Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > Vznik a historický vývoj Evropské unie

Ikona prakticky

Vznik a historický vývoj Evropské unie

Ikona inspirace
Autor: Zastoupení Evropské komise v ČR
Anotace: Tento vzdělávací modul se zaměřuje na představení a vysvětlení skutečností, které vedly ke vzniku EU a podílely se na jejím dalším vývoji.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
  2. Gymnázium » Kompetence občanská » informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Evropská unie, EU (Evropská unie), občanské vzdělávání

Hlavní vzdělávací cíle:

  • Účastník se dozvídá důležité historické okolnosti vzniku EU.
  • Účastník je schopen identifikovat důležité historické milníky ve vývoji EU včetně významu, který pro vývoj EU měly.
  • Účastník porozumí vývoji EU v širším historickém a politickém kontextu.

Abstrakt:

Tento vzdělávací modul se zaměřuje na představení a vysvětlení skutečností, které vedly ke vzniku EU a podílely se na jejím dalším vývoji. Hlavní důraz je kladen na porozumění historickému a politickému kontextu vzniku a následného vývoje EU. Student bude znát nejenom důležité historické milníky vývoje EU, ale především je bude umět zasadit do kontextu tehdejší doby včetně významu, které s sebou konkrétní změny nesly.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Otázky k zamyšlení:

  • V jakém historicko-politickém kontextu EU vznikla?
  • Jaký je rozdíl mezi Evropou tehdy a dnes?
  • Jsou hodnoty EU stále aktuální?
  • Proč a kdy se začala Evropa sjednocovat?

Materiály ke stažení:

metodikamateriályprezentace

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové moduly o EU.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 11. 2013
Zobrazeno: 6540krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
EVROPSKÉ KOMISE V ČR, Zastoupení . Vznik a historický vývoj Evropské unie. Metodický portál: Články [online]. 20. 11. 2013, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Evropská unie/18101/VZNIK-A-HISTORICKY-VYVOJ-EVROPSKE-UNIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.