Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla otevřena...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Žáci se seznámí s historií výstavby Eiffelovy věže, symbolu moderní francouzské historie, dokáží vysvětlit, co a proč řadě Pařížanů na věži vadilo. Zamyslí se nad funkcí a významem architektonických dominant, chápou jejich symbolický význam včetně možného významu politického, uvědomí si obtíže, s nimiž lidé přijímají nezvyklé moderní umění.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Společenské a hospodářské prostředí » porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy, text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii, přístup k internetu (učebna vybavená PC s přístupem k internetu, ev. žákovské tablety či „chytré telefony“)
Klíčová slova: slavné dny, Eiffelova věž, Paříž

Cíl výuky:

Žáci:

 • spolupracují ve skupině,
 • procvičují argumentační schopnosti,
 • chápou symbolický význam architektonických dominant ve veřejném prostoru,
 • zamyslí se nad problémy vnášení moderního umění do veřejného prostoru.

Délka:

45 minut + domácí práce

Postup:

1) Krátká rozehřívací aktivita: Vyzveme žáky, aby napsali/nakreslili, co je podle nich symbolem Paříže, bez čeho by si Paříž neuměli představit. Po minutě jejich odpovědi zaznamenáme na tabuli, dá se předpokládat, že Eiffelovka bude dominovat.

Upozorníme, že tomu tak nebylo vždy.

2) Pustíme film: http://www.slavne-dny.cz/episode/680875/den-kdy-byla-otevrenaeiffelova-vez-6-kveten

3) Položíme žákům otázky:

 1. K jaké příležitosti byla věž postavena?
 2. Co na ní některým Pařížanům nejvíce vadilo?
 3. Znáte jiné stavby, které vzbudily veřejnou nelibost?
 4. Je ve vaší obci nějaká stavba, která vám vadí? Proč?

4) Rozdáme PL s obrázky slavných kontroverzních evropských staveb s otázkou: „Líbí se vám tyto stavby? Proč ano? Proč ne? Co je podle vás jejich účelem?“

5) O žákovských odpovědích společně diskutujeme, důvody pro a proti necháme žáky psát na tabuli.

6) Zadáme domácí úkol: Nakreslete, namalujte, vyrobte návrh nové dominanty obce, v níž žijete, a připravte si řeč, v níž smysl i podobu nové stavby obhájíte.

7) Žáci představí své projekty, výsledky práce vystavíme ve třídě.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 7.


Kapitolu Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/680875/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-6-kveten včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf272 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf707 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 05. 2016
Zobrazeno: 4541krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž. Metodický portál: Články [online]. 02. 05. 2016, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20849/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-BYLA-OTEVRENA-EIFFELOVA-VEZ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.