Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > Sociokulturní minimum pro malé cizince

Ikona informativni

Sociokulturní minimum pro malé cizince

Autor: Petra Procházková
Anotace: Příspěvek se věnuje publikaci Sociokulturní minimum pro malé cizince, která vznikla za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je dostupná ve třech jazykových mutacích (čj-ukr, čj-vit, čj-mong) a lze si ji zdarma stáhnout z internetových stránek www.nebelvir.cz. Jejím cílem je usnadnit žákům-cizincům první krůčky v neznámém českém prostředí.
Klíčová slova: žák-cizinec, čeština pro cizince, sociokulturní

Sociokulturní minimum pro malé cizince je publikace určená učitelům na základních školách, kteří mají ve svých řadách nějaké cizince. Učitelé mnohdy netuší, jak žákům s jazykovou bariérou pomoci, a tato příručka by měla žákům usnadnit první krůčky v neznámém českém prostředí, ve kterém se mnohdy nenadále ocitli. Publikace vznikla v roce 2010 díky podpoře Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci grantu Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců. Vyšla pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Nebelvír, autorkou je Mgr. Petra Procházková a ilustrovala ji Mgr. Vendula Koubková-Smilová. Na webových stránkách www.nebelvir.cz je zdarma ke stažení ve třech jazykových mutacích (čj-ukr, čj-viet, čj-mong).

Problematiku osvojování cizího jazyka bychom měli vidět na pozadí určitého sociokulturního kontextu, protože každý jazyk má svou vlastní řečovou etiketu, která vychází ze zvyklostí daného jazykového společenství. A cizinec, který prostředky řečové etikety neovládá, se vystavuje možnosti, že bude nepochopen. Při výuce žáků-cizinců (a cizinců obecně) bychom se neměli omezovat pouze na prezentaci gramatických jevů, ale měli bychom se soustředit také na to, jak se lidé v dané společnosti chovají, jaké mají zvyky a tradice. Žáci-cizinci často přicházejí ze společnosti, kde funguje odlišná hierarchie a kde neplatí zdvořilostní principy evropské kultury. A například pro vyjadřování zdvořilosti mohou fungovat jiné principy. Tito žáci se najednou ocitají ve zcela neznámém prostředí, ve kterém se nejen nedomluví, ale nemusí rozumět ani chování a projevům ostatních lidí. Měli bychom tedy při jejich vzdělávání dbát nejen na rozvoj kompetence komunikativní, ale i na rozvoj kompetence sociokulturní, tak jak je definuje Společný evropský referenční rámec pro výuku jazyků.

Publikace se skládá ze 14 tematických kapitol s velice podobnou strukturou (Zdravení, Oslovování, Představování, Kouzelná slova, Škola, Česká republika, Jak jde čas, Jídlo a stolování, Korespondence, Krizové situace, Na ulici, V divadle, Vánoce, Velikonoce). Na začátku každé kapitoly je dvojjazyčný text popisující dané téma, které bylo voleno s ohledem na komunikační situace, ve kterých se malí cizinci nejpravděpodobněji ocitnou. Pro lepší orientaci jsou klíčová slova a fráze zvýrazněny kurzivou. Na úvodní text navazují kreativní cvičení, jejichž zadání je také přeloženo. Je zde mnoho obrázků, se kterými lze dále pracovat (např. vyrobit pexeso, domino, použít pro opakování, pro popis, ...). Publikaci určitě využijí učitelé jak v klasických hodinách (např. v občanské výchově) společně s českými děti, tak v kroužcích češtiny jako cizího jazyka. Žáci-cizinci mohou s knížkou pracovat i samostatně, protože ke každému cvičení je na našem webu ke stažení klíč. Velkým přínosem je zajisté poslední část s přeloženými frázemi potřebných ve školním prostředí.

Primárním úkolem celé knížky je rozvoj kompetence sociokulturní (společenské konvence, řečové zdvořilostní formy, obyčeje apod.). Avšak v některých cvičeních se určité gramatické jevy objevují. Je na ně upozorněno symbolem žárovky, kde je zároveň daná problematika vysvětlena.

Doufáme, že vám publikace ulehčí nelehkou práci při výuce žáků-cizinců a bude vám inspirací při přípravě do hodin češtiny jako cizího jazyka.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 04. 2012
Zobrazeno: 4859krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PROCHÁZKOVÁ, Petra. Sociokulturní minimum pro malé cizince. Metodický portál: Články [online]. 16. 04. 2012, [cit. 2020-10-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/žák-cizinec/15813/SOCIOKULTURNI-MINIMUM-PRO-MALE-CIZINCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.