Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > Postoje Evropanů k odbornému vzdělávání

Ikona informativni

Postoje Evropanů k odbornému vzdělávání

Autor: Ing. Alena Nová
Anotace: Na základě Kodaňského procesu zahájila Evropská komise v roce 2010 realizaci desetiletého plánu, jehož úkolem je přimět více lidí ke vstupu do odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a dále zvyšovat jeho úroveň. Šetření Eurobarometru v této souvislosti zkoumalo, jak je odborné vzdělávání atraktivní v současnosti.
Klíčová slova: Evropská unie, střední odborné vzdělávání, průzkum
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Tři čtvrtiny občanů Evropské unie jsou přesvědčeny, že je odborné vzdělávání vysoce kvalitní, více než třetina respondentů (36 %) se ovšem domnívá, že nevede k zaměstnáním, která jsou dobře placena. Téměř dvě pětiny (39 %) lidí si také nemyslí, že školy a úřady práce poskytují mladým lidem dostatečné poradenství ohledně vzdělávacích a kariérových příležitostí. Šetření bylo provedeno v červnu 2011 ve všech 27 státech Evropské unie mezi občany ve věku od 15 let. 
 

Atraktivita odborného vzdělávání v EU

Více než čtyři pětiny (82 %) respondentů se domnívají, že si lidé v odborném vzdělávání a přípravě osvojují způsobilosti, které zaměstnavatelé potřebují. V České republice si to myslí dokonce 83 % lidí, 12 % občanů EU s tímto tvrzením nesouhlasí. Velmi pozitivní je zjištění, že tři čtvrtiny všech respondentů (75 %) jak v celé EU, tak v České republice souhlasily s tím, že OVP nabízí vysoce kvalitní vzdělávání.
 
Přes dvě třetiny respondentů (68 %) věří, že odborné vzdělávání umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vysoké škole, zatímco 21 % s tím nesouhlasí. V České republice se souhlasně vyjádřilo 70 % dotázaných. Téměř tři čtvrtiny respondentů (72 %) si myslí, že odborné vzdělávání poskytuje dobré kariérní vyhlídky, pětina dotázaných (21 %) však s tímto tvrzením nesouhlasí. Česká republika v tomto ohledu patří mezi skeptičtější země (59 % souhlasí). 
 
Více než polovina respondentů (55 %) se domnívá, že odborné vzdělávání vede k zaměstnáním, která jsou dobře placena. S tímto tvrzením ovšem nesouhlasí více než třetina lidí (36 %). Vůbec nejnižší důvěru v odborné vzdělávání jako cestu k dobře placenému zaměstnání vyslovili Francouzi (34 %), pod průměrem EU je i Česká republika (49 %). Nejvíce v tomto směru věří odbornému vzdělávání naopak Rakušané (79 %).
 

Vliv odborného vzdělávání na společnost

Velká většina občanů EU (83 %) se shoduje v tom, že odborné vzdělávání pozitivně ovlivňuje hospodářství v dané zemi, s tímto tvrzením nesouhlasí pouze 10 % respondentů. V České republice je o pozitivním ekonomickém vlivu odborného vzdělávání přesvědčeno 81 % dotázaných.
 
Tři čtvrtiny respondentů z EU (76 %) věří tomu, že odborné vzdělávání hraje roli ve snižování nezaměstnanosti v jejich zemi, v České republice tento názor zastává 71 % dotázaných. Necelá pětina lidí v EU (18 %) si nemyslí, že odborné vzdělávání pomáhá snižovat nezaměstnanost.
 

Výběr vzdělávací cesty

Většinu respondentů (94 %) přivedl k odbornému vzdělávání osobní zájem, pouze 6 % uvedlo, že zájem o obor nebyl při rozhodování důležitý. Druhým nejvýznamnějším faktorem jsou vyhlídky na budoucí zaměstnání, které byly důležité pro 89 % respondentů. Forma vyučování (praktické nebo akademické) měla význam pro 86 % dotázaných, 73 % lidí ovlivnila v rozhodnutí zvolit si odbornou dráhu image školy nebo zaměstnavatele.
 
Náklady na studium a živobytí hrály roli u 61 % lidí, zatímco pro 38 % byly zanedbatelné. Nejméně důležitým faktorem je vzdálenost od domova, při rozhodování o vzdělávací dráze ovlivnila 50 % respondentů, pro 42 % důležitá nebyla.
 
Většina občanů EU (52 %) si myslí, že školy a úřady práce poskytují mladým lidem dostatečné poradenství týkající se vzdělávacích a kariérových příležitostí, značný podíl lidí (39 %) s tím však nesouhlasí. V České republice je o dobré úrovni poradenství pro mladé lidi přesvědčena více než polovina dotázaných (55 %).
 
Při výběru vzdělávací cesty radili respondentům nejčastěji rodiče nebo další členové rodiny (41 %), pětina dotázaných z EU uvedla, že jim poradil někdo ze světa práce. Učitelé radili necelé třetině respondentů (28 %), 19 % lidí zmínilo, že jim poradil přítel a 14 % dostalo rady od poradce. Ředitel školy poradil 10 % dotázaných.
 
Graf č.1: Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že OVP vede k dobře placeným zaměstnáním?
 
 

Graf č.2: Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že OVP poskytuje dobré kariérní vyhlídky?

 
 
Graf č.3: Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že OVP hraje roli ve snižování nezaměstnanosti ve vaší zemi?
 
 
 
Pramen: Attitudes towards vocational education and training. Summary. Special Eurobarometer 369. Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General Education and Culture. Survey co-ordinated by Directorate-General Communication. European Commission, 2011. 29 s.

Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 1/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2012
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 05. 2012
Zobrazeno: 1549krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁ, Alena. Postoje Evropanů k odbornému vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 28. 05. 2012, [cit. 2020-08-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Evropská unie/16025/POSTOJE-EVROPANU-K-ODBORNEMU-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.