Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující...

Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující metody

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martin Rusek
Spoluautor: prof. RNDr. Pavel Beneš CSc.
Příspěvek je návodem na činnostně pojatou výuku tématu filtrace. Aktivita je navržena v několika variantách v závislosti na vybavení školy i schopnosti žáků. Cílem je nabídnout učitelům námět na badatelsky pojatou vyučovací jednotku, v níž ovšem nechybí učivo chemie.

Úvod

Určení:

žáci nižšího sekundárního vzdělávání (ISCED 2)

Časová náročnost:

1 vyučovací hodina s možností rozšířit na 2 vyučovací hodiny

Potřebné znalosti:

Předpokládá se, že žáci již vědí, jaký je rozdíl mezi látkou a směsí látek, vědí, jak se oddělují složky směsi. Byli již seznámeni s pojmy suspenze, emulze, pěna a aerosol.

Cíl výuky

Cílem popisované aktivity je seznámit žáky se základní metodou oddělování složek směsí – filtrací. Po skončení vyučovací jednotky by žáci měli rozumět jejímu principu, měli by dokázat uvést příklady filtrace z vlastního každodenního života. Dále by měli být schopni popsat filtrační aparaturu a správně provést filtraci s využitím filtračního papíru.

Použité metody:

V této vyučovací jednotce je použito nejprve samostatné práce žáků, dále práce ve dvojici/frontálního žákovského pokusu. Následuje metoda otázek a odpovědí. Podstatnou složkou je pak badatelsky zaměřená experimentální část problémového charakteru, kterou je možné pojmout i jako samostatnou laboratorní činnost žáků nebo jako demonstraci učitele.

Popis aktivity:

1. Učitel na začátku hodiny promítne obrázky (možné je taky obrázky vytisknout) - příloha Úvodní aktivita. Žáci mají za úkol nejprve popsat, co na obrázcích vidí, následně odvodit téma hodiny.

2. Ve druhém kroku žáci ve dvojicích či trojicích ke každému obrázku doplní:

 1. co je filtrem
 2. na jaký typ směsi se využívá
 3. z jakého důvodu jej používáme.

3. Následuje samotná experimentální aktivita. V ideálním případě pracují žáci samostatně nebo ve dvojici. Další variantou je frontální práce žáků, při které učitel instruuje žáky, kteří ve skupinách provádějí činnosti dle jeho pokynů.

 • Učitel na stojan umístí všechny tři filtrační kruhy tak, aby si nepřekážely.
 • Do prvního kruhu umístí nálevku, složí kulatý filtrační papír a umístí jej do nálevky.
 • Dále instruuje žáky, kteří v kádince připraví směs aktivního uhlí a vody. Tuto směs popíší (barva, zápach, typ směsi).
 • Následně žáci dle instrukcí učitele provedou filtraci. Učitel přitom popisuje správný postup, tzn. navlhčení papíru, lití po tyčince, dotek stopky nálevky s kádinkou atd.
 • Výsledkem je čirý filtrát.
 • Následuje opět otázka k zamyšlení nad funkcí filtru, v tomto případě filtračního papíru. Žáci vypracují schéma filtrace.
 • Pro variantu samostatné práce žáků učitel zadá úkol, pro variantu demonstrační vybídne dalšího žáka.

4. Druhá filtrace bude prováděna stejně.

 • Učitel instruuje žáky, aby posunuli použitou nálevku na stojanu stranou, dopředu přemístili filtrační kruh s čistou nálevkou.
 • Žáci sestaví aparaturu k filtraci. Učitel předvede způsob přípravy filtru ze čtverce filtračního papíru (složí papír na čtvrtiny a venkovní strany do oblouku sestřihne).
 • Druhou filtrovanou směsí bude roztok vody a tmavého potravinářského barviva. Žáci opět provádí filtraci.
 • Po jejím ukončení pozorují, že je filtrát tmavě zabarvený. Učitel opět vyvolá diskusi nad možnou příčinou.
 • Žáci opět vypracují schéma a napíší jej pod první.

5. Učitel pak ve třetí kádince smísí vodu s aktivním uhlím a přidá potravinářské barvivo. Zeptá se žáků, jak předpokládají, že dopadne třetí filtrace.

 • Žáci sami provádějí filtraci (opět člen skupiny, který ještě filtraci neprováděl), přitom popisují jednotlivé kroky.
 • Překvapivým závěrem je čistý filtrát. Učitel položí otázku na příčinu této překvapivé změny (většina žáků pravděpodobně předpokládala, že ve filtračním koláči zůstane karborafin, zatímco barvivo proteče s vodou) a v případě potřeby vysvětlení doplní.

Zde se, v případě že hodina probíhala bez komplikací, nabízí prostor na informace o využití aktivního uhlí při zažívacích problémech.

6. Poté učitel žákům rozdá pracovní listy (příloha Závěrečná úloha) s několika úkoly. Žáci mají za úkol:

 • popsat filtrační aparaturu. Nabízí se i alternativa s přehozenými popisky (přiložený pracovní list),
 • najít chyby v postupu filtrace,
 • navrhnout vhodný filtr k běžně využívaným operacím.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc605 kBÚvodní aktivita
doc47 kBZávěrečná úloha
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek