Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní > Nabíhání úsporné žárovky

Ikona prakticky

Nabíhání úsporné žárovky

Ikona inspirace
Autor: Naděžda Vogalová
Anotace: V tomto příspěvku bude měřena doba, která je potřebná k úplnému naběhnutí úsporné žárovky. A tím i ukážeme, proč se úsporné žárovky nemají používat v místnostech, kde se rozsvěcí pouze na krátký okamžik.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Fyzikální veličiny a jejich měření » měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: zdroj světla s úspornou žárovkou, Vernier LabQuest, čidlo intenzity světla TILT-BTA (nebo LS-BTA)
Klíčová slova: úsporná žárovka, Vermier LabQuest

Čas na přípravu a provedení úlohy:

Příprava pomůcek trvá několik minut.
Čas na provedení této úlohy je maximálně 15 minut, záleží na zvoleném druhu úsporné zářivky.
(Bez následné diskuze s žáky.)

Potřebné pomůcky:

Potřebné pomůcky
Obr. 1 Potřebné pomůcky
Autor © Naděžda Vogalová
 • lampička s úspornou žárovkou
 • Vernier LabQuest
 • čidlo intenzity světla (LS-BTA)
 • počítač

Příprava experimentu:

Je potřeba si připravit 2 úsporné žárovky, každou od jiného výrobce. A změřit si předem dobu nabíhání.

Připojit Vernier LabQuest k počítači, na kterém je nainstalovaný program Logger Lite (zdarma ke stažení na stránkách www.vernier.cz). K Vernier LabQuestu připojit čidlo intenzity světla LS-BTA a toto čidlo namířit na zdroj světla (viz obr. 1). Pro zviditelnění prováděného experimentu je dobré promítat obrazovku počítače za pomoci dataprojektoru.

Provedení experimentu:

 • Před experimentem

Nejprve je dobré ve třídě položit otázku, proč si žáci myslí, že by se neměly úsporné žárovky používat v místnostech, kde se rozsvěcí pouze na krátký okamžik. Žáci by mohli odhadnout, že jeden z důvodu je, že se úsporná žárovka rozsvěcí postupně.

Poté může dojít k odhadování, jak dlouho to opravdu trvá. Odhady můžeme pro případné porovnání zaznamenat na tabuli, nebo si každý žák může napsat svůj odhad do sešitu.

 • Experiment

V počítači spustíme program Logger Lite. Dle obr. 2 nastavíme potřebné údaje (doba měření dle příslušné úsporné žárovky a frekvence měření 170 Hz).

změna údajů
Obr. 2 Změna údajů

Po nastavení těchto údajů můžeme začít měřit, a to stisknutím zeleného tlačítka play (viz obr. 3). Postupně vznikne graf podobný grafu na obrázku 4.

play
Obr. 3 Play
vzniklý graf
Obr. 4 Vzniklý graf

Pozn. Pokud je na škole k dispozici více Vernier LabQuestů a čidel intenzity světla LS-BTA, mohou žáci v rámci laboratorní práce ve skupinkách měřit více úsporných žárovek. Dále pak porovnat doby nabíhání.

 • Výsledek a rozebrání experimentu

Z grafu je patrné, že úsporná žárovka nabíhala téměř 5 minut. Nabíhání úsporných žárovek je různé, většinou se čas nabíhání pohybuje v rozmezí 1 minuty až 5 minut.

Dále je nutné se žáky rozebrat, že graf není přímka, ale pás určité šířky. Je to způsobeno tím, že lampička je připojena do zdroje střídavého napětí. Žáci by na to mohli přijít sami nebo za pomoci několika návodných otázek.

Na co si dát při provádění experimentu pozor:

 • Je nutné si dát pozor na rozsah čidla intenzity světla. Je dobré ho nastavit na rozsah 0–6000 luxů.
 • Také je nutné počítat s tím, že úsporné žárovce trvá delší dobu, než úplně vychladne. Pokud se experiment provádí dvakrát po sobě, podruhé začíná intenzita osvětlení na výrazně vyšších hodnotách, a proto naběhnutí do maximálních hodnot trvá kratší dobu.
 • Nastavit dostatečně dlouhou dobu měření.
 • Nastavit dostatečně vysokou frekvenci měření. Vyšší frekvence měření kolem 170 Hz je nutná, abychom nezískali graf zkreslený blikáním žárovky.

Co by si žáci měli z tohoto experimentu odnést:

 • Žáci by si měli odnést poznatek, proč se nemají úsporné žárovky používat v místnostech, kde se rozsvěcuje pouze na krátký okamžik.
 • Také by se měli dozvědět o vlivu střídavého proudu na intenzitu světla.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 03. 2011
Zobrazeno: 5634krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOGALOVÁ, Naděžda. Nabíhání úsporné žárovky. Metodický portál: Články [online]. 30. 03. 2011, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GM/11065/NABIHANI-USPORNE-ZAROVKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 03. 2011 13:13
Velmi oceňuji využití školního experimentálního systému LabQuest v praktické výuce.
1.Autor: Jakub JermářVloženo: 01. 05. 2011 09:56
Zkoušel jsem to jak s luxmetrem (LS-BTA), tak i s tou jednoduchou světelnou sondou (TILT-BTA; http://www.vernier.cz/pro...TILT-BTA). V druhém případě je třeba dát pozor na omezenější rozsah čidla, aby nedošlo k přesycení. V případě proměřování úsporné zářivky ekvivalentní 60W žárovce je tedy třeba dát čidlo do vzdálenosti zhruba 1 metr (a pro silnější zářivky pak samozřejmě dále).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.