Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivita: Kladný hrdina

Aktivita: Kladný hrdina

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Inspirativní článek pro rozvoj vědomí plurality hodnot, pracující se znalostí pohádek a jejich kladných postav.

Hrdinové jsou vzory, symbolizují určitý ideál chování, hodnot, postojů. Jednotliví hrdinové se však liší jak v chování, tak v hodnotách, které tímto chováním představují. Hrdinové, kteří působí jako vzory, se liší v závislosti na kultuře či kulturách, které nás také ovlivňovaly v průběhu našeho vývoje v dětství. Cílem této aktivity je reflektovat postavy a jejich chování a vlastnosti, které vnímáme jako vzory hodné následování. Při aktivitě je možné také poukázat na pluralitu postojů – máme různé představy o hrdinech a o tom, jakým způsobem plní funkci vzorů.

S tímto předpokladem lze univerzální příběhy pohádek využít jako bezpečný prostor pro pojmenování kulturně a společensky ustavených odlišností.

Cíl: Reflexe rozdílných představ o vlastnostech kladného hrdiny.

Forma práce: Diskuze, práce ve skupinkách.

Pomůcky: Dva papíry A5 různých barev.

Popis v krocích

Krok 1: Rozdejte žákům dva lístečky různých barev velikosti A5. Požádejte je, aby na jeden napsali několik vlastností, které má mít kladný hrdina, aby pro ně mohl být vzorem. Které vlastnosti jsou pro ně důležité?

Krok 2: Když mají žáci vyplněný první lístek, požádejte je, aby na druhý napsali název své oblíbené pohádky. Ať si v pohádce vyberou hrdinu, který je jim nejsympatičtější a napíší na druhou stranu lístku vlastnosti, které podle nich má.

Krok 3: Požádejte žáky, aby srovnali oba výčty vlastností – ten, který považují za důležitý pro hrdinu a ty, které má hrdina v jejich oblíbené pohádce.

Krok 4: Rozdělte žáky do skupinek a požádejte je, aby se každá z nich shodla na pěti vlastnostech, které jsou pro všechny důležité u hlavního hrdiny.

Krok 5: Požádejte žáky v jednotlivých skupinkách, aby se zkusili domluvit na jedné nebo více osobnostech nebo postavách z reálného života, které těchto pět základních vlastností mají.

Krok 6: Nechte jednotlivé skupinky prezentovat výsledky jejich práce. Pokud se v některé skupince žáci neshodli, diskutujte i o tom, v čem byly rozdíly, mezi jakými vlastnostmi vybírali a jaké osobnosti jim připadaly důležité.

Pozn.: V této aktivitě můžete využít následně i kreativitu žáků. Mohou například v rámci výtvarné výchovy zpracovávat portréty hrdinů, které si vybrali ve svých skupinkách. Mohou vyrobit velké plakáty nebo panely, kde hrdiny představí, vybrat určité konkrétní scény, z nichž mají pocit, že se jejich hrdina zachoval velmi dobře. Plakáty nebo panely pak mohou vyvěsit ve třídě jako symboly hodné následování.

Zdroj

MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek