Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > V digitálním světě slušně a odpovědně

V digitálním světě slušně a odpovědně

Praktický příspěvek
inspirace
Autor InGeneration
Žáci ve skupinách posuzují různé příklady chování při komunikaci v digitálním světě. Během vzájemné diskuse a spolupráce vytvářejí plakát, na který vyberou pět nejdůležitějších pravidel netikety.

Cíl výuky

Žák se zorientuje v pravidlech slušného chování při komunikaci v digitálním světě. Pomocí protichůdných příkladů si vyjasní vybraná pravidla netikety.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou sadu kartiček, které otočí tak, aby si nemohly přečíst text uvedený na kartičce.
 • Žáci ve skupině postupně otáčejí kartičky a čtou si příklady chování během komunikace na internetu. Podle obsahu se rozhodují, zda jde o chování vhodné či nevhodné. Příklady vhodného a nevhodného chování zapisují do náležitého sloupce v pracovním listu.
 • V druhé části aktivity skupiny sestavují plakát, který má obsahovat pět nejdůležitějších pravidel netikety.
 • V závěrečné reflexi si žáci vytvoří postoj k pojmu netiketa.

Předpokládaný čas

45 minut 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Nejprve si projděte Přílohu 1 – Příklady chování v digitálním světě a Přílohu 2 – Palce, a rozhodněte se, zda žákům podklady předem vystřiháte, nebo zda necháte střihání na nich.
 • V Příloze 1 si pročtěte příklady vhodného a nevhodného chování během komunikace na internetu. Většina příkladů správného a nesprávného chování tvoří v příkladech páry.
 • Rozhodněte se, jak s kartičkami během aktivity naložíte. Není reálné, abyste každé skupině žáků dali celou sadu kartiček. Máme pro vás určité tipy:
  • Použijte jednu sadu kartiček. Vybrané kartičky pak během výuky nechte tahat zástupce jednotlivých skupin. Skupiny budou dále pracovat s těmi kartičkami, které si vylosovaly.
  • Při větším počtu skupin (více než čtyři) připravte dvě sady; polovina skupin bude pracovat s jednou sadou, druhá s druhou.
  • Vyberte páry kartiček, které popisují chování v nějaké komunikační situaci na internetu jednou správně a jednou nesprávně. Tyto páry rozdělte mezi skupiny.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít, a připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozhodněte se, jaké podmínky vytvoříte pro sestavování plakátů. Můžete skupinám umožnit nejprve diskusi a/nebo prohlédnutí řešení příkladů u dalších skupin. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tvorbu plakátu vyčleníte.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené plakáty, aby pomohly k reflexi. Žáci si mohou například plakáty na závěr vyfotit.

Zahájení

 • Stručně uveďte hodinu a přibližte žákům pojem netiketa.
 • Nechte žáky, aby si přečetli pokyny v Listu pro žáky. Odpovězte na případné dotazy.
 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky. Na základě své přípravy rozdělte skupinám kartičky s příklady.

Průběh

 • Zejména na začátku sledujte, zda žáci správně pochopili práci s kartičkami a přikládání palců. Zároveň sledujte, zda vyplňují pracovní list Co je a co není vhodné chování.
 • Sledujte čas a včas ukončete práci s pracovními listy a zahajte práci na plakátech.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití plakátů.
 • Položte všem žákům otázky k reflexi.

Reflexe

 • Která pravidla jsou stejná při internetové komunikaci i při chování a jednání mimo internetové prostředí?
 • Jaká pravidla netikety považujete za důležitá a proč?
 • Jaká pravidla netikety porušujete a proč? Co s tím budete dělat?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf686 kBPracovní list pro žáky
pdf225 kBMetodický list pro učitele
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám