Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > Centra aktivit: Den proti šikaně

Centra aktivit: Den proti šikaně

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Učitelé škol zapojených v projektu
Celodenní projekt s názvem DEN PROTI ŠIKANĚ.
Děti se seznamují s pojmem šikana, s možným nebezpečím jejího výskytu a návrhem různých a výběrem nejvhodnějších řešení krizových situací.

Cíl výuky

Hlavní: Žáci vyjadřují vlastními slovy své pocity; a to jak verbálně, tak i neverbálně.

Dílčí: Žáci poznávají zátěžové situace z běžného života; navrhují, jak jim lze předcházet. Žáci označují v plánu školy místa možného výskytu šikany.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / celá třída
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující
Časový rozsah: 4 vyučovací hodiny

Průběh a vyhodnocení

1. hodina

 • děti si samy sobě přiřazují přívlastky, které je charakterizují
 • vytváření skupin (podle měsíce narození, podle počtu sourozenců, podle koníčků, apod.)
 • „třídní vlak“ – děti se řadí za sebou podle toho, kde si myslí, že jsou v třídním kolektivu:
  • z hlediska výkonnosti v TV
  • z hlediska úspěšnosti (v matematice, češtině,…)
  • podle množství koníčků

Vlak se pohybuje po třídě, na znamení učitele se žáci otočí, čímž se mění jejich role (lokomotiva - brzda). Hovoříme o pocitech.

2. hodina

 • rozvoj empatie - děti mají k dispozici fotografie lidských tváří a zamýšlejí se nad tím, co jednotlivé tváře vyjadřují, co daný člověk prožívá. Ve skupinách vymýšlejí příběhy.
 • žáci hovoří o tom, co nebo kdo je dělá šťastnými, co nebo kdo je dělá smutnými - poté pracují ve skupině a zaznamenávají vše, co může vést k těmto dvěma pocitům
 • společné hledání řešení, jak zvládat situace, když jsme smutní

3. hodina

 • rozbor různých modelových situací ze života – žáci vyjadřují, jak se asi cítí oběť, co asi pociťuje agresor, jak se situace může vyvíjet dál, jak by postupovali coby svědci daných situací, navrhují řešení; správné reakce oběti a svědka
 • pojem šikana – společné hledání definice
 • vyplnění dotazníku[1] (vlastní setkání se šikanou)
 • vyplnění plánku školy (kde pravděpodobně může k šikaně docházet)
4. hodina
 • společná tvorba pravidel pro předcházení šikaně i boj s ní (pozitivní ladění pravidel) - sepsat a vyvěsit ve třídě

[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe

Uvedený jednodenní projekt je možné s různými úpravami rozsahovými i obsahovými využít i v dalších ročnících, případně na celém 1. stupni, ideálně jako projekt celoškolní.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek