Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > ZŠ - Řady a postupy

Ikona prakticky

ZŠ - Řady a postupy

Ikona inspirace
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Číslo a početní operace. Žák užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. prostorová představivost).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » 2. období » řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: početní operace, zraková paměť, číslo a početní operace, nestandardní aplikační úloha, lineární uspořádání, vizuální paměť, jednotažka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tantrix

Pomůcky

Jedna herní sada plné verze Tantrixu obsahuje 56 šestihranných žetonů z umělé pryskyřice. Každý žeton je na rubu označen číslem od 1 do 56.

Aktivity

Žák doplňuje číselnou řadu, kterou na pracovní desku připravíme. Nemusí začít u nejmenšího čísla, řadu může doplňovat postupně! Na konec si celou číselnou řadu zkontroluje.

Animace jednotažky

Pomůcky

Sada kartiček, na nichž jsou zachyceny jednotlivé fáze při kreslení – tzv. „jednotažky“ (kresby jedním tahem).

Aktivity

Žák skládá postup kresby. Animace postupuje po malých změnách, vždy přibude jen jedna čára. Žák může čáry počítat, musí však kartičku správně natočit.

Zpětně kontroluje, zda je jeho „plánek“ postupu kresby správný. Zakreslí žák jednotažku zpaměti? Zkouška zrakové (vizuální) paměti.

Poznámka: Zkušenost ukazuje, že žák nepovažuje za podstatné natočení první kartičky. Je pro něj podstatné, že je na kartičce zakreslena jedna čára (není pro něj důležité, na kterém je to okraji kartičky).

Cesty

Pomůcky

Deskovou hru Cestou necestou můžete zakoupit. Herní plán a volné kartičky s vyznačenými cestami (pozor: na jedné křižovatce sedí zlý drak). Pomůcku lze vyrobit i svépomocí.

Aktivity

Žák manipuluje s volnými dílky podle zadání. Např. hledá cestu, po které princ dojde ke svému koni. Cesty musí navazovat, nesmí „vést“ mimo herní plán a na cestě nesmí překážet zlý drak. Žák se sám kontroluje, opravuje chyby, učí se kriticky myslet. Existuje více řešení, hra je variabilní.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Hlavolam: SilniceMgr. Pavlína Hublová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 03. 2014
Zobrazeno: 6119krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. ZŠ - Řady a postupy. Metodický portál: Články [online]. 17. 03. 2014, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18479/ZS---RADY-A-POSTUPY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.