Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k učení > AZ-kvíz aneb Znáte karboxylové kyseliny?

Ikona prakticky

AZ-kvíz aneb Znáte karboxylové kyseliny?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lucie Štefanová
Anotace: Hra AZ-kvíz s podtitulem "Znáte karboxylové kyseliny?" byla sestavena podle stejnojmenné TV hry jako pomůcka pro aktivní a zábavné opakování probraného tématu v chemii. Hra je určena žákům gymnázií a lze ji využít k opakování i ověření vědomostí po probrání tematického okruhu o "karboxylových kyselinách a jejich derivátech".
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Organická chemie » aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálních názvů
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: dataprojektor
popř. zpětný projektor nebo tabule
černé papíry (nezískané políčko), červené a žluté papíry (políčka hráčů)
čtvrtky
seznam otázek vyskytujících se ve hře
Klíčová slova: Člověk a příroda, Biologie, Chemie, karboxylová kyselina

Kvíz je zaměřen na učivo organické chemie, na upevňování a ujasňování názvosloví, vlastností a využití karboxylových kyselin a některých jejich derivátů. Aktivita má žáky motivovat, proto je vhodné zvolit určitý způsob odměny za správné řešení, nastavit pravidla hodnocení před zahájením hry (hru vyzkoušeli studenti 4. ročníku oboru učitelství chemie na UK v Praze PřF v roce 2006).

Pravidla hry
 1. Hra je určena pro dva hráče (dvě skupiny hráčů). Hráči si vybírají písmena z pyramidy tak, aby co nejdříve spojili všechny tři strany pyramidy.
 2. Každému hráči je přidělena jedna barva (červená a žlutá).
 3. Po výběru písmena hráč odpovídá na zadanou otázku, odpověď je většinou jednoslovná a začíná vybraným písmenkem. Časový limit pro odpověď - 5 sekund (možno upravit).
 4. Pokud je odpověď správná, hráč získává políčko, které se obarví jemu přiřazenou barvou.
 5. Pokud je odpověď špatná, šanci odpovídat získává protihráč.
 6. Protihráč může i nemusí odpovídat, záleží na něm, jestli chce dané políčko získat. Pokud odpoví správně, získává políčko. Ve hře pak pokračuje první hráč. Pokud nechce zvolené políčko, vybere si políčko dle vlastního výběru a hra pokračuje dále.
 7. Pokud zvolené políčko nezískal žádný hráč, obarví se černou barvou - již ho není možno znovu volit. Jestliže by později některý z hráčů potřeboval toto černé políčko pro spojení stran pyramidy, musí o něj s protihráčem losovat (např. kámen, nůžky, papír).
 8. Hra končí v okamžiku, kdy se jednomu z hráčů podaří spojit všechny tři strany pyramidy.
 9. V elektronické podobě - PowerPointové prezentaci: Návrat zpět na hrací plochu ze zadání otázky pomocí tlačítka PYRAMIDA. (Pozn.: Po správném zodpovězení otázky se pole automaticky neobarví.)

Hra je k dispozici v aplikaci MS PowerPoint v rámci prezentace. Pokud nemáme k dispozici dataprojektor, hrací pole (pyramidu) lze připravit na fólii a promítat ji pomocí zpětného projektoru (při využití promítací fólie zakrýváme vybraná písmenka barevnými, podle toho pak volíme formu hry: celá třída nebo skupiny žáků nebo dvojice), popř. namalovat na tabuli nebo připravit na čtvrtce (Hrací pole).

Zadání hry

Cílová skupina žáků

Aktivita je určena podle obsahu otázek žákům, kteří se již seznámili s tematickým celkem "Karboxylové kyseliny a jejich deriváty", a to na úrovni vyššího gymnázia. Podle současných osnov proto doporučujeme použít je např. v těchto ročnících:

 • 3. ročník čtyřletého gymnázia;
 • 5. ročník šestiletého gymnázia;
 • 7. ročník osmiletého gymnázia;
 • volitelný seminář z chemie.

Pozn. Hru lze také upravit např. pro kvartu nižšího gymnázia.

Využité metody
 • Metoda řešení problémů;
 • Metoda motivační při upevnění a reprodukci poznatků, hledání souvislostí a vztahů mezi novými a již dříve pochopenými vědomostmi z chemie i běžného života;
 • Aktualizace vědomostí a pochopení chemických principů, začlenění interdisciplinárních vztahů.
Organizace činnosti

Hru lze hrát více způsoby, podle možností učitele a žáků a vybavení učebny. Hrají:

 • dva žáci proti sobě (práce ve dvojicích);
 • dvě dvojice (trojice) proti sobě (skupinová práce);
 • dvě větší skupiny proti sobě a třetí malá skupina působí jako porota a pomoc učiteli-moderátorovi soutěže pro zajištění objektivity (zapojení celé třídy do aktivní činnosti).

Realizaci hry má na starosti učitel. Učitel si připraví hrací pole a seznam otázek. Podle počtu žáků ve třídě zvolí uspořádání a případně velikost hracích skupin. Učitel vystupuje v roli moderátora, který udržuje chod hry, zadává žákům otázky a rozhoduje o správnosti jejich odpovědí, přiděluje barevná zodpovězená pole. Provádí-li se hra v celé třídě, je vhodné zvolit si menší skupinu žáků, kteří pomáhají učiteli (např. hlídání času, správnost odpovědí, regulérnost volby otázek atd.).

Vyhodnocení

Žáci by měli znát kritéria a způsoby hodnocení aktivity již před jejím zahájením. Volba způsobu hodnocení záleží na každém jednotlivém učiteli. Důležité je žáky motivovat pro další vzdělávání a vzbudit v nich i soutěživého ducha.

Možnosti způsobu hodnocení:

 • slovní hodnocení - lze ocenit i rozvoj dovedností;
 • klasifikace na základě:
  • počtu správných odpovědí;
  • systému bodování = bodového ohodnocení každé otázky;
 • sebehodnocení žáka - individuální i skupinové hodnocení.
Závěr

Pomocí AZ-kvízu si žáci upevní své znalosti z tematického celku organické chemie "Karboxylové kyseliny a jejich deriváty". Seznámí se a procvičí si praktické využití některých kyselin. Žáci se sami mohou přesvědčit, že se s chemií setkávají na každém kroku.

Hru vyzkoušeli studenti 4. ročníku oboru učitelství chemie na UK v Praze PřF v roce 2006.

Citace a použitá literatura:
[1] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1999. ISBN 80-7235-108-7. 
[2] - MAREČEK, A.; HONZA, J. Chemie 2 - pro čtyřletá gymnázia. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-055-5. 
[3] - ŠULCOVÁ, R.; ŠTEFANOVÁ, L. et al. Chemikovo kukátko. (Elektronická pomůcka pro výuku chemie - CD ROM). Praha : UK v Praze, PřF, 2006.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt224 kBprezentace
Odstranitpdf12 kBHrací pole
Odstranitpdf94 kBZadání hry
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 02. 2007
Zobrazeno: 9284krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTEFANOVÁ, Lucie. AZ-kvíz aneb Znáte karboxylové kyseliny?. Metodický portál: Články [online]. 07. 02. 2007, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GK/1132/AZ-KVIZ-ANEB-ZNATE-KARBOXYLOVE-KYSELINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.