Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Aktivita Měsíce

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Ivana Kolářová
Anotace: Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení.

Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání, vychází přímo ze dvou opatření v DZ 2015–2020, a to F.5.4: připravit podpůrné materiály, jako jsou přehledy hodnocení/známkování uvádějící kritéria pro hodnocení a škálování různých aspektů žákova výkonu, a modelové příklady ilustrující výkon žáka na různých úrovních.

Doufáme, že příklady, které zde naleznete, budou sloužit pro Vaši praxi a budou Vás inspirovat k tvorbě vlastního hodnocení žáků, které je bude motivovat.
Obor příspěvku:Český jazyk a literatura 2. stupeň
Klíčová slova: český jazyk a literatura, hodnocení, Měsíce, slovní zásoba
Aktivita je zaměřená na procvičování učiva o způsobech obohacování slovní zásoby a tvoření slov, žáci měli prokázat znalost pojmů obohacování slovní zásoby, odvozování, skládání, přejímání, základové slovo, přípona a aplikovat tyto znalosti při práci s názvy měsíců roku.
Pracovní list se věnuje nejen znalostem terminologie a slovotvorby, ale také zkoumání jazykového citu a obecného povědomí o etymologii.
 
Před vlastním cvičením si žáci zkusili přiřadit názvy k jednotlivým básním sbírky Karla Tomana Měsíce. To je mělo přimět k uvědomění si motivů, které si spojujeme s jednotlivými měsíci a které se nejspíš v minulosti podílely i na pojmenování částí roku.
 
Poté třída vyplnila pracovní list. Hodnocení může být bodové s přepočtem na známku (max. 15 bodů; výborně: 15–13,5, chvalitebně 13–11,5; dobře 11–9,5; dostatečně 9–6,5), procentuální s informační hodnotou (uspěli jste na 95 % atd.), případně slovní (pěkná práce, neznáš správné pojmy, tento slovotvorný proces se nazývá skládání, a ne slučování).
 
Na závěr se žáci seznámili se „skutečnou“ etymologií názvů měsíců (viz http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/427190, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3372).
 
Zadání úlohy a hodnocení naleznete v přiloženém souboru.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Hodnocení žáků.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 02. 2018
Zobrazeno: 2410krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOLÁŘOVÁ, Ivana. Aktivita Měsíce. Metodický portál: Články [online]. 13. 02. 2018, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21666/AKTIVITA-MESICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.