Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní...

Ikona informativni

Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu

Autor: Člověk v tísni o. p. s.
Anotace: Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal novou příručku pro pedagogy z oblasti multikulturní výchovy. V příručce nazvané Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu nabízí autorky Dana Moree a Petra Morvayová čtenářům řadu konkrétních technik a návodů pro práci ve třídě. Zároveň v ní věnují také prostor pro podrobný rozbor současného pojetí multikulturní výchovy v rámcových vzdělávacích programech.
Klíčová slova: multikulturalita, multikulturní výchova, diverzita, transkulturní přístup, Člověk v tísni

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal novou příručku pro pedagogy z oblasti multikulturní výchovy. V příručce nazvané Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu nabízí autorky Dana Moree a Petra Morvayová čtenářům řadu konkrétních technik a návodů pro práci ve třídě. Zároveň v ní věnují také prostor pro podrobný rozbor současného pojetí multikulturní výchovy v rámcových vzdělávacích programech.

Příručka vychází z tzv. transkulturního přístupu, který je založen nikoli na skupinovém, ale na osobnostním přístupu v multikulturní výchově. V pedagogické praxi to znamená rovnocenné usměrnění pozornosti ke všem účastníkům jako k jedinečným osobnostem s vlastní plnohodnotnou historií. Namísto popisu a vymezování jednotlivých sociokulturních skupin tento přístup začíná přemýšlením o příčinách a hranicích odlišností každého z nás, tedy především reflexí.

Publikace obsahuje nástin možného pedagogického postupu při tréninku vhledu do situací souvisejících s diverzitou. Prostřednictvím pěti technik, které mohou sloužit i jako modelový kurz pro výuku na VŠ, je publikace i praktickým návodem, jak v pedagogické praxi zpřístupňovat různé perspektivy pohledů a reflektovat u vlastních i cizích zkušeností, přesvědčení, norem, hodnot apod., jak jsou ovlivněny a formovány kulturním a společenským prostředím.

Součástí praktické části příručky je patnáct konkrétních aktivit založených na práci s narací, tedy s příběhy s využitím různých forem textů – pohádek, mediálních textů, krásné literatury apod. Aktivity jsou cíleny na žáky středních škol a druhého stupně ZŠ. Všechny spojuje důraz na relativitu výpovědí o situaci, pracují s příběhem v různých kontextech a vedou žáky k citlivosti vůči odlišnostem komunikačních stylů. Didaktické zpracování publikace má pedagogům posloužit v jejich pedagogické praxi a inspirovat je zároveň k vlastnímu originálnímu uchopení tématu.

Materiál byl vydán v rámci projektu Jak na to za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Další informace Vám poskytne:

Adéla Lábusová, tel: 777 017 069, adela.labusova@clovekvtisni.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 05. 2010
Zobrazeno: 7944krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Člověk v tísni o. p. s.. Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu. Metodický portál: Články [online]. 17. 05. 2010, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/8741/DVAKRAT-MER-JEDNOU-REZ---OD-MULTIKULTURNI-VYCHOVY-KE-VHLEDU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.