Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Aktivita Měsíce

Aktivita Měsíce

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Ivana Kolářová
Aktivita je zaměřená na procvičování učiva o způsobech obohacování slovní zásoby a tvoření slov, žáci měli prokázat znalost pojmů obohacování slovní zásoby, odvozování, skládání, přejímání, základové slovo, přípona a aplikovat tyto znalosti při práci s názvy měsíců roku.
Pracovní list se věnuje nejen znalostem terminologie a slovotvorby, ale také zkoumání jazykového citu a obecného povědomí o etymologii.
 
Před vlastním cvičením si žáci zkusili přiřadit názvy k jednotlivým básním sbírky Karla Tomana Měsíce. To je mělo přimět k uvědomění si motivů, které si spojujeme s jednotlivými měsíci a které se nejspíš v minulosti podílely i na pojmenování částí roku.
 
Poté třída vyplnila pracovní list. Hodnocení může být bodové s přepočtem na známku (max. 15 bodů; výborně: 15–13,5, chvalitebně 13–11,5; dobře 11–9,5; dostatečně 9–6,5), procentuální s informační hodnotou (uspěli jste na 95 % atd.), případně slovní (pěkná práce, neznáš správné pojmy, tento slovotvorný proces se nazývá skládání, a ne slučování).
 
Na závěr se žáci seznámili se „skutečnou“ etymologií názvů měsíců (viz http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/427190, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3372).
 
Zadání úlohy a hodnocení naleznete v přiloženém souboru.
Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám