Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Evropské jazykové portfolio

Evropské jazykové portfolio

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor MŠMT
Stručné informace o tom, co je Evropské jazykové portfolio a k čemu by mělo sloužit. Odkazy na podrobnější informace a na vydavatele jednotlivých částí Portfolia.

Text převzatý ze stránek MŠMT. Redakčně kráceno.


Evropské jazykové portfolio by se mělo stát naším oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Podporuje dovednost komunikovat, potřebnou pro život v moderní Evropě. Pomáhá nám zjišťovat, jaké úrovně jsme v jednotlivých jazycích dosáhli, a věnuje pozornost i dovednostem základním, díky nimž se dokážeme domluvit o podstatných věcech jednoduchým způsobem. Vede nás k tomu, abychom si shromažďovali dokumenty o své komunikativní kompetenci v různých jazycích, abychom se učili sami sebe hodnotit podle jednotných evropských měřítek vytvořených Radou Evropy ve Společném evropském referenčním rámci, jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, abychom se nad svým učením hlouběji zamýšleli a vybírali si dílčí učební cíle.

Evropské jazykové portfolio může přispět k tomu, že se budeme učit lépe. Poslouží svým majitelům při přechodu na jinou školu, při hledání zaměstnání nebo při jednání se zahraničními institucemi, učitelé v něm najdou významného pomocníka ujasňujícího a sjednocujícího učební požadavky. V budoucnosti ho mohou vlastnit všichni Evropané.

Každé Evropské jazykové portfolio se skládá ze tří navzájem propojených částí: Jazykového pasu, Jazykového životopisu a osobní sbírky jazykových dokladů a prací. Na jednotlivých stupních škol a v období dospělosti se však používají odlišné verze.

Další informace o Evropském jazykovém portfoliu najdete na webové stránce culture2.coe.int/portfolio. V České republice byla vydána tato portfolia:

 • Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let
  (nakl. Fraus)

 • Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11 - 15 let
  (nakl. Fortuna, listopad 2001)

 • Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 - 19 let
  (nakl. Scientia)

 • Evropské jazykové portfolio pro dospělé
  (nakl. Scientia)

 • Evropské jazykové portfolio - příručka pro učitele a školitele
  (nakl. Tauris, Ústav pro informace ve vzdělávání)

 • Evropský Společný evropský referenční rámec pro jazyky - jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme
  (vyd. Univerzity Palackého v Olomouci)

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek