Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Rychlení rostlin - pokus

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Ivana Maixnerová
Anotace: Příspěvek popisuje dlouhodobý pokus, na kterém je žákům demonstrován vliv vnějších podmínek na rychlost růstu rostlin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Biologie rostlin » posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlinného těla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Problematika vztahů organismů a prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: cibule jarních cibulovin, zemina nebo substrát pro pěstování pokojových rostlin nebo drobné kamínky, písek, květináče nebo mističky (např. skleněné), kornout z tmavého papíru, lopatka, rýč

Tento příspěvek nabízí možnost integrace oborů Člověk a svět práce a Přírodopis. Zaměřuje se na očekávané výstupy:

 • pěstuje a využívá květiny pro výzdobu (Pěstitelské práce, chovatelství)
 • vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin (Přírodopis).

Chceme-li žákům přiblížit vlivy vnějšího prostředí na fyziologii rostlin, můžeme k tomu velmi vhodně využít praktickou činnost rychlení rostlin. Jedná se o dlouhodobý pokus, na kterém žákům mimo jiné demonstrujeme vliv vnějších podmínek (konkrétně tepla a světla) na rychlost růstu rostlin.

Co je rychlení rostlin?
Rychlení je jakési oklamání přírody. Princip pokusu spočívá v tom, že v době, kdy jsou rostliny ve vegetačním klidu, uměle vytvoříme pro pokusné rostliny podmínky příznivé pro jejich růst a vývoj (konkrétně světlo a teplo).

Pro pokus můžeme použít:

 • drobné jarní cibuloviny - sněženky, bledule, ladoňky, modřence;
 • jednoduché rané tulipány (botanické tulipány potřebují intenzivní světlo);
 • hyacinty.

Vybíráme zdravé a velké cibule, protože mají dostatek zásobních látek.

U našich venkovních jarních cibulovin k tomu, aby vykvetly, nestačí pouze poskytnout teplo a světlo. Je třeba rostlinu předem oklamat tím, že napodobíme zimní období. Nelze tedy vybrané cibule skladovat v teple v sáčku a hned je vysadit.

Příprava pokusu
Pokus lze uskutečnit v několika variantách. Nabízíme zde tři základní, které lze samozřejmě podle potřeb a fantazie obměňovat či doplňovat. Pro demonstraci rychlení rostlin "postačí" uskutečnit jednu z variant, doporučujeme však pro možnost porovnání provést všechny z nabízených možností.

Varianta A:
Cibule zasadíme mělce do květináče. Na školní zahradě vyhloubíme jámu hlubokou asi 35 cm. Dno jámy vysypeme tenkou vrstvou písku a postavíme na ni osázené květináče. Celé zasypeme pískem a pak půdou. Místo si pro jistotu označíme, abychom je později snadno našli. Začátkem prosince osázené květináče vyjmeme a přeneseme do teplé místnosti. Z tmavého papíru vyrobíme kornout a přikryjeme jím rašící cibuli. Pravidelně kontrolujeme a podle potřeby zaléváme. Když poupě doroste do výšky listů, odstraníme papírový kornout. Rostlinu nadále zaléváme.

Varianta B:
Cibule mělce zasadíme do květináče. Osázené květináče uložíme do temného sklepa (v případě, že není k dispozici sklep, můžeme květináče umístit do spodní - nejméně chladné - části ledničky), kde je teplota 8 - 10 °C. Pravidelně kontrolujeme růst, až mezi listy nahmatáme květní pupeny, zakryjeme narašenou rostlinu kornoutem z tmavého papíru a umístíme ji v teple. Zaléváme. Dále postupujeme stejně jako ve variantě A.

Varianta C:
Připravíme si skleněnou misku. Můžeme použít samozřejmě i misku z jiného materiálu, výhoda skla je v tom, že přes průhledné stěny lze velmi dobře sledovat hladinu vody. Misku vysypeme kamínky. Cibule lehce zatlačíme tak, aby asi 2/ 3 cibule byly nad povrchem. Do misky nalijeme vodu, jejíž hladina by měla dosahovat asi 0,2 - 0,5 cm pod cibulky. Vodu doplňujeme a pravidelně kontrolujeme, zda zůstala čirá. Zakalenou vodu je nutné vyměnit. Dále postupujeme podle varianty B.

Časová náročnost pokusu:

 • varianta A: září - prosinec;
 • varianta B: září - prosinec nebo listopad - prosinec;
 • varianta C: listopad - prosinec.

Začneme-li drobné cibuloviny rychlit v listopadu, nemusíme rašící cibule zakrývat.

Samotný pokus i vyhodnocování můžeme doplnit "doprovodnými činnostmi". Žáci si mohou o jeho průběhu vést protokol, kam zaznamenávají zálivku, změny v růstu, postup práce apod. Pracovat mohou samostatně nebo ve skupinkách. Každý žák může podobný pokus provádět souběžně doma a výsledky potom porovnat.

Jak již bylo uvedeno výše, zde je nastíněna pouze "kostra" pokusu, doplňovat a obměňovat ji může každý podle svého.

Vyhodnocením pokusu splní žáci výše očekávaný výstup oboru Přírodopis. Kvetoucí rostliny mohou využít k výzdobě tříd nebo jako dárky. Tím splní nejen očekávaný výstup oboru Člověk a svět práce, ale naplní tím i téma z průřezového tématu OSV (přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 09. 2005
Zobrazeno: 13248krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAIXNEROVÁ, Ivana. Rychlení rostlin - pokus. Metodický portál: Články [online]. 06. 09. 2005, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/279/RYCHLENI-ROSTLIN---POKUS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.