Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy člověk vstoupil...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy člověk vstoupil na Měsíc

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Aktivita se soustřeďuje na čtení s porozuměním a připomíná Petra Ginze, chlapce z terezínského ghetta a autora jedné z nejslavnějších kreseb s tématem Měsíce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text k videu z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 186), přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart
Klíčová slova: slavné dny, kosmonautika, přistání na Měsíci, Měsíc

Cíl výuky:

Žáci:

 • porozumí významu textu;
 • umí vyhledávat v internetových zdrojích a získané informace stručně a přehledně zpracovat;
 • seznámí se s tragickým příběhem Petra Ginze i jeho kresby.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Pustíme film nebo přečteme text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii plus přečteme mezníky v dobývání kosmu v 60. letech (SD).
 2. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., jimž nerozumí. Pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.
 3. Vyzveme žáky, aby se pokusili v cca 20 minutách napsat fiktivní palubní deník posádky Apolla 11 od chvíle vstupu na oběžnou dráhu Měsíce až po přistání na Zemi. Zdůrazníme, že důležité jsou i osobní pocity. Není nutné, aby byl deník smrtelně vážný, z tématu si mohou dělat legraci.
 4. Vybereme několik žáků, aby své práce přečetli.
 5. Na závěr hodiny zadáme domácí práci – pracovní list s fotografiemi Petra Ginze a jeho kresby měsíčního povrchu. Žáci mají za úkol vyhledat informace o osudu Petra Ginze i jeho kresby a následně je zpracovat do podoby prezentace, kterou elektronicky pošlou učiteli.
 6. Vybereme nejzdařilejší prezentace a necháme je jejich autory předvést ostatním.
 7. Texty vyvěsíme na nástěnku, na třídní FB apod., nejzdařilejší – pokud budou autoři souhlasit – přečteme nahlas.

Doporučení:

Mezníky v dobývání kosmu v 60. letech naleznete knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

(Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/695275/den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic-21-cervenec)


Kapitolu Den, kdy člověk vstoupil na měsíc z cyklu Slavné dny pro gymnaziální vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/695275/den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic-21-cervenec včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf341 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 08. 2015
Zobrazeno: 4425krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy člověk vstoupil na Měsíc. Metodický portál: Články [online]. 05. 08. 2015, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20185/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-CLOVEK-VSTOUPIL-NA-MESIC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.