Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky...

Ikona prakticky

Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Kdo to je? Co to je? Ten, ta, to

Ikona inspirace
Autor: Naděžda Gjurová
Anotace: Obsahem článku je kapitola z publikace Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Praha : Portál, 2011. Praktická ukázka se zaměřuje na procvičování tázacích a ukazovacích zájmen a určování rodu podstatných jmen.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Poslech s porozuměním » 2. období » rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Nutné pomůcky: obrázky lidí, zvířat a věcí, skládací abeceda, Slabikář
Klíčová slova: žák-cizinec, zájmeno, rod jmenný

Na tabuli si připravíme sadu obrázků osob, zvířat a věcí. Napíšeme otázky: Kdo to je? Co to je? 

Dávej teď dobrý pozor. Pojmenuji ti všechny věci, které jsou na obrázcích. Hodně už jich znáš, tak mi s pojmenováním pomůžeš. Přečteme si otázky, které jsou napsané na tabuli. Ukážu ti obrázek. Když se zeptám, kdo to je, obrázek pojmenuješ a položíš pod správnou otázku. Stejně to uděláme, když se zeptám, co to je. Nejprve ti pomůžu, pak budeš pracovat samostatně. Jeden z vás se bude ptát, druhý odpovídat. Pak se vyměníte. 

A: „Kdo to je?“
B: „To je kluk.“
B: „Co to je?“
A: „To je kolo.“

Ve Slabikáři si přečteme: Ten táta, ta máma, to mimino. Táta je muž, máma je žena. 

Na tabuli máš slova TEN, TA, TO. Slož si na lavici před sebou ze svých písmenek stejná slova. Spolu teď rozdělíme na tabuli obrázky do tří sloupců podle toho, jestli na ně ukážeme slovem ten, ta nebo to. Na lavici místo obrázků slož slova.

Přečti je a znovu říkej – ten stůl, ten syn, ta teta, ta kočka, to seno…

Naučíme se básničku Byl jeden domeček.

Před sebou máš k básničce obrázek. Pojmenujeme si, co vidíme na obrázku, a na každé slovo ukážeme TEN, TA nebo TO. Ten komín, domeček…, ta kočka, ryba…, to okno, ucho… Jakou ještě známe básničku nebo písničku? Vyber z ní jen slova, na která ukážeš ten, ta, to, a namaluj obrázek.

Zahrajeme si na cestovatele. Máme stanice TEN, TA, TO. Postavíme z židlí vlak, nastoupíme a jedeme. Ale nejprve nakoupíme jízdenky, obrázky. Každý si jich „koupí“ raději více, co kdyby se mu jízdenka cestou ztratila.

Spolu pojmenujeme, co máme na obrázku. Jablko, balonek, kluk, máma, letadlo…

Budu hlásit názvy stanic, kdo uslyší tu svou, vystupuje. Stanice TO! Správně vystoupilo jablko a kolo, letadlo přejelo, vystoupí až příště. A teď nastupte znovu, máte jízdenky ještě do dalších stanic. 

Hru „Na vlak“ hrají děti velice rády. Dá se aplikovat při procvičování většiny mluvnických jevů. V reedukačních hodinách češtiny pro děti s dyslexií ji hráli s nesmírným zápalem i žáci pátých ročníků.

Připravme se na to, že po této úvodní lekci se však budeme k dané problematice ještě mnohokrát vracet. Děti limituje jejich dosud malá slovní zásoba a logický nedostatek jazykového citu v jazyce, který je pro ně stále ještě cizí. 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace 
Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky.


Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 09. 2011
Zobrazeno: 4547krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GJUROVÁ, Naděžda. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Kdo to je? Co to je? Ten, ta, to. Metodický portál: Články [online]. 23. 09. 2011, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/žák-cizinec/13711/CESTINA-JAKO-CIZI-JAZYK-PRO-ZACINAJICI-SKOLAKY---KDO-TO-JE-CO-TO-JE-TEN-TA-TO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 09. 2011 13:59
Příspěvek je ukázkou další metody při osvojování učiva začínající školáka žáka-cizince.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.