Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu

Ikona prakticky

Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Jana Udatná
Spoluautor: Bc Jana Smolková
Anotace: Cílem aktivity je posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) a vytváření základů pro práci s informacemi.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost, Dítě a jeho psychika, PPUČ

IB: Hmyz, aktivita: Beruška nebo Slunéčko sedmitečné?

Věk: 3–6 let

RVP PV – vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět.

Rozvíjené gramotnosti: čtenářská, digitální, matematická, (také přírodovědná).                                                                                

Časová dotace: dopolední vzdělávací blok

Pomůcky: kniha „Vstupte do světa zvířátek“ – text příloha č. 1, sada obrázků + text říkanky Beruška – příloha č. 2, chytrý telefon (tablet nebo PC), modely vývojového stádia slunéčka sedmitečného.

Místo a čas, podmínky: třída, pozdní jaro/léto.

Předchozí zkušenosti: této aktivitě předcházely situace (situační učení), kdy děti nacházely těla různého hmyzu (ve třídě na okně, na zahradě – vosu, včelu, mravence, čmeláka, vážku). Venku na zahradě objevovaly další lezoucí hmyz, který je zaujal – mravence, ploštice, slunéčka sedmitečná, pavučiny. Seběhly se k nim a pozorovaly je. Nalezená těla uhynulého hmyzu za pomoci učitelky umístily do krabiček a děti je lupou pozorovaly. Nejstarší děti začaly vyhledávat další informace o hmyzu, hledaly další informace v knihách (příběhy, encyklopedie, atlasy, časopisy, obrázky).

Realizace

 • Motivace, navození – příběh s hádankou.
  Učitelka čte dětem krátký příběh o slunéčku sedmitečném z knihy „Vstupte do světa zvířátek“. V textu vždy nahradí název slunéčko sedmitečné obecným označením brouk/brouček. Cílem je, aby děti z příběhu poznaly, o jakého broučka jde. Příloha č. 1.
 • Po identifikování slunéčka sedmitečného učitelka příběh zopakuje, nyní v textu vždy uvede celý název – slunéčko sedmitečné. Společně s dětmi skládá (sada modelů) vývojová stádia slunéčka sedmitečného (vajíčka, larva, kukla, sluníčko sedmitečné). Pokládá dětem různé otázky: jakou má barvu, tvar, kolik má nohou larva, kolik slunéčko, společně počítají tečky 1–7.
 • Na základě diskuze o možných barvách a počtu teček dojdou k závěru, že je více druhů slunéček. Učitelka využije svůj chytrý telefon k vyhledání dalších informací a zajímavostí ze života slunéček (je možné využít to, co MŠ má – telefon, tablet, PC, IT s připojením na internet). Diferenciace – skupinky dle věku: mladší děti prohlíží, manipulují s modely, pojmenovávají, přiřazují k modelu stejný obrázek. Starší děti s učitelkou pomocí IT vyhledávají informace o jiných druzích slunéček, společně je prohlížejí, vyhledávají další zajímavosti, vzájemně si sdělují.
 • Rýmovaná říkanka s obrázky a nápisy. Učitelka přednáší říkanku a pokládá na zem obrázky (s textem – velká tiskací písmena) tak, jak jdou za sebou (dějový sled). Když skončí, vyzve děti, aby se přidaly – zopakují znovu společně + vizualizace za pomoci obrázků.
  Diferenciace dle věku – rozdělení na skupinky (starší, mladší děti). Samostatná práce předškoláků ve skupině (rozvoj kooperace): Mají za úkol poskládat (dějový sled) příběh podle obrázků (sada karet obrázků bez nápisů) a doplnit stejné nápisy na obrázky (zrakové rozlišování, poznávání některých písmen – tvarů). Mladší děti společně s učitelkou recitují říkanku „Beruška“, Miroslav Sekera + doprovodné pohyby. Děti nápodobou opakují pohyby po učitelce, viz příloha č. 2.

Doporučení pro individualizaci: sadu obrázků k básničce Beruška lze využít pro cizince (vizualizace pomocí obrázků pomůže k lepšímu pochopení obsahu), tutéž sadu obrázků s textem lze využít pro děti nadané – raného čtenáře.

Reflexe: navození pomocí příběhu, který v sobě ukrýval hádanku, byl pedagogický záměr – podporovat u dětí jejich přirozenou zvídavost a uspokojit jejich zájem o hádanky. Proto jsem zvolila tuto úpravu textu. Nejstarší děti tuto hádanku rozluštily. Dokázaly si propojit předcházející zkušenosti a znalosti z jejich pozorování na zahradě, prohlížení knih a obrázků. Mladší děti se našly v říkance doplněné pohybem. Chtěly ji znovu a znovu opakovat.

Komentář: činnosti s digitálními technologiemi jsou zde primárně zaměřeny na rozvíjení kompetencí učitelů a jako doplněk pro děti při ukazování cesty k hledání dalších informací, či zkoumání, objevování. Jako vhodná je také práce s digitální fotografií.

Doporučení pro další rozvíjející aktivity: práce s mikroskopem – prohlížení těl a vzorků hmyzu. Výtvarné činnosti a práce s digitální fotografií: malování na kamínky/oblázky „Slunéčka“. Z hotových slunéček z oblázků lze v rámci aktivity na zahradě sestavit skupinky/zákoutí, doplnit přírodninami. Tato zákoutí mohou děti za pomoci učitelky vyfotografovat DF, fotografie vytisknout, zarámovat, obrázky umístit ve třídě.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc12 kBPříloha 2
doc624 kBPříloha 1
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 06. 2019
Zobrazeno: 4251krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
UDATNÁ, Jana. Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu. Metodický portál: Články [online]. 06. 06. 2019, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Čtenářská gramotnost/22147/NASI-MALI-KAMARADI-ANEB-ZE-ZIVOTA-HMYZU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.