Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Čertík

Ikona prakticky

Čertík

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Zdeněk Sotolář
Anotace: Příspěvek je inspirací pro práci s povídkou Boženy Němcové Čertík. Jedná se o sadu pracovních listů, které obsahují úkoly vycházející především ze samotného textu. Ke splnění úkolů není potřeba žádná zvlášní příprava, proto je možné práci s těmito pracovními listy zařadit do kteréhokoliv ročníku 2. stupně ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Pracovní listy jsou zaměřeny tematicky, jejich celkový rozsah přesahuje jednu vyučovací hodinu. Pracovní listy lze k vypracování zadávat postupně, jednotlivcům, skupinám nebo z nich vybírat jednotlivé úkoly.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy, text povídky, obrázek kolovratu
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, práce s textem, povídka, Božena Němcová, Čertík

Cíl:

Cílem aktivity je podrobná analýza textu povídky Boženy Němcové, výhodou je, že žáci poznávají text ucelený, zatímco čítanky se obvykle zaměřují spíše na práci s úryvky. Každý pracovní list má určité zaměření, žáci během práce s textem uplatňují znalosti a dovednosti nejen literární, ale i jazykové a nakonec i stylistické.

Zařazení:

Materiál původně vznikl pro literární výchovu v 8. ročníku, kdy se obvykle probírá česká literatura 19. století, ale můžeme ho zařadit kdykoliv, protože nemá přesné vazby ani ambice literárněhistorické, zadání úkolů úmyslně není zatíženo mnoha literárními nebo jazykovědnými pojmy. Nepřikládám proto ani informace o autorce, ty lze snadno získat z jiných zdrojů.

Postup:

Protože je materiál rozdělen na řadu dílčích úkolů rozdělených do sady 11 pracovních listů, lze s ním pracovat různým způsobem: umožňuje jak práci s celou třídou, tak práci skupinovou nebo samostatnou.

Materiál přesahuje samozřejmě vyučovací hodinu, jde o blok více hodin, který můžeme kombinovat s domácími úkoly, např. poslední úkol (11) je vhodný pro samostatnou domácí práci.

První dva pracovní listy (1, 2) se zaměřují na seznámení s textem a příběhem, další na popis prostředí (3) a jednání postav (4), tři pracovní listy se zaměřují na jazyk, na frazeologii (5), pravopis a slovní zásobu (9) a převod do současného jazyka (11), pozornost je zaměřena i na tehdejší společnost (6) a náboženské představy (10), na literární souvislosti (8) a samozřejmě na pointu příběhu a vysvětlení titulu (7). K některým úkolům lze využít práci s vhodnými jazykovými příručkami (5, 6). Postup práce se nemusí nutně držet posloupnosti pracovních listů: samozřejmě začneme textem a příběhem (1, 2). Pracovní listy doplňuje Příloha věnovaná kolovratu, který hraje v příběhu významnou roli. K tomu můžeme také využít odkazu na DUM 24096.

Další možnosti:

Žákovské převody do současného jazyka lze doplnit ilustrací (výtvarná výchova) a vytvořit sborníček.

Citace a použitá literatura:
[1] - NĚMCOVÁ, B. Chýše pod horami a jiné povídky. 1. vydání. Praha : SNDK, 1962. 453 s. ISBN 885-93-322.3. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 06. 2011
Zobrazeno: 8589krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOTOLÁŘ, Zdeněk. Čertík. Metodický portál: Články [online]. 07. 06. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Čtenářská gramotnost/12527/CERTIK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 06. 2011 13:14
Jedná se o inspiraci pro práci s uceleným literárním textem. Příspěvek přináší známé přístupy, ale zajímavý je svou komplexností. Tento přístup je hoden častého opakování - může i nezkušenému čtenáři ukázat různé kvality a hodnoty literatury. Zkušenějším může umožnit například sdílet své zkušenosti se žáky slabšími nebo (a to je cennější) fixovat poznatky o literární poetice.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.