Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami – jednoduše a s úsměvem

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Václav Zemek
Anotace: Zkušenosti s výukou učiva o řešení lineárních rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami. Využití znaménkové metody při řešení tohoto typu nerovnic.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Závislosti a funkční vztahy » využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Počítač, program Microsoft Office, dataprojektor nebo pouze tabule a rýsovací potřeby
Klíčová slova: funkce, rovnice, nerovnice, absolutní hodnota, graf

Následující text příspěvku uveřejňujeme ve formátu pdf, aby bylo dosaženo co největší přehlednosti a kvalitního zobrazení celého materiálu.

Text příspěvku v příloze

Citace a použitá literatura:
[1] - CHARVÁT, J.; ZHOUF, J.; BOČEK, L. Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice. 3. vydání. Praha : Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-154X. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf100 kBtext příspěvku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 06. 2008
Zobrazeno: 7010krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZEMEK, Václav. Řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami – jednoduše a s úsměvem. Metodický portál: Články [online]. 10. 06. 2008, [cit. 2019-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GLC/2187/RESENI-ROVNIC-A-NEROVNIC-S-ABSOLUTNIMI-HODNOTAMI---JEDNODUSE-A-S-USMEVEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.