Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > Institucionální rámec fungování Evropské...

Ikona prakticky

Institucionální rámec fungování Evropské unie

Ikona inspirace
Autor: Zastoupení Evropské komise v ČR
Anotace: Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení institucionálního fungovaní EU včetně vztahu stát – EU.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů, uvede příklady, jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU uplatňovat svá práva
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
Klíčová slova: Evropská unie, EU (Evropská unie), občanské vzdělávání

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník rozpoznává základní principy fungování EU.
 • Účastník rozlišuje role jednotlivých institucí EU a je schopen vysvětlit, jaký je vztah EU a členského státu.
 • Účastník kriticky hodnotí silné i slabé stránky současného nastavení fungování EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení institucionálního fungovaní EU včetně vztahu stát – EU. Hlavním cílem je porozumění principům, na kterých funguje EU, a kompetencím jednotlivých institucí ve spojitosti s uspořádáním v demokratické společnosti. Studenti budou schopni kriticky zhodnotit role a možnosti, kterými instituce EU disponují, včetně vztahu členský stát – EU.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Otázky k zamyšlení:

 • Na jakých principech funguje EU?
 • Je to instituce spravovaná demokraticky nebo se jedná o byrokratický kolos?
 • Jak silný hlas v ní mají občané?

Materiály ke stažení:

metodika, materiályprezentace

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové moduly o EU.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 11. 2013
Zobrazeno: 6221krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
EVROPSKÉ KOMISE V ČR, Zastoupení . Institucionální rámec fungování Evropské unie. Metodický portál: Články [online]. 27. 11. 2013, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Evropská unie/18103/INSTITUCIONALNI-RAMEC-FUNGOVANI-EVROPSKE-UNIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.