Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak projevit nesouhlas

Ikona zkusenost
Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.)
Anotace: Jaká byla motivace nesouhlasit s oficiálními názory v období diktatury. Jaká rizika neslo projevit svůj názor. Jaký je význam nesouhlasu dnes.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
 3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Občan ve státě » vyloží podstatu demokracie, odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list Formy nesouhlasu.
Klíčová slova: participace, demokracie, občanská společnost, svoboda, projevit názor

Cíl výuky:

Studenti pojmenují nástroje vyjádření nesouhlasu.

Studenti kriticky zhodnotí formy nesouhlasu z období před rokem 1989.

Studenti porovnají možnosti vyjádření nesouhlasného názoru v současnosti a v totalitní době.

1) Studenti si představí následující situaci: Právě ve škole vešel v platnost nový školní řád, kde se mimo jiné říká, že studenti jsou o velké přestávce povinni chodit dokola po chodbě a svačit.Pokud chcete, můžete sehrát malé divadlo a předstírat, že se taková věc na vaší škole právě stala. Studenti se tak do situace lépe vžijí a budou motivováni ji řešit.

2) Použijte metodu brainstormingu a zeptejte se studentů, co všechno by mohli udělat, když s nařízením nesouhlasí? Např. sepsat petici, stávkovat, napsat otevřený dopis řediteli, změnit školu apod. Všechny nápady sepište.

3) Společně doplňte, co všechno může dnes člověk dělat, když s něčím nesouhlasí? Pro ilustraci si vymyslete nějakou konkrétní situaci, např. Vláda vydala nařízení, že do všech nákupních center mají přístup lidé od 21 let.

4) Nyní nechte studenty určit, který z napsaných nápadů by byl za hranicí nebo na hranici zákona, tj. co už by nebyl legální protest (např. vloupání do oblíbeného nákupního centra)

5) Rozdejte studentům pracovní list Formy nesouhlasu.Studenti s ním budou pracovat ve skupinách (po 2 - 5). Studenti se snaží představit, jak žili lidé v roce 1980 a jakými způsoby tenkrát mohli vyjadřovat nesouhlas. Pokud by to pro studenty bylo těžké, můžete si nejdříve tehdejší situaci více přiblížit, přečíst úryvek z knihy, která popisuje onu dobu apod. Také situace či jména z pracovního listu nemusí být studentům srozumitelná, proto si situace nejdříve společně projděte a případně vysvětlete.

6) Na závěr si srovnejte možnosti, jak projevit nesouhlas v dnešní době a jak tomu bylo v době totality. Následuje společná diskuze nad otázkami k reflexi.

Reflexe:

 • Jaký je rozdíl mezi dnešními možnostmi projevu nesouhlasu a dobou před rokem 1989?
 • Kdo určuje, co je ještě v mezích zákona a co už ne? A jak to bylo před rokem 1989?
 • K čemu je dobré se nahlas vyjádřit, když s něčím nesouhlasím?
 • Už jste někdy proti něčemu protestovali? Kdy a proč?
 • Mělo veřejné vyjádření nesouhlasu v době totality nějaký dopad? Změnilo se tím něco?
 • A jak je to dnes? Můžeme něco změnit tím, že s něčím veřejně nesouhlasíme?
 • Má smysl vyjadřovat nesouhlas, i když se tím nic nezmění? Proč?

 


 

Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc46 kBCirkus totality - Formy nesouhlasu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 01. 2013
Zobrazeno: 3485krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.). Jak projevit nesouhlas. Metodický portál: Články [online]. 30. 01. 2013, [cit. 2019-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GM/17039/JAK-PROJEVIT-NESOUHLAS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.