Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pravěk v QR kódech

Pravěk v QR kódech

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Mgr. Barbora Sedláčková
Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty vám postupně představíme.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Očekávaný výstup: Žák chápe časovou posloupnost dějinných událostí, rozliší, co se stalo dříve nebo později

Aktivita je určena pro opakování a upevnění znalostí žáků o období pravěku. Navazuje na práci s odpovídajícími texty z učebnice, které mají žáci po celou dobu práce s pracovními listy k dispozici, aby si mohli informace ověřovat a dohledávat. Mohou využít i učitelem doporučené online zdroje, případně vhodné dětské encyklopedie. Pracovní listy neslouží k testování žákovských znalostí. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích.

Zadání pro žáky:

Pracovní list č. 1: Přečtěte si jednotlivé informace v rámečcích, poté načtěte QR kód a odpovězte na otázku. Odpověď pod QR kódem najdete buď formou výběru z daných možností (a, b, c) a do rámečku vedle QR kódu napíšete správnou odpověď, nebo se pod QR kódem může skrývat nápověda, která vám usnadní odpověď. Tu napíšete na volnou linku.  

Pracovní list č. 2: Načtěte jednotlivé QR kódy, pod kterými se skrývají obrázky. Vaším úkolem je zjistit, do kterého období daný obrázek patří (starší doba kamenná, mladší doba kamenná, doba bronzová nebo doba železná), a každý QR kód spojit tužkou s dobou, které náleží.

Při práci s texty, kdy žák dohledává a ověřuje si informace, podporujeme rozvíjení čtenářské gramotnosti u každého žáka na jeho aktuální úrovni. QR kódy fungují jako motivační prvek, který aktivizuje a vtahuje do dané činnosti všechny žáky.

Pomůcky: pracovní listy pro každého žáka, vhodné texty s informacemi o pravěku, tablet nebo mobilní telefon s aplikací na čtení QR kódů

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf268 kBPracovní list 1
pdf151 kBPracovní list 2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek