Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > Europass–dodatek k osvědčení dostalo letos...

Europass–dodatek k osvědčení dostalo letos 65 tisíc absolventů

Informace pro školy a jejich studenty o letos vydaných dodatcích k osvědčení, jak vyplnit životopis, odkaz na další rady a tipy a upozornění na připravovanou soutěž Europassu.

Absolventům pomůže dodatek při hledání pracovních a studijních příležitostí v Evropě 

Více než polovina letošních absolventů středních škol a učilišť dostala spolu s maturitním vysDodatky pomohou absolventům vědčením, vysvědčením o závěrečné zkoušce nebo výučním listem dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají kdykoli v budoucnosti do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se rádi v zahraničí ucházeli o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal. Dodatek však využijí i čeští zaměstnavatelé, protože v něm najdou údaje o obecných a odborných kompetencích, které absolvent získal a které na vysvědčení nenajdou.

Dodatek k osvědčení pro své absolventy letos vydalo již 595 škol, tedy více než 42 % všech středních škol. Za osm let trvání Europassu se postupně zvyšuje celkový počet absolventů, kteří dodatky dostanou. V roce 2011 jich bylo necelých 60 tisíc, loni 62 tisíc, letos téměř 65 tisíc. Národní centrum Europass (NCE) za osm let své existence vydalo dodatky pro 831 různých oborů na různých typech škol. Za posledních pět let obdrželo dodatek k osvědčení téměř 260 tisíc absolventů.

Nezáleží na prospěchu

Vydávání dodatků k osvědčení je pro školy dobrovolné. Většinou tento doklad pro své absolventy vydávají školy, které předpokládají, že jejich absolventi vycestují do Evropy, ať už na studijní stáž nebo brigádu. Rozhodne-li se vedení školy k vydání dodatků do budoucna, najde informace o postupu na www.europass.cz. Pokud už škola dodatky vydává, pak pro všechny své absolventy. Dodatek k osvědčení dostávají absolventi bez ohledu na své studijní výsledky - dodatek se totiž nevztahuje na držitele, ale na jeho kvalifikaci. Je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem středního vzdělání; NC Europass však umožňuje na dodatek doplnit název a adresu školy, ve které absolvent příslušný obor studoval.

Dodatek se vydává zdarma v češtině a v jednom cizím jazyce (angličtině, němčině nebo francouzštině). Z cizojazyčných verzí je tradičně největší zájem o dodatky v angličtině, kterých letos bylo více než 94 %. Poslední dobou narůstá počet zájemců o dodatky v německém jazyce. Zaměstnavatelé v Německu totiž často požadují Europass-dodatek k osvědčení jako povinný dokument pro přijímací řízení. Každý zájemce, který potřebuje vystavit dodatek nebo jinou jazykovou mutaci, a to i zpětně, se může obrátit na Národní cetrum Europass.  

Škola by měla absolventovi sdělit, k čemu dodatek je

Absolventi často nevědí, co za papír k vysvědčení dostali a k čemu ho mohou použít. Škola by tuto informaci absolventům měla sdělovat při předání dokumentu, jinak ho žáci náležitě nevyužijí. Použití dodatku k osvědčení jim přitom může poskytnout výhodu při vstupu na evropský pracovní trh či získání studijní stáže.

K lepší představě zaměstnavatelů o kvalifikaci uchazeče přispívá i údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF), který se od loňska na dodatcích objevuje. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné. Je jich celkem osm - jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi a pokrývají všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Z úrovně EQF tak lze získat představu, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč má a co od něj mohou v pracovní rovině očekávat. Údaj o úrovni EQF se v budoucnu objeví také přímo na maturitním vysvědčení, výučním listu i vysvědčení o závěrečné zkoušce. Více informací o rámci kvalifikací lze nalézt na www.eqf.cz.

Jak vyplnit životopis a další rady a tipy pro žáky

Europass nabízí uchazečům o práci vedle dodatku k osvědčení i další pomoc. Na stránkách www.europass.cz si mohou uživatelé on-line vyplnit Europass-životopis, další z dokumentů Europassu. Jde o evropský formát životopisu, který je jednotný v celé Evropě. Na webu najdou absolventi i návod k vyplnění životopisu, vzorově vyplněné dokumenty a další rady, které využijí po skončení školy, např. jak napsat motivační dopis a jak se připravit na pracovní pohovor. V záložce Kontakty a odkazy lze najít i užitečné kontakty na instituce, které informují nebo zprostředkovávají studium, práci, brigády, dobrovolnické aktivity nebo podnikání v Evropě. Pokud na Vaší škole funguje fiktivní firma, obdrží škola informace o Europassu včetně rad a tipů pro vstup na trh práce pro žáky koncem srpna na CD Centra fiktivních firem, které s Europassem spolupracuje.

Na rok 2014 chystáme pro učitele středních škol DVD, na kterém jim poskytneme informační a výukové materiály pro žáky, kteří se jejich prostřednictvím seznámí s dokumenty Europassu, naučí se vyplnit životopis, ohodnotit své jazykové dovednosti nebo se dozví, kde hledat práci, stáž nebo dobrovolnické aktivity v EU.

Soutěž Europassu

V září 2013 vyhlásí Národní centrum Europass soutěž pro žáky středních škol, ve které budou soutěžící vkládat na Facebook Europassu (www.facebook.com/europass.cr) fotografie a odkazy na videa z brigád a stáží (vložená např. na YouTube) nebo krátké články (do 1000 znaků) o tom, co zažili na brigádě nebo stáži, jak se během zahraničního pobytu zlepšili v odborných i jazykových dovednostech a co jim tato zkušenost přinesla do osobního i profesního života. Příspěvky budou hodnotit navzájem nejen soutěžící, ale i široká veřejnost jednoduchou volbou „To se mi líbí“ přímo na Facebooku a přes Facebook také zkontaktujeme výherce - autory příspěvků s největším počtem získaných „lajků“. Autoři dávají nahráním příspěvků na Facebook Europassu ČR souhlas s jejich uveřejněním.

Hlavní výhrou soutěže je desková hra Evropa – otázky a odpovědi. Další výherci dostanou propagační předměty Europassu (kompas, jojo, lupa). Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i celé kolektivy a třídy. Pokud vyhraje třída nebo kolektiv, uspořádá NCE pro třídu informační seminář přímo na její škole, kde žáky seznámíme s dokumenty Europassu, naučíme je vyplnit životopis a předáme výhru. Více informací o soutěži najdete na http://www.europass.cz/soutez-europassu/.

Více informací najdete na www.europass.cz.


V modulu AudioVideo nabízíme záznam webináře S Europassem se neztratíte

V rámci setkání jsme se seznámili s dokumenty Europass a možnostmi jejich využití. Zejména jsme se zaměřili na Europass životopis, který mohou pedagogové ZŠ a SŠ využít v rámci průřezových témat. Žáci si při práci s životopisem mohou osvojit základní pravidla pro psaní a vyplňování strukturovaného životopisu, zároveň si mohou procvičit i jazykové dovednosti, pokud budou životopis vyplňovat v některém z jazyků Evropské unie. 
Webinář připravila a vedla Mgr. Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání.
http://audiovideo.rvp.cz/video/2877/ONLINE-SETKANI-S-EUROPASSEM-SE-NEZTRATITE.html 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek