Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Názvosloví anorganických sloučenin

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lucie Štefanová
Anotace: Pracovní list je zaměřen na jednoduché anorganické názvosloví kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin, zásad a solí. Je vhodnou pomůckou učitele i žáka při procvičování jednoduchého názvosloví.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Psací potřeby, pracovní list
Klíčová slova: názvosloví, anorganické sloučeniny

Pracovní list je zaměřen na jednoduché anorganické názvosloví kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin, zásad a solí. Je vhodnou pomůckou učitele i žáka při procvičování jednoduchého názvosloví.

Trocha teorie

V anorganické chemii jsou základem názvosloví názvy prvků a zakončení, odpovídající oxidačním číslům atomů prvků ve sloučenině.

Většina anorganických sloučenin má dvouslovný název. Skládá se z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává druh sloučeniny a odvozuje se z části s větší elektronegativitou (např. oxid, kyselina, uhličitan). Přídavné jméno označuje část sloučeniny s menší elektronegativitou. V názvu se dodržuje pořadí podstatné jméno - přídavné jméno, ve vzorci je pořadí značek opačné.

chlorid sodný NaCl
uhličitan vápenatý CaCO3
Kdy použít pracovní list?

Jakmile žáci získají základní informace o pravidlech tvorby názvů a vzorců jednotlivých anorganických sloučenin, je důležité tyto informace procvičit. Nejvhodnější metodou jsou pracovní listy. Každý žák by měl mít svůj pracovní list, aby si mohl individuálně vpisovat i určité poznámky, které by mu mohly sloužit k lepšímu pochopení probíraného tématu.

K procvičení jednoduchého anorganického názvosloví je připraven pracovní list. Důležité je, aby žáci získali zpětnou vazbu, proto je připraveno i autorské řešení daného pracovního listu.

Cílová skupina studentů

Pracovní list je určen nejen pro žáky nižšího gymnázia, ale i pro žáky ZŠ, kteří začínají s anorganickým názvoslovím. Podle současných osnov proto doporučujeme jeho použití např. v těchto ročnících:

 • 1. ročník čtyřletého gymnázia
 • 3. ročník osmiletého gymnázia
 • 8. ročník ZŠ
Využité metody
 • metoda řešení problémů
 • metoda reprodukce poznatků a způsobů činnosti
 • aktualizace vědomostí a pochopení získaných znalostí
Organizace činnosti

Pracovní list lze zadat žákům jako:

 • samostatnou, individuální práci,
 • skupinovou práci.

Učitel může poskytovat upřesňující informace a zodpovídat dotazy žáků.

Vyhodnocení

Vzhledem k tomu, že žáci mohou řešit pracovní list samostatně nebo ve skupině, je sebehodnocení žáka individuální či skupinové.

Učitel může hodnotit pracovní list jednotlivci vhodně zvolenou formou - slovní ohodnocení, klasifikací na základě počtu správně vyřešených úloh.

Závěr

Pracovní list slouží žákovi jako pomůcka k procvičení tématu Anorganické názvosloví.

Citace a použitá literatura:
[1] - MAREČEK, Honza. Chemie 1 - pro čtyřletá gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-055-5. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf39 kBpracovní list
Odstranitpdf42 kBautorské řešení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 03. 2007
Zobrazeno: 9790krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTEFANOVÁ, . Názvosloví anorganických sloučenin. Metodický portál: Články [online]. 30. 03. 2007, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/1253/NAZVOSLOVI-ANORGANICKYCH-SLOUCENIN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.