Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy abdikoval poslední...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy abdikoval poslední čínský císař

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Žáci se seznámí s životem posledního čínského císaře a díky tomu s důležitějšími
milníky světových dějin prvních dvou třetin 20.století.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti » na konkrétních příkladech jednotlivých států demonstruje postupný rozklad, zánik a proměny dosavadních systémů přes úsilí mocenských struktur o jejich udržení
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 44)
Klíčová slova: historie, slavné dny, čína

Cíle:

Žáci:

  • na příkladu dokládají, že znají možné příčiny společenských změn,
  • uvědomují si, že historie není černobílá,
  • zaujímají postoj ke složitým životním situacím.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel napíše na tabuli CÍSAŘ 981, nijak to nekomentuje, přechází k bodu 2.

2) Učitel promítne video.

3) Učitel rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

4) Učitel na tabuli nakreslí časovou přímku, zanese na ní následující letopočty: 1906 - 1908 - 1911 - 1912 - 1917 - 1922 - 1924 - zač. 30. let - 1945 - 1946 - 1950 - 1959 - 1966 - 1967.

5) Učitel rozdá pracovní list.

a) Ke každému datu připište událost a vysvětlete její podstatu.

b) Vysvětlete nadpis na tabuli: CÍSAŘ 981.

c) Zjistěte na internetu, čím se zabývala Jednotka 731.

d) Co znamená pojem loutkový císař?

e) Vyhledejte informace k Velké proletářské kulturní revoluci.

f) Vyberte období, které bylo dle vašeho názoru pro císaře nejšťastnější a proč?

g) Které kroky byste císaři vyčetli a proč?

h) Měl možnost vybírat sám za sebe? Můžeme v jeho případě mluvit o svobodné vůli?

6) Žáci si kontrolují, co vyplnili na časové ose. Učitel vysvětluje podstatu jednotlivých historických událostí, společně si utřiďují odpovědi z pracovního listu a zkratky jednotlivých událostí žáci píší k letopočtům na tabuli.

7) Za domácí úkol mají žáci zhlédnout film Poslední císař od Bernanda Bertolucciho a napsat recenzi.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze nad vypracovanými otázkami. Učitel vede žáky k zamyšlení nad tím, co je a není možné císaři vytýkat, do jaké míry můžeme mluvit o svobodné vůli v jeho postavení a ještě k tomu, když historický kontext tvoří tak zásadní události. Následující hodinu se baví o filmovém zpracování historického námětu.

Doporučení:

Informace o filmu Poslední císař naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy abdikoval poslední čínský císař (12. únor) z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/792112/den-kdy-abdikoval-posledni-cinsky-cisar-12-unor včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf397 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf268 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 03. 2015
Zobrazeno: 4156krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy abdikoval poslední čínský císař. Metodický portál: Články [online]. 02. 03. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Čína/19811/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-ABDIKOVAL-POSLEDNI-CINSKY-CISAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.