Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > Učíme se od předků – Stará řemesla

Učíme se od předků – Stará řemesla

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Vlasta Geryková
Ukázka projektové výuky vedoucí k netradičnímu a přitažlivému způsobu rozvoje profesionální orientace žáků s LMP prostřednictvím využití starých řemesel našich předků, konkrétních námětů a činností.

Tento projekt již čtvrtým rokem s velkým úspěchem realizujeme v Základní škole, Příbor, Dukelská 1346, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt rozvíjí přitažlivým a netradičním způsobem profesionální orientaci žáků, seznamuje s řemesly našich předků, z nichž mnohé činnosti jsou využívány i v některých současných řemeslech. Naše škola je rovněž zapojena do projektu Ekoškola (Tereza Praha), a proto jsme se při práci s žáky v této oblasti zaměřili i na sepětí člověka s přírodou, na využití přírodních materiálů, odpadových materiálů, na ochranu přírody, na šetření energiemi a na seznámení s výrobou, která je šetrná k životnímu prostředí.

Projekt seznamuje žáky jednoduchým a přitažlivým způsobem se starými, možná už i zanikajícími řemesly našich předků, se starými věcmi a nástroji, které ke své práci v uvedených řemeslech potřebovali. Specifikem projektu je zprostředkování různých informací o některých zajímavých řemeslech prostřednictvím zážitku. Tento zážitek žáci získají prostřednictvím různých prováděných činností souvisejících s uvedenými řemesly. Celý prováděný projekt vede k tomu, aby se žáci s řemesly nejenom seznámili, získali představu o konkrétních činnostech daného řemesla, ale aby také dokázali vyrobit konkrétní, reálný výrobek. To je finální výsledek celého projektu, který společně se všemi výstupy z jednotlivých činností a především s přehlídkou konkrétních výrobků může být využit při nejrůznějších prezentacích školy.

Cíle projektu pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce:

 • seznámit žáky se starými řemesly (romským dětem v úvodu říci, jaká typická řemesla nejčastěji vykonávali jejich předkové);
 • probouzet úctu k lidské práci a nepřímo i ke starší generaci;
 • rozvíjet zručnost a dovednost (prožití radosti z vlastní tvořivosti, případně i z darování);
 • vhodná motivace k významu práce, profesionální zručnosti a dovednosti;
 • rozšířit znalosti říkadel, písní, pohádek a pohybových aktivit, ve kterých se odráží podíl lidské řemeslné práce;
 • nacházet souvislosti mezi starými řemesly a dnešní výrobou;
 • objevovat cestu od starých tvarů k současnému designu;
 • podporovat růst individuality dítěte v tvořivou osobnost.

Do projektu mohou být zapojeni žáci různého věku, různého nadání. Formou tematického projektu si každé dítě může vybrat právě ten způsob nebo tu činnost z daného řemesla, která mu podle jeho schopností nejvíce vyhovuje a ve které může vyniknout.

Jednotlivá řemesla a náměty pro práci s žáky

Před vlastními praktickými činnostmi seznámíme žáky s historií jednotlivých řemesel, náčiním, nářadím, pracovními postupy, výrobky typickými pro daná řemesla prostřednictvím využití obrázků, knih, encyklopedií, filmů, odborných exkurzí, besed s řemeslníky těchto řemesel, návštěv skanzenů starých řemesel atd.

Práce s kovy - obecné náměty

 • Poslouchat zvuky různých kovových předmětů (zvonečky, příbory, nádobí, plechovky, drátky, klíče atd.). Zkuste poznávat zvuky předmětů i se zavázanýma očima.
 • Vytvořit vlastní hudební skladbu za použití kovových předmětů. Je možno rozšířit i o dřívka, sklenice (ty vydávají různý zvuk podle toho, kolik vody do nich dáte), papír.
 • Vyrobit si netradiční hudební nástroje z kovového odpadu.
 • Vytvořit postavičku, panáčka „Šroťáčka" z odpadového kovového materiálu.
 • Zjišťovat vodivost jednotlivých kovů jednoduchými pokusy (využití při úspoře energie, bezpečnost).
 • Ukázat si na mapě České republiky, případně světa nebo v encyklopediích, atlase či s využitím internetu, kde se jaký kov těží.
 • Zjišťovat hmotnost různých kovů, kovových předmětů (např. i prstýnky, hodinky žáků) - práce s vahami (sčítání, odčítání, jednotky, převádění, fyzikální pojmy).
 • Konkrétní výrobky z drátu nebo plechu - viz níže v jednotlivých řemeslech.
 • Pohybové hry, tělovýchovné chvilky a aktivity s využitím kovových předmětů, kovových odpadů, nácvik pohybových pásem s využitím tanečků, písní, říkanek, která představují daná řemesla.

Konkrétní řemesla

CÍNAŘSTVÍ

 • Kresba návrhu jednoduchého šperku.
 • Vyzkoušet si, jak se taví cín. (Žáci společně s dospělými roztavují v plechovce, která se drží v kleštích, nad plamenem kus cínového drátu. Roztavený kov se lije po trochách do studené vody a sleduje se, jaké zajímavé tvary vznikají.) Se vzniklými tvary se může dále pracovat - rozklepávat kladivem nebo ohýbat. Žáci si tak mohou vytvořit svá umělecká díla a dát jim i název.
 • Vyrábění ozdoby, monogramu nebo jména ohýbáním cínového drátu.
 • Výroba ježka - ohne se pás slabého plechu (může se použít pozinkovaný nebo měděný plech a měděné drátky) do tvaru ježka, na něj žáci s pomocí dospělých pájí drátky - bodliny. Ty se pak zastřihnou do stejné délky. Drátky - bodlinky - je dobré dávat dál od sebe.

Obráek č.1
Obrázek č.1

KOVÁŘSTVÍ

 • Uspořádat návštěvu a prohlídku kovářské dílny.
 • V hodinách slohu popsat, jak vypadala kovářská dílna, kterou jste navštívili (slohový útvar - popis).
 • Vytvořte co nejvíce slov s kořenem slova kov.
 • Naučit se zpívat píseň o kovářích, říkanka o kovářích.
 • Dramatizace písně nebo pohádky o kovářích.
 • Výroba podkovy z kartonu, moduritu, modelíny, hlíny.
 • Podkovy použít jako značky při cvičení nebo nějaké dětské hře.
 • Vyrobit podkovu nebo koně z drátu - možno rozšířit o oblast lidských vztahů - aktivita „Komu dám podkovu pro štěstí" - mamince, paní učitelce, kuchařce, kamarádovi - předat s vyslovením, proč mu podkovu dávám, za co si ho vážím, cením.
Obrázek č.2

Práce se dřevem - obecné náměty pro řemesla, např. bednářství, kolářství

 • Povídání o zpracovávání dřeva a k využití dřeva pro člověka, dřevařská výroba šetrná k životnímu prostředí a ochraně krajiny, šetření lesů, dřeva.
 • „Jak voní dřevo?" - čichání k jednotlivým druhům dřeva.
 • Zjišťovat tvrdost různých druhů dřeva, hmatové prožitky (hmotnost dřeva, hrubost kůry).
 • Uspořádat akci „Den stromů" - zasazení stromu, poznávání stromů, objímání stromů - čerpání energie, ochrana stromů, vyrobení budky pro ptáky a její připevnění na strom.
 • Vyrobení společného stromu libovolnou technikou na velký formát.
 • Přečtení básně nebo pohádky s tematikou stromů, dřeva.
 • Rýsování různých geometrických obrazců. Jejich obkreslení na dřevo a vyřezání těchto tvarů.
 • Stavění společného hradu či jiné stavby z dřevěných kostek.
 • Vyrobení obrázku z pilin nebo hoblin - na tmavý papír se tvar obrázku předkreslí lepidlem a poté se nasypou na papír piliny nebo hobliny. Ty se přichytí v místech, kam bylo naneseno lepidlo.
 • Výroba papírového sudu z pruhu tvrdého papíru. Spodní část se nastřihne, ohne a přilepí se vystřižené kulaté dno. Na hotový sud se tenkým štětcem a barvou nakreslí obruče.
 • Pohybové hry, tělovýchovné chvilky a aktivity s využitím dřevěných předmětů, kostek, hůlek, nácvik pohybových pásem s využitím tanečků, písní, říkanek, která představují daná řemesla.

Obrázek č. 3

SEDLÁŘSTVÍ

 • Četba pohádky nebo příběhu o koních, možnost shlédnutí filmu.
 • Návštěva farmy s chovem koní, prohlídka sedel koní, jízda na koních.
 • Kresba nebo malba koně.
 • Rýsování jednotlivých částí dřevěného koně.
 • Výroba dřevěného koně z geometrických dřevěných vyřezaných tvarů.
 • Výroba mini sedla z vepřovice a jeho přilepení na vyrobeného dřevěného koníka.

KOŠÍKÁŘSTVÍ

 • Povídání o vrbách a zpracování proutí.
 • Výtvarné ztvárnění vrby, proutí. Ozdobná dekorace z proutí vrby, např. k Velikonocům, výzdobě třídy, prostor školy, dárek ke Dni matek.
 • Naučit se říkadlo „Otloukej se píšťaličko".
 • Vyrobit si vrbovou píšťalku za použití říkadla.
 • Uplést si košík - možno do školy pozvat odborníka na pletení košíků.
 • Uplést si košík z odpadových materiálů - technika pletení ze starého papíru, plastu atd.
 • Uspořádat výstavku s využitím nejrůznějších košíků - na ovoce, šicí a pletařské potřeby, pečivo, potraviny, učební pomůcky ve škole atd.
 • Sledovat, jak se s délkou píšťalky mění i zvuk - flétna.
 • Využít vyrobené píšťalky při sportovních činnostech.

Obrázek č. 4

PERLEŤÁŘSTVÍ

 • Přečíst si nějakou orientální pohádku.
 • Povídat si o Malé Asii - Středozemní moře, země Orientu - s využitím mapy, atlasu, encyklopedií - k vyprávění využít video, diapozitivy, ukázat žákům různé mušle a lastury od moře.
 • Udělat koláž z drobných mušliček. Sestavit si z perleťových nebo bílých knoflíků obrázek na tmavší kartón a přilepit je.
 • Vyrobit náhrdelník z perleťových knoflíků pro orientální princeznu - princezny možno předem nakreslit nebo je vystřihnout ze starých časopisů, knih a zvětšit a poté vyrobené ozdoby na ně připevnit a vystavit.
 • Z různobarevných knoflíků navléct na nit pohádkového draka.
 • Nalepení kousku úlomku mušle či lastury na výkres a pojmenování podle toho, co připomíná.

PERNÍKÁŘSTVÍ

 • Četba pohádky „O perníkové chaloupce".
 • Naučit se s žáky dramatizaci této pohádky podle rolí (divadelní představení).
 • Seznámit se s Pardubicemi - městem perníků (znak, práce s mapou, atlasem).
 • Rýsovat a vybarvit geometrické tvary perníků.
 • Upéct a nazdobit si společně jednoduché perníčky (1 kg hladké mouky, 45 dkg práškového cukru, 35 dkg medu, 6 vajec, citrónová kúra, 1 prášek do perníku, kakao. Těsto se řádně promíchá a nechá nejméně 2 dny v chladu uležet. Pak je rozválíme a vykrajovat figurky. Ty potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme na vymaštěném plechu v troubě).

HRNČÍŘSTVÍ

 • Povídat si o hrnčířství a keramice.
 • Ve kterých oblastech světa je hodně rozšířeno hrnčířství, hrnčířství v dějinách lidstva.
 • Povídání o přineseném oblíbeném hrníčku - k čemu nám slouží, jestli má jméno, jak jsme ho získali, proč ho máme rádi atd.
 • Kreslení jednoduché keramické nádoby podle předlohy a výtvarné ozdobení nádoby.
 • Podle nakreslené předlohy vymodelovat z modelíny, moduritu, hlíny nebo keramické hlíny svou nádobu, případně ji i vypálit, pokud máte ve škole keramickou pec.
 • Modelování jednotlivých figurek do Betléma. Společné sestavení Betlému o Vánocích.
 • Kreslení nádobí, které hrnčíři vyráběli.
 • Naučit se báseň o hrnčíři.
 • „Nosičky vody" - vyzkoušet si nošení vody na hlavě v hliněných nádobách (Afrika- sucho, nedostatek vody, Sahel, přenášení vody na velké vzdálenosti).

Obrázek č. 5

PEKAŘSTVÍ

 • Naučit se říkat a předvádět říkanku „Pekař peče housky".
 • Četba pohádek o pekařích.
 • Seznámení žáků s prací pekařů a jejich nástroji - obrázky.
 • Exkurze do pekárny. Zjištění, jaké druhy pečiva se v ní pečou - pekařské výrobky.
 • Biopotraviny - pekařské výrobky - seznámení s postupy, druhy, ukázky, výroba - význam pro zdraví.
 • Poznávání různých druhů obilí - vycházka na pole s ukázkami nebo přinesení jednotlivých druhů obilí. Možno rozšířit o ochranu přírody - pozor na požáry na polích, škůdci obilí, živočichové v obilných lánech.
 • Zjistit největší oblasti pěstování obilí ve světě - práce s mapou, atlasem využití PC, videopořady.
 • Dramatizace pohádky „Kuřátko a obilí".
 • Výroba pečiva z kynutého těsta - společné pečení buchet, koláčů (seznámit žáky s informací, že pro zdraví není vhodné jíst příliš velké množství bílého pečiva, sladkostí - obezita, kazivost zubů, nevhodné pro trávicí soustavu).
 • Výroba nekvašených chlebů - smíchá se polohrubá mouka s vodou a trochou soli. V ruce nebo válečkem se udělají slabé placky. Pracovní plocha se předem musí posypat moukou, aby se placky nelepily. Placky se mohou péci v troubě, na kamnech nebo i na vycházce v přírodě na rozpálených kamenech. Nekvašené chleby se pečou 5 - 10 minut.

Obrázek č. 6

Naše škola představuje projekt a výsledky práce žáků prostřednictvím stálé výstavy, kterou průběžně doplňujeme, rozšiřujeme o další řemesla, výstupy, výrobky, které jsou se žáky v jednotlivých školních letech prováděny. Projekt využíváme při dnech otevřených dveří, kdy seznamujeme s výsledky výchovně vzdělávacího procesu našich žáků, při výstavkách pro veřejnost, při soutěžích a akcích školy, kdy k nám přicházejí žáci a pedagogové jiných škol, zástupci zřizovatele a jiní hosté, byly provedeny reportáže o projektu v místní televizi, informace o projektu pro tisk, fotodokumentace, videodokumentace atd. Žáci v rámci mediální výchovy připravují pozvánky k výstavám, počítačové prezentace, zprávy a reportáže o průběhu a výsledcích projektu pro tisk a místní televizi.

Použitá literatura a zdroje:

VLKOVÁ, M.: Stará řemesla. Program Brána muzea otevřená. Praha, 1998.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek