Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Cestujeme po Evropě

Cestujeme po Evropě

Praktický příspěvek
inspirace
dlouhodobý
Autor Eva Rybárová
Během projektu Cestujeme po Evropě se děti seznamují s Evropou a začlenením ČR v ní. U dětí se prohlubuje poznatek o národním uvědoměním, spolu s poznáním vzájemné potřebnosti ČR a závislosti na ostatních státech.

1. část „My jsme Češi“

Očekávané výstupy:

 • získání základního povědomí národní identity
 • rozlišování základních geometrických tvarů
 • rozvoj mluvního projevu
 • počátky práce s atlasy, samostatné získávání informací

Plánované činnosti:

 • hrajeme pexeso – vlajky, poznáváme vlajku ČR
 • píseň Děti, děti děláme kolečko
  • práce s hlasem (potichu – hlasitě)
  • pohybové ztvárnění
 • komunitní kruh
  • ve hmatovém pytlíku hledáme bez zrakové kontroly mezi různými geometrickými tvary hvězdičky z kartonu – na každé dítě by měla vyjít jedna
 • dětem ukážeme vlajku Evropské unie – ptáme se, zda ví, čí je to vlajka, co znamená která hvězdička; dětem ukážeme, že každý stát má svou hvězdičku na vlajce; není dobré pro nás být sám, není to dobré ani pro ostatní; diskuse, jak si můžeme pomáhat
  • ukážeme dětem obrázek Evropy – vybarvíme Českou republiku
 • práce s atlasem
  • hledáme Českou republiku (předem označená malou značkou), jaké máme hlavní město
  • jaké další státy známe
  • podle obrázků zjišťujeme, co se u nás pěstuje, jaká tu jsou zvířata, zda máme hory, moře…, jaké u nás bývá počasí
 • hra „Místo si vymění, kdo…“ – barva vlasů, očí, velikost, oblíbená barva, zvíře, hračka… Jako jsme každý jiný, je každá země jiná
 • posloucháme českou hymnu
  • malujeme krajinu – vodové či temperové barvy, čtvrtky, štětce
  • jaké známe české písničky – zpíváme a tančíme Kalamajka, Švec, Skákal pes, Kočka leze dírou, Prší, prší….
 • poslech národní pohádky – např. O neposlušných kůzlátkách, Budulínek…
  • kreslíme oblíbené pohádkové postavy (např. křídou na chodník)
  • přednes tradičních dětských říkadel – např. Paci, paci, Vařila myšička
  • tradiční české veršované hádanky
 • pobyt venku – české hry (kuličky, skákání panáka, Na slepou bábu, Honzo, vstávej, Zlatá brány, Zajíček, Na konopky, Zlatý řetěz…)
 • co v Čechách jíme – zkoušíme přijít na tradiční česká jídla, české ovoce a zeleninu, k obědu máme tradiční české jídlo (škubánky, nudle s mákem, žemlovku, buchty apod.)

Pomůcky

 • sáček s geometrickými tvary (čtverce, kruhy, obdélníky, trojúhelníky, hvězdy …)
 • pexeso s vlajkami, vlajka ČR a vlajka EU
 • dětské obrazové atlasy
 • křídy, čtvrtky, vodové či temperové barvy (…materiál dle zvolené techniky)

2. část "Na návštěvě na Slovensku"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • rozvoj hudební a pohybové paměti, intonace
 • rozvoj pohybových dovedností, zejména běhu

Plánované činnosti

 • práce s obrazovým atlasem
  • jaké jsou další země v Evropě, ukážeme si Slovensko, podle obrázků v atlasu o něm získáváme první informace; na konci dne vybarvíme na naší mapě Slovenskou republiku (to samé pak děláme i u dalších států)
 • hudebně pohybová hra „Vlak“
  • chůze v řadě
  • reakce na signál
  • vzájemná spolupráce
  • cestujeme vlakem na Slovensko
 • učíme se slovensky pozdravit a poděkovat, hádáme význam některých slov (trieda, dieťa, otecko, bábika, zpievat ….)
 • zpíváme píseň „Prší, prší“ ve slovenštině – stejná melodie, text se liší:

Prší, prší, len sa leje,
mačička sa z okna smeje,
nesmej sa ma mačička,
bo ti zmokne bundička.

Dětem vysvětlíme obsah písně, povídáme si, v čem je rozdíl.

 • poslech či zpěv písně „Tancuj, tancuj“ – rytmická cvičení, doprovod na tělo, Orffovy nástroje, taneční zpracování
 • pobyt venku – hrajeme si na „Baču a ovečky“, „Na medvěda“, „Na hlídače“ – osamělý stromek na louce představuje strom, jedno dítě si pod něj lehne do trávy a dělá, že spí; ostatní se přiblíží, zatřesou stromem a zakřičí: „Strejdo, na jablkách jsou zloději“. Hlídač vyskočí a začne děti honit. Koho chytí, stává se hlídačem.
 • hledáme rozdíly mezi námi a Slovenskem, co naopak máme hodně společné
 • čteme si slovenskou pohádku – „O troch prasiatkach“ (vzhledem k tomu, že děti pohádku znají česky, nebyl problém s porozuměním ve slovenském jazyce)
 • k obědu máme slovenské tradiční jídlo – např. halušky, kapustnicu …

Pomůcky

 • obrazový atlas
 • obrázky Slovenska – Tatry, Dunaj, Bratislava …
 • Orffovy nástroje

3. část „Cesta do Velké Británie“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • rozvoj matematických představ, početní představy do šesti
 • rozvoj vnímání a orientace v tělním schématu a pravolevé orientace
 • rozvoj jemné motoriky
 • zlepšení lokomočních dovedností – běh, chůze, krok přísunný, skok snožmo, v běhu, přes překážku

Plánované činnosti

 • zpíváme píseň „If you are happy“děti napodobují pohyby, postupně si osvojují soustavu stále se opakujících pohybů
 • povídáme si o jazyku, kterým jsme píseň zpívali
  • kdo ho poznal, kde se s ním mluví
  • děti mohou říct, jaká znají případně anglická slovíčka
  • učíme se anglickou říkanku s pomocí molitanové hrací kostky:

One dot, two dots                              Jedna tečka, dvě tečky, free dots, four            
tři tečky, čtyři,
five dots, six dots,        pět teček, šest teček,
but no more,                                     ale už ne víc.

 • grafomotorické cvičení „Hrací kostka“
 • pohybová hra „Molekuly“ – hodíme velkou molitanovou kostkou, vždy se za ruce chytí tolik dětí, jaké číslo padne na kostce
 • práce s atlasy a puzzlem Evropy
  • co víme o Velké Británii
  • seznámení s pojmem ostrov, poloostrov, hledáme na mapě další,
  • jak se můžeme do Británie dostat – pohybová chvilka (letadlo, loď, tunel, auto, vlak), pohybová hra „Letadla v mlze“
  • co je tam jinak – např. jezdíme vlevo, hrajeme si na „Auta“ (běh, reakce na signál, odbočování vpravo-vlevo)
 • povídáme si o dostizích
  • artikulační cvičení – klapání kopýtek (procvičení jazyka)
  • vyrábíme koníčky – šablona hlavy, vystřihnout, vybarvit, děrovačkou naznačit otvory na hřívu, provlékat kousky vlny – liščí smyčka
  • hrajeme si na koníčky (ideálně v přírodním terénu s využitím přirozených překážek)
   • běh v prostoru
   • cval, klus
   • běh ve dvojicích, trojicích
   • „parkur“ – běh, skok přes překážky (kláda, pařez, ve třídě např. lavička), skok přes vodní příkop (natažené lano, látka apod.) …
 • pobyt venku – hrajeme dětský kroket, golf, případně fotbal

Pomůcky

 • molitanová kostka
 • atlasy, puzzle, obrázky z Velké Británie
 • čtvrtky, nůžky, pastelky, silnější vlněná příze, děrovačka
 • lano, pruh látky, v případě realizace uvnitř lavička, švédská bedna apod.
 • souprava dětského kroketu či golfu

4. část „Cesta na Ukrajinu“

Očekávané výstupy:

 • rozvíjení čichu a chutě – rozlišování ovoce a zeleniny bez zrakové kontroly
 • rozvoj environmentálního vnímání, péče o rostliny
 • rozvoj pracovních dovedností – hrabání, okopávání, pletí, zalévání
 • rozvoj zrakového vnímání, rozlišování podobných tvarů, obrázků zrcadlově obrácených
 • rozvoj vzájemné spolupráce

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody – povídáme si o Ukrajině
 • návštěva ukrajinského hosta (pokud je možnost a ve školce máme dítě ukrajinské národnosti, jehož rodiče by byli ochotni nám vypomoci)
  • co je stejné, co jiné, děti kladou otázky (jaká zvířata, jídlo, počasí…)
  • učíme se ukrajinské říkadlo spojené s jednoduchými pohyby

Skače žabka po dorižci                Skáže žábka po cestičce
vytjahaje dovhi nižky.                 Natahuje dlouhé nohy

Pobačyla komara                        Uviděla komára
i skazala: „Kva, kva, kva.             a pravila: „Kva, kva, kva.

 • reakce na signál – na slovo podobné českému tleskneme
 • skáčeme jako žabky
 • prohlížíme si ukrajinského písmo – azbuku, rozlišujeme stejné tvary, zrcadlově obrácené, napodobujeme tvar písmena prstem do písku; možno vyrobit dvojice znaků (pro zjednodušení může každá dvojice být na jiném barevném podkladu) a hrát s dětmi pexeso.
 • Ukrajina jako zemědělský stát
  • bez zrakové kontroly ochutnáme a rozlišujeme ovoce a zeleninu – brambory, rajčata, pórek, okurky
  • Pracujeme na zahrádce – plejeme záhonek, sklízíme ředkvičky a vyséváme další, zaléváme, sklízíme a sušíme bylinky apod. Pokud nemáme, můžeme s pomocí rodičů teprve malý záhon založit; ve školce si s dětmi pěstujeme hrášek, ředkvičky, cibulku, zkoušíme i brambor, dále bylinky (meduňka, máta, bazalka, pažitka, petrželka, tymián, majoránka apod.); děti opravdu vzaly záhonek za svůj a samy každý den myslí na to, že je třeba zalít, vyplít… není třeba nikoho přemlouvat.

Pomůcky

 • různé druhy ovoce a zeleniny, prkénko, nůž, šátek
 • obrázky s jednoduchými písmeny latinky a azbuky
 • pískovnička (stačí starší pekáček, do něj prosetý písek)
 • nářadí pro děti – hrabičky, konévky, rýče, semínka …

5. část „Cesta do Itálie“

Očekávané výstupy:

 • rozvíjení čichu a chutě – rozlišování ovoce a zeleniny bez zrakové kontroly
 • rozvoj environmentálního vnímání, péče o rostliny
 • rozvoj pracovních dovedností – hrabání, okopávání, pletí, zalévání
 • rozvoj zrakového vnímání, rozlišování podobných tvarů, obrázků zrcadlově obrácených
 • rozvoj hmatového vnímání
 • rozvoj matematických představ

Plánované činnosti

 • povídáme si o Itálii, jak vypadají Italové, co se k nám vozí italského (zmrzlina, špagety, pizza, Ferrari a Alfa Romeo, olej,….), využití atlasu, obrázků apod.
  • seznámení s pojmem poloostrov, hledáme na mapě další
  • moře – písek – hledání mušliček či oblázků v krabičce s pískem, popisujeme vzhled mušličky, porovnáváme je, třídíme do skupin podle velikosti, tvaru či barvy; dělíme do skupin podle počtu apod.
 • poslech italské pohádky - např. Pinoccio
 • výtvarná činnost – italská mozaika
  • trhání, příp. stříhání barevného papíru, lepení do obrazců dle fantazie dětí
  • sochaři – práce s hlínou, modelínou či slaným těstem
 • stavíme věže z kostek – šikmá věž v Pise; mosty, koloseum, akvadukt apod.
 • praktická činnost – pečeme pizzu
  • příprava těsta – vážení, míchání, hnětení (hned ráno, během dopoledne pozorujeme, jak těsto „roste“)
  • příprava ingrediencí ke zdobení pizzy – strouháme, krájíme…
  • zdobení pizzy (rozlišujeme jednotlivé ingredience podle vůně – cibule, kečup, bylinky, salám…), učíme se myslet na druhé a dávat si přednost
 • pobyt venku – hrajeme si jako Italové – fotbal, míčová školka

Pomůcky

 • obrazový atlas
 • obrázky Itálie (příroda, lidé…)
 • nahrávka jednotlivých řečí
 • ingredience na pizzu (mouka, voda, droždí, sůl, kečup, cibule, žampiony, kukuřice, salám, sýr, čerstvá bazalka, oregano…)
 • výtvarný materiál

6. část „Cesta do Řecka“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení jemné motoriky
 • zlepšení fyzické zdatnosti – běh, zlepšení lokomočních dovedností – běh, skok z místa, skok do dálky
 • rozvoj uvědomování si a rozpoznávání emocí

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • povídáme si o Řecku – opakování pojmů ostrov, poloostrov
  • seznamujeme se s historií - převlékáme se do starověkých tunik – bílá prostěradla, spínací špendlíky, můžeme si udělat „vavřínové věnce“ (guma, zelený krepový papír, drátky)
  • Povídáme si o počasí, architektuře, jídle apod., využíváme dostupný obrazový materiál, práce s atlasem
 • Řecko – kolébka divadla
  • vyrábíme si masky – obkreslíme a vystřihneme podle šablony, kreslíme tuší a dřívkem výraz obličeje (jak se dnes cítím), snažíme se vystihnout emoce (radost, smutek, hněv, strach…), připevníme na špejli. Rozeznáváme emoce u druhých
  • vymyslíme si vlastní pohádku, následná dramatizace (narativní pantomima, hra v roli, podle vyspělosti skupiny)
 • Řecko – kolébka atletiky
  • pořádáme atletické „závody“ (případně olympijské hry)
   • běh; sprinty, případně „Marathón“ – vytrvalost na delší trať
   • štafety
   • skok z místa
   • skok do výšky přes překážku
   • hod do dálky míčkem
   • řecko-římské zápasy – dbáme na dodržování pravidel, bezpečnost, vzájemnou úctu soupeřících hráčů (vhodné do interiéru s využitím žíněnky); necháme děti, aby se samy mezi sebou dohodly, kdo by chtěl s kým změřit své síly, v žádném případě dvojice neurčujeme
  • grafomotorické cvičení – olympijské kruhy
  • vyrábíme si medaile – stříháme, polepujeme papírem, případně kreslíme
 • čteme řeckou báji – z knihy Eduarda Petišky: Staré řecké báje a pověsti

Pomůcky

 • atlasy, obrázky, fotografie, encyklopedie
 • bílé látky (prostěradla, látkové pleny apod.), spínací špendlíky, guma, drátky na čištění dýmek, zelený krepový papír
 • čtvrtky, šablona, nůžky, tuš, dřívka, špejle, izolepa

7. část „Cestujeme do Holandska“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení jemné motoriky, rozvoj stříhání
 • zlepšení dýchání – správný nádech, hluboký výdech

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • země tulipánů – povídáme si o květinách, kreslíme tulipány (případně skládáme, tiskneme…). Staráme se o květiny.
 • skládáme větrníky – povídáme si o přírodě v Holandsku, využití větru; dechová cvičení (pírko, papírové kulička, větrník, foukaná kopaná); pohybová improvizace – vánek, větřík, vítr, uragán
 • doprava v Holandsku
  • nápravné a průpravné cviky („kolo“, „loď, „veslování“,).
  • stavíme lodě – z Polykarpovy stavebnice, molitanových kostek apod., použijeme lana, švihadla, deky …
  • námětová hra na námořníky – kreslíme mapu ostrova s pokladem, vyrábíme dalekohledy z roliček od toaletního papíru, lovíme ryby, vyrábíme si harpuny, učíme se lodní uzel, cvičení na balanční plošině – nácvik „chůze po palubě“

Pomůcky:

 • atlasy, mapy
 • materiál na výrobu větrníků – barevné čtvrtky, špejle, korálky, špendlíky, nůžky, pastelky
 • dřevěné či molitanové kostky, lana, prostěradla, deky, sítě, příp. pruhovaná trička
 • dětský rybolov (můžeme si ho s dětmi vyrobit)

8. část „Cestujeme do Švýcarska“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • rozvoj vnímání času, základní orientace v pojmech včera – dnes – zítra
 • rozvoj práce s jednoduchými nástroji – krájení, míchání
 • rozvoj tělesné zdatnosti – posílení svalstva paží, trupu; svalová koordinace
 • podpora překonávání strachu

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • povídáme si o Švýcarsku
  • grafomotorické cvičení – švýcarské hodinky
  • určujeme ráno, poledne, odpoledne, večer; včera, dnes, zítra
  • skládáme dějové obrázky – časová posloupnost
 • hrajeme si na horaly
  • překonáváme výškové překážky – chůze do schodů, šplh, lezení na žebřiny, prolézačky apod.
  • jezdíme tunelem – podlézání kamarádů, průlez „strachovým“ pytlem (v tunelu je tma)
  • pohybová hra „Lavina“ – obdoba honičky Mrazík – jedno dítě je lavinou, dotykem „zasype“ jiného hráče, který si schová hlavu do dlaní a čeká na záchranu; zachránce „bernardýn“ zachraňuje „vyhrabáním“, po určité době s dětmi spočítáme, kolik dětí se podařilo „bernardýnovi“ zachránit
  • lyžujeme – pohybujeme se na „lyžích“ – 2 prkénka, na ně přidělané provázky; děti si stoupnou za sebe jako na lyžích (dvě, tři… dle délky prkna) a snaží se překonat určitou vzálenost; je nutná souhra pohybu paží a nohou jednotlivých dětí i celé skupiny vzájemně
 • chystáme si fondue – čokoládové (potřeba stálého dozoru učitelky, možno provést se skupinou, kde si děti již osvojily pravidla a dokážou dodržet pokyny učitelky)
  • krájíme příborovým nožem ovoce – jablka, hrušky, banán, jahody, kiwi …
  • lámeme čokoládu, vážíme máslo, odměřujeme smetanu
  • učitelka směs rozpustí v kastrůlku nad hořákem, děti si na vidličky napichují kousky ovoce a máčejí si je v čokoládové omáčce (pozn. s mou skupinou vše proběhlo naprosto bez problémů; dětem jsem předem vysvětlila, na co a proč si mají dát pozor; nikdo nesahal na nádobu s fondue ani na hořák, děti se nestrkaly, trpělivě čekaly na mé pokyny a u nádoby se střídaly; přestože pro mne osobně byla uvedená činnost z hlediska zajištění bezpečnosti samozřejmě komplikovanější, za nadšení, které u dětí vyvolala, určitě stála)

Pomůcky

 • obrazový materiál
 • látkový tunel
 • „lyže“ (viz výše)
 • souprava na fondue, vidličky, příporové nože, kuchyňská prkýnka, vařečka
 • 100 g čokolády na vaření, 50ml smetany, 50g másla (množství je uvedeno orientační)
 • různé druhy ovoce

9. část „Cestujeme do Francie“

Očekávané výstupy:

 • osvojení nové písně, správná intonace, rozvoj hudební a pohybové paměti
 • rozvoj kresby, jemné motoriky
 • rozvoj rozlišování barev, případně jejich mísení
 • rozvoj pohybové zdatnosti – nácvik hodu

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi
 • zpíváme francouzskou píseň:

Sur le pont d'Avignone                Na avignonském mostě
on y dance, on y dance                všichni tančí, všichni tančí
Sur le pont d'Avignone                na avignonském mostě
on y dance, tout alons                  všichni společně tančí

Tančíme – pohybová improvizace, mazurka, případně variace na dobové tance.

 • malujeme jako francouzští Mistři – prohlížíme si publikace s reprodukcemi francouzských malířů (máme-li možnost, můžeme navštívit museum výtvarného umění)
  • malujeme jako impresionisté – vytváření obrázků z barevných teček, pro děti je nejvhodnější nanášet barvu přímo prsty, volíme jednodušší motivy
  • kreslíme portréty – rudkou či uhlem portrét nejlepšího kamaráda, vytváříme rám – okraj obrázku vybarvíme vodovými či anilinovými barvami, po zaschnutí nalepujeme kousky barevného papíru (drahokamy), alobalu či obalů od čokolád (stříbro, zlato)
  • hrajeme dětský pétanque – při pobytu venku
  • francouzští králové
   • tiskneme motivy versaillské růže (na prostěradlo, látku)
   • námětová hra na krále a královny – převleky, koruny, navlékáme korále pro dámy; využití naučeného tance, pravidla chování (hygiena, stolování, mluva apod.)
   • námětová hra na mušketýry – zásady čestnosti, přátelství, vyrábíme kordy, jezdíme na „koních“ (vystřihneme hlavu koně a připevníme ji na násadu)

Pomůcky

 • obrazový materiál, atlasy, knihy o výtvarném umění Francie
 • čtvrtky, prstové barvy, rudka, uhel, barvené papíry, alobal, lepidlo apod.
 • šablona s předlohou versailleské růže, houbičky, barvy na textil
 • látky, šaty, doplňky na převleky; koruny, šperky, vějíře, klobouky …
 • souprava hry pétanque pro děti

Evaluace

Evaluaci projektu provádíme průběžně samostatně i s dětmi. Ptala jsem se dětí, co se jim líbilo, co se nového dozvěděly, co se naučily, do jaké země by se rády podívaly. Největší ohlas měly aktivity spojené s konkrétní praktickou činností – příprava fondue, námětové hry na námořníky, mušketýry, výtvarné činnosti (např. výroba větrníků) a pohybové hry.  V průběhu trvání projektu jsem mohla sledovat, jak některé hry děti zaujaly natolik, že si je začaly samy při pobytech venku organizovat a hrát. Projevily tak značnou schopnost spolupráce a komunikace – domluva hry, pravidel, střídání v rolích apod. Vzhledem k tomu, že pracuji s věkově smíšenou skupinou, považuji takto vysokou vyspělost sociálního jednání za velký pokrok. Velmi nám pomohla spolupráce kuchyní, kdy jsme předem s paní kuchařkou připravili jídelníček z pokrmů typických pro daný stát. Paní kuchařka tak byla nucena učit se nové recepty, které jsme vyhledali na internetových portálech, v kuchařských knihách případně v cestopisech.

Projekt můžeme libovolně doplňovat o další země, rozšiřovat o nové aktivity, čímž získáme dostatečně pestrou škálu činností a nabídek pokrývajících všechny oblasti požadované RVP PV.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek