Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal zánik říše...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal zánik říše Aztéků

Ikona inspirace
Autor: Jana Třetinová
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s průběhem a důvody zámořských objevů. Dozví se doplňující informace o aztécké říši a osobnosti Hernana Cortése. Při aktivitě zdokonalují svou schopnost práce s textem – vyhledávání a třídění informací. Druhotně aktivita podporuje práci v týmu. Při následných diskuzích formulují žáci své postoje, zlepšují kvalitu argumentace pro svoje názory.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Objevy a dobývání. Počátky nové doby » popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní text a mapa – viz bod 1, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii, pojmy – viz bod 4, obrázky – viz bod 5, čtvrtka A4, tuš, pastelky či vodovky, tempery
Klíčová slova: Jižní Amerika, objevná plavba, objevitel, Hernando Cortes, slavné dny, Aztékové

Cíl výuky:

Žáci:

  • definují příčiny a průběh zámořských objevů,
  • popisují příběh zániku aztécké říše,
  • využívají vlastní fantazii k dokreslení aztéckého kalendáře.

Délka:

45 minut

Postup:

1. Učitel nastíní žákům téma dnešní hodiny – zámořské objevy. Na zopakování použije text a nechá dvojice zodpovědět několik otázek a zakreslit hlavní cíle zámořských objevů do mapy. V období vrcholného středověku evropské země prozatím neprovozují mořeplavbu do vzdálených zemí. Důvodem je její vysoká nákladnost a malé technické vybavení. Mořeplavbou se zabývá především Itálie ve vodách Středozemního a Černého moře a hanza, což je obchodní svaz německých měst, ta realizuje dálkový obchod. Dálkovou mořeplavbu začínají podporovat některé evropské země, zejména Portugalsko a Španělsko, až ke konci středověku. V Portugalsku započal s poznáváním Afriky portugalský princ Jindřich zvaný Mořeplavec. V roce 1460 sice Jindřich Mořeplavec zemřel, avšak Portugalci v rozvoji moře plavby neustali. Jejich plánem bylo obeplout Afrika a najít tak námořní cestu do legendárně bohaté Indie.

Až v roce 1488 pod vedením zkušeného námořníka Bartolomea Diaze bylo dosaženo vytouženého cíle – nejjižnějšího cípu Afriky – mysu, který byl pojmenován mysem Dobré naděje. V té době už se o zámořské plavby pokoušejí i jiné přímořské státy, zejména Španělsko, které rovněž pochopilo, že za mořem může ležet velké bohatství. Patronkou objevů se stala španělská královna Isabela Kastilská. V jejich službách sloužil Janovan Kryštof Kolumbus, který pracoval na objevení Indie západní cestou. Jeho nápad byl mnohokrát kritizován, Kolumbus ale vytrval a 12. října 1492 byl objeven nový světadíl. Tato významná událost je často považována za počátek novověku.

Otázky k zodpovězení:

A) Kdy se započalo s objevnými plavbami?

B) Kde se nachází mys Dobré naděje?

C) Z jaké země pocházel Kryštof Kolumbus?

D) Kdy datujeme konec středověku / počátek novověku?

Obr. – mapa: (obrázky jsou k dispozici na původní stránce projektu

Zakresli do mapy hlavní cíle a trasy zámořských plaveb v době raného novověku.

2. Následuje společná kontrola a vyvození hlavních příčin zámořských plaveb. Poté učitel vhodnými otázkami přivede žáky k tématu domorodého indiánského obyvatelstva. (Zaznět by měly tyto pojmy: Mayové, Aztékové, Inkové, stupňovité pyramidy, živé lidské oběti, vyspělé kultury, …)

3. Poté se žáci společným sledováním videa či přečtením textu z knihy „Slavné dny 50 + 2 historických událostí“ seznámí s osudem říše Aztéků a osobností Hernána Cortése.

4. Následně se pokusí žáci zakreslit do mapky místo polohy aztécké říše a chronologicky seřadit události popisující předešlý příběh. Učitel může žákům pojmy vypsat či promítnout na tabuli (Cortés působí v Yucatanu, objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, Mexico City, osmdesátidenní blokáda města s cílem vyhladovění, Cortés – studentem práv, Cortés dobývá Tenochtitlán).

5. V závěru aktivity lze použít výtvarnou techniku – dokresli druhou polovinu obrázku, fotografie. Žáci se prostřednictvím této činnosti seznámí s aztéckým kalendářem.

Nebo mají žáci možnost malovat moře – míchání odstínu modré, na malbu moře se vlepí nákres Kolumbovy lodě – kresba tuší.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuze a chronologickým uspořádáním.


Kapitolu Den, kdy začal zánik říše aztéků z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/10000222/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf503 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 05. 2016
Zobrazeno: 4483krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal zánik říše Aztéků. Metodický portál: Články [online]. 10. 05. 2016, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20865/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-ZACAL-ZANIK-RISE-AZTEKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.