Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD –...

Ikona teoreticky

Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD – definice a vymezení psychomotoriky

Ikona odbornost
Autor: Michaela Nešporová
Anotace: Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).
Téma příspěvku:Psychologie
Klíčová slova: relaxace, asistent pedagoga, pohybová aktivita, ADHD, psychomotorický vývoj, speciální pedagog, školní speciální pedagog, psychomotorické cvičení

Psychomotorika je forma pohybové aktivity, která je zaměřena na prožitek z pohybu. Vede k poznávání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových aktivit. Ke svému působení využívá jednoduché herní činnosti, činnosti s nářadím i náčiním, kontaktní prvky a prvky pohybové muzikoterapie, včetně relaxačních technik (Blahutková, 2001).

Jak uvádí Blahutková (2001), pojem psychomotorika zřetelně poukazuje na vzájemné ovlivňování tělesných aktivit a duševně psychických procesů. Rozvíjí rovnoměrně psychickou, fyzickou i společenskou stránku osobnosti. Duševní stav je vyjadřován pohyby a na druhé straně ovlivňuje motorická pohyblivost a kontrola pohybů psychický stav člověka. Směřuje k vytvoření tzv. bio-psycho-socio-spirituální pohody člověka. Podílí se na zdravém životním stylu.

Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).

V těchto oblastech mívají žáci s ADHD problémy. Cíleným a pravidelným zařazováním psychomotorických aktivit lze tyto problémy zmírnit. Psychomotorické aktivity výrazně ovlivňují pozornost, paměť, zlepšuje se při nich postřeh a orientace v prostoru, částečně se odstraňují dyskalkulické nebo interakční a komunikační problémy.

Psychomotorické hry mají pro žáky velmi pozitivní přínos. Jsou nesoutěživé, všichni žáci jsou při nich chváleni a povzbuzováni, což umožňuje i méně pohybově nadaným žákům zažít pocit úspěchu.

Pro žáky by tyto činnosti měly být vedeny nenásilnou formou. Psychomotorická aktivita by měla být vždy zábavnou činností, na kterou se žák těší.

Význam psychomotorického tréninku

  • rozvíjí mezilidské vztahy a napomáhá v komunikaci a navazování vztahů;
  • rozvíjí estetické vnímání a prožitky z pohybu;
  • přispívá k rovnováze osobnosti;
  • přispívá k poznávání vlastního já, orientaci ve vlastním těle a v prostoru;
  • podporuje fyzickou aktivitu, působí kladně na svalový, dýchací a oběhový systém;
  • rozvíjí nervosvalovou koordinaci;
  • zlepšuje koncentraci a paměť;
  • procvičuje hmatové, optické a akustické vnímání.

Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.


Související blog na Metodickém portálu RVP.CZ: http://kazuistiky.blogy.rvp.cz

 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno : MU, 2007.  
[2] - KLEPLOVÁ, V.; DVOŘÁKOVÁ, J. Jak si formovat a posilovat postavu na židli: cvičení doma i v práci. Brno : Computer Press, 2007.  
[3] - KLEPLOVÁ, V. DVD Cvičením k úspěchu. MUDr. Věra Kleplová, kleplova@seznam.cz,  
[4] - SKRITEK, G. Metodické materiály trenérů programu LIMA. Wien : Katholisches Bildungswerk Wien,  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 07. 2015
Zobrazeno: 7722krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEŠPOROVÁ, Michaela. Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD – definice a vymezení psychomotoriky. Metodický portál: Články [online]. 27. 07. 2015, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20169/PSYCHOMOTORICKA-CVICENI-PRO-ZAKY-S-ADHD---DEFINICE-A-VYMEZENI-PSYCHOMOTORIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.