Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > Informace o publikacích k tvorbě učebních...

Informace o publikacích k tvorbě učebních osnov vzdělávacího oboru Dějepis

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jan Boněk
Příručky, které mají napomoci učitelům dějepisu při tvorbě učebních osnov.

Ulvr, Václav - Paseková, Michaela: Pomáháme při tvorbě školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor Dějepis, Albra - SPL Práce, Úvaly 2006.

Publikace má sloužit především jako inspirace pro vlastní tvůrčí činnost učitelů dějepisu při tvorbě ŠVP. Autoři předkládají různé možnosti, jak tvořit očekávané výstupy, propojit vzdělávací obory na bázi kooperace, nebo možnosti zařazení Průřezových témat. Podnětným způsobem si také kladou otázku "Proč tvořit školní vzdělávací program?" a předkládají osobní přesvědčení z vlastní praktické zkušenosti s tvorbou a realizací ŠVP.

Beneš, Zdeněk - Hudecová, Dagmar: Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor Dějepis, Albra - SPL Práce, Úvaly 2006.

Manuál je autory představen jako jakýsi doplněk k lepšímu porozumění RVP a zároveň pomůckou, která by měla usnadnit tvorbu ŠVP i jeho postupné plnění. Podobně jako vlastní RVP je i manuál otevřeným materiálem s předpokladem, že bude doplňován - mimo jiné, také o zkušenosti z praxe. Důraz je kladen na uvědomění si postavení, funkce, úkolů a cílů školního dějepisu v současné škole, na vlastní konstrukci osnovy dějepisu, systematiku vzdělávacího oboru a jeho edukační cíle, metody a formy práce při dějepisném vyučování ve smyslu moderní vyučovací strategie.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek