a místa, jimiž „projeli", čímž vytvoří přibližnou trasu, po níž Zikmund s Hanzelkou cestovali Jižní Amerikou. Úkoly jsou zaměřeny, jak na vyhledávání informací v textech, jež doplňují jednotlivá místa, tak na práci s programem Google Earth. V programu Google Earth budou žáci využívat především navigačních prvků (naklánění, otáčení, přibližování) - Např. Pokuste se na plošině Nazca najít kromě Kolibříka i další geoglyfy, ikony Pravítko - např. La Paz je nejvýše položené hlavní město na světě, je zde také jedno z nejvýše položených větších letišť a nejvýše položené golfové hřiště. Změřte pomocí funkce Pravítko délku runwaye.

Citace a použitá literatura:
[1] - www.earth.google.com.  
[2] - Program Google Earth verze 4. 2. .  
[3] - www.enchantedlearning.com/....  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 09. 2008
Zobrazeno: 7179krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUBEŠOVÁ, Markéta. Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím programu Google Earth. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2008, [cit. 2019-12-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GM/2582/PO-STOPACH-ZIKMUNDA-A-HANZELKY-PROSTREDNICTVIM-PROGRAMU-GOOGLE-EARTH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.