Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Miloš Bukáček
Anotace: Pracovní list se zabývá přechodem od přírodní ke kulturní krajině, dále složkami a typy krajiny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » efektivně využívá moderní informační technologie
  2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Životní prostředí » zhodnotí na příkladech různé krajiny jako systém pevninské části krajinné sféry se specifickými znaky, určitými složkami, strukturou, okolím a funkcemi
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Školní atlas dnešního světa (nakl. TERRA), počítač s připojením k internetu
Klíčová slova: Člověk a příroda, Zeměpis, Geografie, krajina, životní prostředí, environmentální výchova, pracovní listy, typy krajiny

Pracovním listům E-geo a jejich užití se věnuje článek E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf78 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 11. 2006
Zobrazeno: 10217krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUKÁČEK, Miloš. Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2006, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/981/FAZE-VYVOJE-CIVILIZACE-KRAJINA-TYPY-KRAJINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.