Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > History Charles IV

Ikona prakticky

History Charles IV

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Naďa Holická
Spoluautor: PhDr. Jitka Tůmová
Anotace: Příspěvek ukazuje, jak využít metodu CLIL při výuce dějepisu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: vytištěný pracovní list, tužka
Klíčová slova: Karel IV., CLIL, king of Bohemia and Holy Roman emperor, father of the country, cathedral, originally, medieval period, reign, royal treasures, holy relicts, crown jewels

Materiál přispívá pomocí metody CLIL k naplnění výstupů v rámci vzdělávacího předmětu dějepis a anglický jazyk. Po jazykové stránce je odpovídá referenční úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce. Materiál předpokládá znalost učiva z hodin dějepisu a je zamýšlen jako doplňující. Předpokládá se aktivní práce žáků a učitele, zařazená cvičení vedou žáky k vyhledávání dalších informací. 

Obsahovým cílem je seznámit žáky druhého stupně základní školy s dobou Karla IV. a jeho vlivem na rozvoj společnosti v českých zemích s důrazem na nejvýznamnější stavby této doby. Jazykovým cílem je osvojení lexikálních jednotek vztahujících se k danému tématu.

HISTORY CHARLES IV

Charles IV was born in 1316. Charles was originally named Václav, after his grandfather. He was educated in France and he could speak five languages. He was an important person of the medieval Europe and became a king of Bohemia and Holy Roman emperor.

Charles IV loved Prague. Prague become the political, economic, and cultural centre and Charles IV founded Prague’s New Town. He also built many buildings in the city, for example Charles Bridge, Charles Square, part of the cathedral of Saint Vitus. He founded Charles University. It´s the oldest university in Central Europe. During his life he got married – not just once, but four times.

Charles IV is called “father of the country” in the Czech Republic.

Answer the questions. You can work in small groups.

 1. Charles IV is called father of the country. Why?
 2. What languages could Charles IV speak? What do you mean?
 3. What do you know about architecture in medieval period?
 4. What are the most typical buildings of this time?
 5. What famous buildings were built by Charles IV? Find them on the map.

 Are the statements true or false?

 Charles IV

…. was the eldest son of the king John of Luxembourg and the Queen Elisabeth.

…. studied at Charles university.

…. was an excellent diplomat and a very good king.

…. started many building projects.

Petr Parléř was his ministr.

During his reign started the Hussite wars.

Complete the missing parts.

1) ___________________is the oldest and largest university in the Czech Republic.

2) ___________________is a part of the New Town of Prague. It was known as Dobytčí trh.

3) ___________________connects the Old Town and Lesser Town. It was called the Stone Bridge.

4)___________________was founded as a large area between Vyšehrad and the Old Town. It contains Wenceslas Square.

5)___________________was a place to store the royal treasures, collections of holy relics and the crown jewels.

 What can you say about each picture?

 

 

Otázky, které ti mohou pomoci:

What? (What is it? What do you know about? What is interesting there?)

Where? (Where is it? Can you show it on the map?)

When? (When was it built? When did you visit it?)

Why? (Why is it famous? Would you like to visit it?)

Find the words.

 

Zdroje obrázků:

 • By František Fridrich (21. 5. 1829 – 23. 3. 1892) (Scheufler Collection). [online]. [cit. 2015-08-24]. [Public domain], via Wikimedia Commons.
 • By cs:ŠJů (Own work). [online]. [cit. 2015-08-24]. [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons.
 • By David Sedlecký (Own work). [online]. [cit. 2015-08-24]. [Public domain], via Wikimedia Commons.
 • By I, Sokoljan. [online]. [cit. 2015-08-24]. [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc371 kBKarel IV. - příloha
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 09. 2015
Zobrazeno: 6401krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLICKÁ, Naďa. History Charles IV. Metodický portál: Články [online]. 07. 09. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/CLIL/20269/HISTORY-CHARLES-IV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.