Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozlišování B x D – 2. díl

Rozlišování B x D – 2. díl

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Petra Pšeničková
Článek představuje 2. díl čtyřdílného seriálu zaměřeného na rozlišování písmen b, d. Žáci se učí zrakově rozlišovat písmeno b mezi jinými písmeny, později ve slovech a celých větách. V druhé části článku se žáci zaměří na vyvození hlásky d a jeho spojení s písmenem, na hmatové a zrakové zafixování písmene d.

Materiál navazuje na první díl seriálu Rozlišování B x D. Rozšiřuje rozlišování písmene b o další aktivity. Poté navazuje vyvozováním hlásky d a fixací písmene d.

Druhý díl je vhodné využít v první třídě v době, kdy žáci hlásku a písmeno d probírají v rámci tematického plánu. Je dobré zachovat následnost jednotlivých aktivit, ty je však vhodné rozložit do více dní. Dodržíme zásadu, že v první etapě žáci fixují hlásku b, v druhé etapě fixují hlásku d a teprve po zvládnutí předchozího se mohou zaměřit na rozlišování obou hlásek zároveň.

U fixace písmen d v první části využíváme slov, kde je písmeno d na začátku slova, později již můžeme použít slova, kde se písmeno d objevuje opakovaně. Záměrně se vyhýbáme slovům, která obsahují i písmeno b.

Také použité slabiky, slova a věty upravíme dle toho, v jaké etapě čtení se žáci nachází.

Materiál je vhodné použít pro všechny žáky. Rozlišování písmene b a d vyžaduje dobře rozvinuté prostorové a zrakové vnímání, které bývá u žáků často oslabené. U žáků, kterým se v této oblasti nedaří, doporučuji materiál používat do té doby, dokud potíže neodezní. Teprve v případě, že se žákům v uvedených aktivitách daří, můžeme přejít ke třetímu dílu. 

1.

Každý žák dostane od učitele pracovní list (příloha – Pracovní list ke cvičení 1), zde vyhledává tvary písmene b (označí je žlutou barvou).

Poznámka: Barva může být jiná, důležité je, aby byla jednotná pro všechny žáky a byla použita při každé práci s písmenem b. Označením může být zakroužkování, podtržení, přeškrtnutí (jak komu vyhovuje). Je třeba dodržet směr očních pohybů zleva doprava, ze shora dolů (řádek po řádku).

Záměrně mezi písmena nezařazujeme tvarově podobná písmena: d, p. Ta budeme zařazovat později. Zadání počtu řádků je individuální. Zadáváme tolik řádků, dokud je žák úspěšný, příliš nechybuje. Efektivní je vyřešení dvou řádků při pravidelném procvičování.

Ukázka (v ukázce jsou písmena b zvýrazněna pouze tučných písmem, v příloze pak již je dodržena žlutá barva):

b r u j m u o e š ř r b b l k t w b e a á b b u m n v c b w b a b k g g o i s č ě k t b b a w e r t b z u b i o ú b n m v c x b á í b ř š ě b n j t b r l k n m z

Vyhledáváním písmene b mezi ostatními písmeny žáci procvičují zrakové rozlišování, tedy schopnost rozpoznat rychle a správně písmeno ve zbývajícím textu (v budoucnu ve slabikách, slovech, větách). Zároveň posilují správné oční pohyby (směr očí při čtení zleva doprava, ze shora dolů), které jsou nezbytné pro správnou techniku čtení.

2.

Obtížnější variantou předchozího cvičení je vyhledávání písmene b v jednotlivých slovech, později větách. Dodržíme pravidlo žluté barvy. (Zařazujeme i slova, kde se písmeno b vyskytuje jinde než na začátku slova, snažíme se zatím vyhýbat slov s písmenem d. Seznam slov uzpůsobíme tomu, jaké typy slov žáci již umí číst.)

Příloha – Pracovní list ke cvičení 2

Ukázka:

bije, bílý, bible, basa, balón, banán, barva, bečí, brýle, bublá,  babička, obouvám, nabančím, bumtarata, bučí, bambbule, buben, bublina, bolí, boty, bosa,  bič, klobouk, bláto, bubák, beran, býk, bábovka, bambule

3.

Źáci pracují jednotlivě, ve dvojici či skupině. V textu vyhledají a označí písmeno b. Dodržujeme pravidlo žluté barvy (Příloha – Pracovní list ke cvičení 3). (Zdroj: Havlíčková, Eichlerová, 2013)

Ukázka: 

Bubák

Bububu, bububu,
Volá bubák na Kubu:
Dej mi, Kubo, bonbónek!
Nebo bílý balónek!
Kuba mu dal obojí,
Bubáka se nebojí!

4.

Poté, co žáci dobře a rychle zvládají předchozí cvičení, přejdeme k vyvozování hlásky d a zrakovému rozlišování písmene d.

Pro vyvozování hlásky d a její spojování s písmenem volíme stejný postup jako u hlásky b – všechna cvičení z 1. dílu a 1.–3. cvičení 2. dílu. Do aktivit záměrně nezařazujeme slova obsahující hlásku b.

Nabídka možných slov začínajících na d slova – v nichž se hláska d vyskytuje na začátku slova a lze je snadno doplnit obrázkem (Zdroj: Pávková – Zlomíš si jazýček, Šimonovy listy 6, 7): datel, dům, devět, dýka, doutník, dým, dýně, delfín, důlek, domino, domy, duha, dub, dva 

5.

Na procvičení zrakového vnímání figury na pozadí může učitel jako obměnu žákům předat pracovní list, v němž obtahují a pojmenovávají uvedená písmena. Učitel pracovní list připraví tak, že jsou písmena včetně písmene d napsaná přes sebe.

Autor díla: Petra Pšeničková

6.

Pro zrakové rozlišování písmene d ve slovech může učitel využít slova z této ukázky. Zvolíme jednotnou barvu pro označení písmene d – např. hnědou. Vyvarujeme se slov, která obsahují také písmeno b. (Příloha – Pracovní list ke cvičení 6)

Ukázka:

datel, dům, devět, dýka, doutník, dým, dýně, delfín, důlek, domino, domy, duha, dva, dala, dáme, dáma, doma, dole, doly, dojí, leden, jeden, padal, dones, dudáme, dupity, dusí, dudá, dudy, důl, déle, den, depo

7.

V další etapě žáci vyhledávají a hnědě označují písmeno d v textu. (Příloha – Pracovní list ke cvičení 7) (Zdroj: Havlíčková, Eichlerová 2013, Pávková 2010)

Ukázka:

Dudek

Dudku, dudku,
Kde máš budku?
Kdepak budku, kdepak dům.
Já jdu hledat k sousedům!

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek