Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Krátery v mouce

Ikona prakticky

Krátery v mouce

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Pavlína Holcová
Spoluautor: Jakub Holec
Anotace: Jednoduchá aktivita pro děti předškolního a raného školního věku, která simuluje vznik kráterů na povrchu planet. Mouka představuje povrch planety, zatímco předměty různých rozměrů a hmotností zase vesmírná tělesa dopadající na povrch planet.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: geologie, činnostní výuka, planeta, vesmírné těleso, kráter

Cíl aktivity: Seznámit děti s tím, jak vznikají krátery a co ovlivňuje jejich výslednou velikost.

Pomůcky a materiály: plastová nádoba, mouka, předměty různé velikosti a hmotnosti (např. oblázek, pingpongový míček, kulička z modelíny apod.), svinovací metr (pravítko)

Úvod: Krátery jsou prohlubně přibližně kruhového tvaru, které vznikají na povrchu těles v planetární soustavě. Mívají různé rozměry a ty největší z nich mohou mít průměr i tisíce kilometrů. Už jste viděli nějaké krátery? Kde je můžete například dobře pozorovat? Co může způsobit vznik kráterů? Co způsobuje, že krátery mají odlišnou velikost?

Popis aktivity:

  • Do přibližně poloviny výšky plastové nádoby (dózy na potraviny) si děti nasypou mouku a protřepáním z mouky vytvoří rovnoměrnou vrstvu.
  • Řekneme dětem, ať si představí, že mouka je povrch planety. Následně si děti budou moci z hromádky vybrat různorodá tělesa přibližně kulovitého tvaru, případně materiály, ze kterých si tělesa vytvoří (např. pingpongový míček, oblázek, modelína, třešeň, marshmallow apod.). Potom vyzveme děti, ať si tělesa seřadí podle velikosti a také podle hmotnosti, čímž si mohou uvědomit, že největší předmět nemusí být zároveň i nejtěžší.
  • Použijeme svinovací metr (pravítko), kterým si od povrchu mouky odměříme výšku 30 centimetrů. Z této velikosti budou děti každé těleso do mouky pouštět tak, aby každé z nich dopadlo do jiné části nádoby.
  • Po opatrném vyjmutí tělesa z mouky pozorujeme vzniklé „krátery“ a necháme děti odpovědět na otázky: Který předmět vytvořil nejširší kráter? Který předmět se zabořil nejhlouběji? Který předmět při svém dopadu vymrštil nejvíce moučného prachu?
  • Po opětovném zarovnání povrchu v nádobě můžeme aktivitu opakovat, tentokrát z jiné výšky. Bude se velikost kráterů lišit v závislosti na výšce, ze které tělesa dopadají na povrch?

Vysvětlíme dětem, že obdobně vznikají i skutečné krátery, jen v jiném měřítku. Místo drobných těles na planety dopadají vesmírná tělesa mnohdy obrovských rozměrů. Dětem přitom nemusí znát pojmy hustota, hmotnost či objem, nicméně i přesto tyto vlastnosti látek uplatňují při zodpovídání položených otázek.

Autor díla: Pavlína Holcová
Článek je v těchto kolekcích:
Citace a použitá literatura:
[1] - RODDY, D. Meteor.jpg. [cit. 2016-3-3]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meteor.jpg].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 04. 2016
Zobrazeno: 5996krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLCOVÁ, Pavlína. Krátery v mouce. Metodický portál: Články [online]. 05. 04. 2016, [cit. 2020-09-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/činnostní výuka/20771/KRATERY-V-MOUCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 04. 2016 09:05
Článek popisuje jednoduchou ale zajímavou aktivitu, která je pro děti PŠV vhodná.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.