Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Sebehodnocení a referenční úrovně ve výuce...

Ikona informativni

Sebehodnocení a referenční úrovně ve výuce cizích jazyků

Autor: Mgr. Kamila Sladkovská
Anotace: Článek se věnuje výstupům ESF projektu Evropské jazykové portfolio v praxi CZ.1.07/1.1.00/08.0014 a výstupům projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CZ.1.07/1.1.00/08.0012.
V článku je jednak představena online aplikace Evropského jazykového portfolia včetně metodické příručky Evropské jazykové portfolio v praxi a příkladů dobré praxe, jednak výukové materiály pro práci s interaktivní tabulí, které jsou řazeny podle jednotlivých jazyků, témat a referenčních úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Klíčová slova: cizí jazyky, Evropské jazykové portfolio, interaktivní tabule, vícejazyčnost, EJP, e-portfolio, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, projekt ESF, interaktivní výuka, sehehodnocení, referenční úroveň

Projekt Evropské jazykové portfolio v praxi nabízí hned několik výstupů v oblasti problematiky sebehodnocení. Hlavním výstupem projektu je online aplikace sebehodnotícího nástroje Evropského jazykového portfolia (dále EJP) www.evropskejazykoveportfolio.cz.

EJP sehrává nezastupitelnou roli při provázanosti referenčních úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERR), rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. EJP nabízí nejenom odpovídající deskriptory pro různé věkové kategorie žáků a studentů, na základě nichž se mohou žáci a studenti prakticky seznámit s řečovými dovednostmi, sebehodnotit a zároveň sledovat vlastní postup v učebním procesu, ale i usnadňuje učiteli plánování, monitorování a hodnocení učebního procesu. Z těchto důvodů se jeví být EJP ideálním doplňkem komunikativně vedené výuky a vzdělávacího obsahu pro cizí jazyky, který je koncepčně zahrnut v rámcových vzdělávacích programech. Nicméně pro zdařilou práci s EJP je nutným předpokladem vhodná učební kultura vycházející z principů komunikativní výuky.

Pokud jsou klíčové kompetence stěžejním pojmem a cílem současného vzdělávání, tak EJP nabízí ideální nástroj, který umožňuje jejich realizaci a rozvoj. Pomocí EJP je podporována nejen aktivní účast žáků na výuce a učebním procesu, ale současně se žáci učí hodnotit své vlastní výsledky, uvědomují si lépe přítomnost a roli cizích jazyků a kultur, přemýšlejí o tom, jak se učí a za jakým účelem.

Aplikace EJP je volně dostupná zdarma pro všechny registrované uživatele. Obsah aplikace je nabízen kromě češtiny v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině. První část aplikace představuje Jazykový životopis, ve kterém si žáci zaznamenávají všechny zkušenosti s cizími jazyky, zamýšlejí nad způsobem svého učení (učební strategie) a také popisují svá setkání s cizími kulturami. V této části se aplikace dostává daleko za hranice cizojazyčné výuky a věnuje se především interkulturní kompetenci. V další části aplikace Co už umím jsou zahrnuty sebehodnotící deskriptory, na základě nichž žáci sledují pokrok svých znalostí a dovedností v konkrétním cizím jazyce. Některé vybrané deskriptory jsou obohaceny o ilustrativní cvičení, která by měla ještě více pomoci pochopit, na jaké jazykové úrovni se žák pohybuje. V části Moje sbírka žák shromažďuje veškeré dokumenty, které dokladují jeho proces učení. Poslední částí aplikace je Jazykový pas, do kterého se automaticky načítají informace z jednotlivých částí portfolia; některé informace si doplní žák sám a následně má k dispozici dokument, na jehož základě může ostatním prezentovat své dovednosti a znalosti v cizích jazycích. Aplikace také umožnuje komunikaci učitele a žáka v části Co už umím a Moje sbírka, kde učitel může komentovat žákovy výroky a dokumenty.

Dalším důležitým výstupem projektu je metodická příručka pro učitele Evropské jazykové portfolio v praxi, která je jednak návodem pro práci s aplikací, jednak vysvětlením filozofie EJP.

Třetím zásadním výstupem projektu jsou různé příklady dobré praxe, které ilustrují možnosti, jak EJP efektivně zapojit do výuky.

Výstupy projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky jsou primárně určeny pro výuku cizích jazyků na středních školách, nicméně výstupy lze použit i při výuce na základní škole.

V rámci projektu bylo připraveno 3 180 interaktivních materiálů pro výuku anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a latinského jazyka (http://www.jazykyinteraktivne.cz/). Všechny materiály jsou řazeny podle jednotlivých referenčních úrovní A1 až C2 a abecedně dle témat. Podklady jsou připraveny v rámci aplikace ActivInspire a jsou využitelné při práci s interaktivní tabulí. Výstupy tohoto projektu se vhodně doplňují se sebehodnotícím nástrojem Evropského jazykového portfolia.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 11. 2013
Zobrazeno: 5082krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLADKOVSKÁ, Kamila. Sebehodnocení a referenční úrovně ve výuce cizích jazyků. Metodický portál: Články [online]. 27. 11. 2013, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18141/SEBEHODNOCENI-A-REFERENCNI-UROVNE-VE-VYUCE-CIZICH-JAZYKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.