Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Relaxační aktivity, aktivity pro posílení...

Ikona prakticky

Relaxační aktivity, aktivity pro posílení vztahu asistent – dítě

Ikona inspirace
Autor: Dobiášová, M., Hájková, M., Nešporová, M.
Anotace: Často se stává, že dítě je v průběhu vyučování ze zadaných úkolů již unavené a potřebuje si odpočinout, aby se mohlo dále soustředit. Asistent by měl zvolit vždy aktivitu, která je vhodná vzhledem k okolnostem (zda jsou s dítětem ve třídě a probíhá vyučování, nebo zda pracují samostatně na chodbě či v kabinetu, zda se jedná o přestávku či hodinu tělocviku atd.). Níže uvádím několik příkladů relaxačních aktivit a odpočinkovou aktivitu se speciálními puzzle. Jsou založeny na počítání jednoduchých příkladů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Psychohygiena
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: relaxace, asistent pedagoga, ADHD

Střídavé dýchání nosními dírkami

Tato technika se používá pro zlepšení zásobování mozku kyslíkem a tedy k oživení mozkových buněk a opětovnému „nastartování“. Umístíme ukazováček a prostředníček pravé ruky ke kořeni nosu, pomocí palce ucpeme pravou nosní dírku a volně dýcháme levou. Poté ucpeme prsteníčkem levou nosní dírku a volně dýcháme pomocí pravé dírky.

Protažení – uvolnění

Při této technice postupně protahujeme některou z částí těla. Snažíme se ji přitom natáhnout co možná nejdále. V této pozici setrváme několik vteřin a potom příslušnou část těla pomalu uvolňujeme. Je důležité uvolňovat se pomalu, postupně, klouzavým pohybem, nikoli naráz. Potom zmíněnou částí těla jemně pohupujeme.

Mašinky

Jedná se o vhodnou techniku pro odplavení přebytečného napětí či stresu. Co nejvíce se nadechneme a při pomalém vydechování si hrajeme na mašinku (děláme „ššš“ nebo „húúú“).

Slovo na zklidnění

Děti si vyberou nějaké slovo (nejlépe takové, které nemá žádný význam), nebo nějaký příjemný obraz. Zavřou na chvíli oči, zkusí se uvolnit a pomalu dýchat. Přitom se snaží soustředit jen na dané slovo či obraz. Všechny ostatní myšlenky nechají na chvíli mimo pozornost a tu věnují jen té jedné dané věci. Kdykoli si pak ono slovo (obraz) vybaví, pomůže jim se zklidnit.

Puzzle Šmoulinka – relax a procvičení jednoduchých příkladů 

Pro vzájemnou spolupráci je důležité vytvořit mezi asistentem a dítětem vztah založený na vzájemném respektu, důvěře a pochopení. Kromě empatického a citlivého přístupu asistenta tomu mohou pomoci různé hry, aktivity, ale také důsledné ujasnění pravidel chování, které dítě nesmí porušovat.

Co se změnilo?

Dítě se na chvíli otočí a asistent na sobě změní tři věci – např. si zapne o jeden knoflík více, rozpustí si vlasy, vyhrne rukávy a dítě má poznat, co asistent na sobě změnil. Poté můžeme role obrátit.

Kolik „P“?

Asistent zvolí některé písmeno, např. „P“. Dítě má za úkol rozhlédnout se po místnosti a říct nebo napsat názvy všech předmětů, které začínají na dané písmeno. Hru je možno pozměnit tak, že dítě bude jmenovat např. vlastní jména, zvířata nebo jakákoli slova na dané písmeno.

Zvíře, pohádka, věc

Asistent si myslí např. zvíře, pohádku nebo věc a dítě ji musí uhádnout, přičemž pokládá asistentovi otázky, na které on může odpovídat pouze ano a ne. Druhá varianta může být taková, že mají oba nalepenou na čele např. pohádkovou postavu a musí ji uhádnout.

Části těla

Asistent se chytí za nos a řekne: „To je můj loket.“. Dítě musí reagovat přesně obráceně, musí se chytit za loket a říci: „To je můj nos.“ Odpovědělo-li správně, asistent pokračuje, pokud špatně, pokračuje dítě.


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M., HÁJKOVÁ, M., NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.


Související blog na Metodickém portálu RVP.CZ: http://kazuistiky.blogy.rvp.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 07. 2015
Zobrazeno: 5958krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Dobiášová, M., Hájková, M., Nešporová, M.. Relaxační aktivity, aktivity pro posílení vztahu asistent – dítě. Metodický portál: Články [online]. 28. 07. 2015, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20141/RELAXACNI-AKTIVITY-AKTIVITY-PRO-POSILENI-VZTAHU-ASISTENT---DITE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.