Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Aktivita Měsíce

Aktivita Měsíce

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Ivana Kolářová
Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení.

Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání, vychází přímo ze dvou opatření v DZ 2015–2020, a to F.5.4: připravit podpůrné materiály, jako jsou přehledy hodnocení/známkování uvádějící kritéria pro hodnocení a škálování různých aspektů žákova výkonu, a modelové příklady ilustrující výkon žáka na různých úrovních.

Doufáme, že příklady, které zde naleznete, budou sloužit pro Vaši praxi a budou Vás inspirovat k tvorbě vlastního hodnocení žáků, které je bude motivovat.
Aktivita je zaměřená na procvičování učiva o způsobech obohacování slovní zásoby a tvoření slov, žáci měli prokázat znalost pojmů obohacování slovní zásoby, odvozování, skládání, přejímání, základové slovo, přípona a aplikovat tyto znalosti při práci s názvy měsíců roku.
Pracovní list se věnuje nejen znalostem terminologie a slovotvorby, ale také zkoumání jazykového citu a obecného povědomí o etymologii.
 
Před vlastním cvičením si žáci zkusili přiřadit názvy k jednotlivým básním sbírky Karla Tomana Měsíce. To je mělo přimět k uvědomění si motivů, které si spojujeme s jednotlivými měsíci a které se nejspíš v minulosti podílely i na pojmenování částí roku.
 
Poté třída vyplnila pracovní list. Hodnocení může být bodové s přepočtem na známku (max. 15 bodů; výborně: 15–13,5, chvalitebně 13–11,5; dobře 11–9,5; dostatečně 9–6,5), procentuální s informační hodnotou (uspěli jste na 95 % atd.), případně slovní (pěkná práce, neznáš správné pojmy, tento slovotvorný proces se nazývá skládání, a ne slučování).
 
Na závěr se žáci seznámili se „skutečnou“ etymologií názvů měsíců (viz http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/427190, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3372).
 
Zadání úlohy a hodnocení naleznete v přiloženém souboru.
Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek