Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > Začleňování žáků s jazykovou bariérou do...

Začleňování žáků s jazykovou bariérou do výuky s využitím asistenta pedagoga

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Asistent pedagoga není stále v našich školách automaticky se vyskytujícím zaměstnancem. Žáků s neznalostí vyučovacího jazyka přicházejících z kulturně odlišných prostředí naopak stále přibývá. Ti potřebují, především v počátcích své nové školní docházky, intenzivní podporu a pomoc při začleňování se do nového prostředí a odstraňování jazykové bariéry. V těchto fázích by právě asistent pedagoga mohl být velmi užitečnou oporou. Ve svém článku popisuji jednu z možných cest, jak tyto žáky ve výuce podpořit, a to i díky využití asistenta pedagoga.

Asistent pedagoga není stále v našich školách automaticky se vyskytujícím zaměstnancem. Žáků s neznalostí vyučovacího jazyka přicházejících z kulturně odlišných prostředí naopak stále přibývá. Ti potřebují, především v počátcích své nové školní docházky, intenzivní podporu a pomoc při začleňování se do nového prostředí a odstraňování jazykové bariéry. V těchto fázích by právě asistent pedagoga mohl být velmi užitečnou oporou. Ve svém článku popisuji jednu z možných cest, jak tyto žáky ve výuce podpořit, a to i díky využití asistenta pedagoga. 

Chang je z Číny a je mu 10 let. Do České republiky přišel v listopadu a krátce poté byl zařazen do 3. třídy základní školy. V Číně chodil do 4. třídy, ale jelikož 4. třída byla v této škole velmi početná, rozhodlo vedení školy o jeho zařazení o ročník níže. Jinak je běžnou praxí školy zařazovat žáky podle věku. Minimálně ty přicházející na 1. stupeň. 

Jeho paní učitelka zatím neměla žádnou zkušenost s žákem, který vůbec nerozuměl vyučovacímu jazyku. Sama nevěděla, jakým způsobem s žákem pracovat. Ve třídě měla několik žáků s poruchami učení, kteří ji tolik zaměstnávali, že na Changa jí nezbývalo dostatek času. Věděla to, trápilo ji to, ale nedokázala to změnit. 

Naštěstí měla do školy příští měsíc nastoupit asistentka pedagoga, která se zaměřila především na podporu žáků školy majících jazykovou bariéru. Jelikož takových žáků bylo ve škole více, neměla čas věnovat se pouze Changovi. Tudíž se začaly hledat nejvhodnější cesty spolupráce. Na škole již existovala postava takzvaného koordinátora vzdělávání cizinců – byla to paní učitelka se zkušeností s výukou češtiny pro cizince a se zájmem o tuto problematiku. Ta společně s asistentkou oslovila všechny učitele školy s nabídkou možné podpory žáků s jazykovou bariérou prostřednictvím asistentky. Asistentka pak osobně s každým učitelem zvlášť naplánovala způsob jejich spolupráce. Popíši zde, jakým způsobem byl naplánován postup práce pro Changa. 

  1. Jelikož je Chang úplným začátečníkem, bylo potřeba pracovat na rozvoji jeho češtiny. Na škole tak byly pro úplné začátečníky zřízeny hodiny výuky češtiny jako cizího jazyka. V rozvrhu asistentky to vyšlo na 3 vyučovací hodiny týdně. Při této výuce byli žáci vyučováni v tématech, na které se nabalovala slovní zásoba i potřebná gramatika. Chang rovněž navštěvoval tuto výuku, jejíž obsah se stal základem jeho práce i při běžných hodinách ve třídě. V příloze tohoto dokumentu najdete popis obsahu prvních třech měsíců výuky, ve kterém asistentka téměř kompletně vychází z metodiky Svatavy Škodové (Škodová, 2010).

Při samotné výuce vychází z učebnice češtiny pro malé cizince DOMINO (Škodová, 2010) a z učebnice češtiny pro dospělé cizince Česky v Česku (Štindlová, 2008). 

  1. Changovi byl vytvořen individuální vzdělávací plán, jehož hlavním cílem bylo odstranění jazykové bariéry. Tento plán je rovněž součástí příloh článku.
  1. Aby byl postup práce a obsahový posun více zřetelný a systematický, rozhodla se paní učitelka s asistentkou pro vytvoření tzv. týdenního plánu (postupem času jej přejmenovaly na plán práce, jelikož ne vždy jej bylo možné dodržet v přesném týdenním intervalu), ve kterém Changovi naplánovaly přesné úkoly, které bude muset v daném období splnit. Cílem takového plánu je kromě systematické výuky i to, aby Chang ve chvílích, kdy při výuce není schopen pracovat se zbytkem třídy, měl vždy aktivitu, ke které se může obrátit. Je-li žák úplný začátečník, není vždy v silách učitele činnost ve třídě žákovi přizpůsobit. O to více je třeba věnovat energii rozvoji základní slovní zásoby, základních frází a základní gramatiky, aby se žák co nejdříve do výuky zapojit mohl. Plán práce je k nahlédnutí v příloze, postup práce s ním je následující: 
  • Úkoly do plánu práce píše nejprve asistentka a až poté doplňuje učitel.
  • Asistentka při formulování úkolů vychází z obsahu učiva, které probírá ve své výuce (hodiny češtiny jako cizího jazyka). V tomto případě hodně využívá i pracovní sešit k učebnici DOMINO (Škodová, 2010), který částečně umožňuje samostatnou práci.
  • Učitel přidá další úkoly dle svého mínění (vychází z individuálního plánu).
  • Učitel během týdne dohlíží, zda žák úkoly plní. Nerozumí-li zadání, vysvětlí.
  • Na konci týdne společně s žákem plán projdou a vyhodnotí. Je možné, aby totéž udělala i asistentka, ale ze zkušenosti doporučuji, aby si hlavní přehled udržoval učitel. On má hlavní zodpovědnost za žákovo vzdělávání a je rovněž tím, kdo jej bude hodnotit na vysvědčení.
  • Celá spolupráce vyžaduje pravidelné konzultace asistentky a pedagoga (minimálně jedenkrát týdně).
  • Doba, během které by měl být plán práce splněn, by neměla přesáhnout dva týdny. 

Navržený postup je jedním z možných. Čím více se ve své práci setkávám s žáky-cizinci bez znalosti vyučovacího jazyka, tím více zjišťuji, že jednou vyzkoušený postup, který funguje u jednoho žáka, v žádném případě nemusí být stejně fungující pro jiného. Něco se může nechat, něco je potřeba ubrat, něco nového zase přidat. Ale u českých žáků je to vlastně podobné, nemyslíte?

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek