Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Státy, státy, hýbejte se! Aneb regionální geografie trochu jinak.

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Kovář
Anotace: Příspěvek se týká možnosti, jak učit žáky jednu z důležitých kompetencí v geografii – "umět seřadit" podle vybraných kritérií určitá geografická data metodou vycházející primárně ze hry Škatule, škatule, hýbejte se! V principu se nejedná o didaktickou hru, ale o shromažďování, seřazování, uspořádání daných dat a jejich výslednou prezentaci znázorňováním samotnými žáky. Lze ji použít i na jiném učivu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
  2. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globalizační a rozvojové procesy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Zdroj regionálně-geografických dat a volný list papíru pro každého žáka
Klíčová slova: regionální geografie, fixace učiva

Princip hry Státy, státy, hýbejte se! je velice jednoduchý a lze jej různě obměňovat. Celou metodu lze rozdělit do několika fází:

Zadání státu. Vyučující každému žákovi přidělí stát z požadované oblasti, přičemž úkolem je doplnit ke každému státu (např. za domácí úkol nebo s použitím encyklopedické příručky) požadované informace (viz příloha č. 1). Vyučující může žákům rozdat i kartičky, kde už veškeré požadované informace jsou (viz příloha č. 2).

Žáci doplní požadované informace (rozdává-li učitel vyplněné kartičky, není tato část zapotřebí) a vyučující je následně zkontroluje z hlediska správnosti.

Realizace. Vyučující vybere 7 - 12 žáků (větší množství není vhodné z hlediska fixace požadovaného učiva) a nechá je seřadit podle libovolného kritéria z mustru (např. od nejrozlehlejšího státu po stát s nejmenší rozlohou). Následně se vybraní žáci znázorňující státy seřadí podle jiného kritéria (např. počtu obyvatel), případně si někteří jdou sednout a jejich pozice nahradí jiný žák/stát. Z vlastních zkušeností vím, že „seřazení" netrvá obvykle déle než 1 minutu (včetně rychlého zhodnocení správnosti/nesprávnosti), ale doporučuji seřazovat žáky/státy raději jen 5x za sebou a raději se k této metodě vracet v rámci opakování v dalších hodinách.

Dynamizace metody. Protože žáci mají tendenci fixovat si především postavení „svého" státu, je vhodné v následujících hodinách vypracované mustry „přehazovat" mezi jednotlivými žáky. Rovněž se mi osvědčilo, aby na „obrácené straně" zpracovaného mustru byl jasně pojmenován vybraný stát tak, aby bylo všem přihlížejícím hned zřejmé, jaký stát žák znázorňuje.

Další aplikace. Obměnou seřazování je např. shromažďování žáků/států do skupin například podle státního zřízení, ekonomické vyspělosti nebo seřazení podle polohy (náročnější vzhledem k prostorám třídy). Metodu lze aplikovat i na města (např. hlavní město nebo města České republiky) apod.

Citace a použitá literatura:
[1] - Zeměpis Vorlíček. 2008. [cit. 2009-04-17]. Dostupný z WWW: [www.zemepis-vorlicek.estranky.cz/archiv/uploaded/4...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf161 kBpožadované informace
Odstranitpdf177 kBvyplněná předloha
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 04. 2009
Zobrazeno: 4894krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOVÁŘ, Martin. Státy, státy, hýbejte se! Aneb regionální geografie trochu jinak.. Metodický portál: Články [online]. 17. 04. 2009, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/3060/STATY-STATY-HYBEJTE-SE-ANEB-REGIONALNI-GEOGRAFIE-TROCHU-JINAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.