Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Zůstat v kontaktu - zvýšení kvality vzdělávání...

Zůstat v kontaktu - zvýšení kvality vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí

Informativní příspěvek
Autor Lenka Schimmerová
Informace o projektu zaměřeném na zvyšování kvality vzdělávání dětí v pěti pražských speciálních základních školách při nemocnicích.

K 1.9.2006 zahájila Speciální škola při FN Motol projekt s názvem "Zůstat v kontaktu - zvýšení kvality vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí" v rámci dotačního programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3, opatření 3.1.

Tento projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Hlavního města Prahy. Partnery projektu jsou další čtyři nemocniční školy v Praze (ZŠ a MŠ při VFN Ke Karlovu, ZŠ a MŠ při FN Bulovka, ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nemocnici, SŠ, ZŠ a MŠ působící při FN Královské Vinohrady) a sdružení pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby HAIMA Praha.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky na speciálních školách při nemocnicích a poskytnutí hodnotnějšího vzdělání žákům těchto škol, jejich hladké zapojení do vyučovacího procesu na normálních školách a bezproblémový návrat do života po odchodu z nemocnice.

Cílovými skupinami je pět speciálních škol fungujících při pražských nemocnicích, učitelé působící na těchto školách a jejich žáci, kteří patří do skupiny dlouhodobě nemocných, a tedy i do skupiny znevýhodněných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Cílů projektu má být dosaženo těmito způsoby:

 1. Všichni pedagogové se zúčastní cyklu seminářů:
  • jednodenní školení v používání moderních výukových metod;
  • jednodenní školení v používání nových přístupů k zdravotně postiženým;
  • jednodenní prezentace fungování podobných institucí v zahraničí.
 2. Do výuky bude zavedený online e-learningový nástroj, který bude pravidelně využívaný jak při výuce, tak žáky při samostatné přípravě na vyučování. E-learning:
  • umožní větší diferenciaci a individualizaci výuky hospitalizovaných žáků, která probíhá ve formě malotřídek, zefektivní tak práci pedagogů a zvýší přínos výuky pro žáky;
  • umožní pravidelný kontakt a výuku dětí léčených doma, které díky tomu nepřeruší vzdělávání a neztratí kontakt se školou a dalším světem;
  • zintenzivní využívání počítačů a internetu ve vzdělávání a posílí tak rozvoj počítačové gramotnosti učitelů i žáků.
 3. Pro děti hospitalizované během letních prázdnin bude připraven speciální prázdninový vzdělávací program, který jim umožní dostudovat potřebné učivo a vzdělávat se dál, např. v cizích jazycích nebo v práci s počítačem.

V říjnu se v Praze uskuteční úvodní konference k projektu. Konference se zúčastní pedagogové všech pěti škol zapojených do projektu. Každý partner se na konferenci představí, odprezentuje metody, které využívá při práci s dlouhodobě nemocnými dětmi, zhodnotí jejich dopady, efektivitu, upozorní na překážky spojené s jejich realizací i na problémy je provázející. Pozváni budou také zástupci MŠMT, MHMP, VÚP atd. Zájemci o účast na konferenci se mohou zaregistrovat a bližší informace získat na e-mailu lenka.schimmerova@seznam.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám