Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Husité

Ikona prakticky

Husité

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Špačková
Anotace: Čtená dramatizace textu přiblíží období po smrti Mistra Jana Husa, myšlenky Husitů a založení města Tábor.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Oděv, v tomto případě dlouhé velké triko, sukně, pokrývka hlavy, cokoli pro přiblížení husitské doby, odpadkový koš jako káď, kalich (např. papírový)
Klíčová slova: Člověk a jeho svět, vlastivěda, motivační hra

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. V tomto případě se jedná o přiblížení období po smrti Mistra Jana Husa. Žáci se seznámí s Husovými stoupenci a jejich myšlenkami, zmíněno bude i město Tábor.

Informační zdroje:

Vlastivěda pro 4. ročník, Alter.

České země v době husitské (edice Dějiny v obrazech)

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf44 kBScénář
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 02. 2007
Zobrazeno: 6890krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠPAČKOVÁ, Eva. Husité. Metodický portál: Články [online]. 21. 02. 2007, [cit. 2019-11-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Člověk a jeho svět/1188/HUSITE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.